KDE • Community • Announcements
ДОПОМОГТИ (Чому?)
paypal

Випуск набору бібліотек KDE Frameworks 5.30.0

Також перекладено такими мовами:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Svenska | Українська

14 січня 2017 року. Сьогодні KDE оголошено про випуск KDE Frameworks 5.30.0.

KDE Frameworks складається з 70 додаткових бібліотек, які розширюють можливості Qt і реалізують багато широковживаних функціональних можливостей, є зрілими, належним чином рецензованими та добре перевіреними, а також надаються за дотримання розробниками достатньо дружніх щодо них умов. Вступні зауваження щодо цих бібліотек можна знайти у оголошенні щодо випуску Frameworks 5.0.

Цей випуск є частиною запланованої послідовності щомісячних випусків, яка надасть змогу розробникам використовувати поліпшення у бібліотеках швидко і без проблем.

Нове у цій версії

Піктограми Breeze

 • Додано піктограми Haguichi від Stephen Brandt (дякуємо).
 • Завершено набір піктограм calligra.
 • Додано піктограму cups завдяки Коліну (виправлено ваду 373126)
 • Оновлено піктограму програми kalarm (виправлено ваду 362631)
 • Додано піктограму програми krfb (виправлено ваду 373362)
 • додано підтримку типу MIME r (виправлено ваду 371811)
 • І багато іншого!

Додаткові модулі CMake

 • appstreamtest: реалізовано обробку ще невстановлених програм.
 • Уможливлено розфарбовування попереджень у виведених ninja даних.
 • Додано пропущене :: у документації до програмного інтерфейсу для вмикання стильового форматування коду.
 • Реалізовано ігнорування файлів libs/includes/cmakeconfig основної системи у наборі інструментів Android.
 • Реалізовано використання документів gnustl_shared у наборі інструментів Android.
 • Скасовано використання -Wl,--no-undefined на платформі Mac (APPLE).

Інтеграція бібліотек

 • Поліпшено KNSHandler у KPackage.
 • Реалізовано точніший пошук потрібної версії AppstreamQt.
 • Додано підтримку KNewStuff до KPackage.

KActivitiesStats

 • Реалізовано збирання з -fno-operator-names.
 • Скасовано отримання додаткових пов’язаних ресурсів, якщо один з них зникає.
 • Додано модельну роль для отримання списку пов’язаних просторів дій для ресурсу.

Інструменти Doxygen KDE

 • До списку доступних платформ додано Android.
 • Включено файли коду ObjC++.

KConfig

 • Реалізовано створення екземпляра з KSharedConfig::Ptr для сінглтона та аргументу.
 • kconfig_compiler: реалізовано використання nullptr у створеному коді

KConfigWidgets

 • Реалізовано приховування пункту «Показати смужку меню», якщо усі смужки меню є природними.
 • KConfigDialogManager: викинуто класи kdelibs3.

KCoreAddons

 • Реалізовано повернення типів stringlist/boolean у KPluginMetaData::value.
 • DesktopFileParser: реалізовано враховування поля ServiceTypes.

KDBusAddons

 • Додано прив’язки python до KDBusAddons

KDeclarative

 • Впроваджено імпортування QML org.kde.kconfig за допомогою KAuthorized.

KDocTools

 • kdoctools_install: реалізовано встановлення відповідності за повним шляхом до програми (виправлено ваду 374435)

KGlobalAccel

 • [runtime] Впроваджено змінну середовища KGLOBALACCEL_TEST_MODE.

Додатки графічного інтерфейсу KDE

 • Додано прив’язки Python до KGuiAddons.

KHTML

 • Встановлено дані додатка так, щоб працював засіб вбудованого перегляду зображень.

KIconThemes

 • Реалізовано інформування QIconLoader про події зміни теми піктограм стільниці (виправлено ваду 365363)

KInit

 • Реалізовано враховування властивості X-KDE-RunOnDiscreteGpu під час запуску програми за допомогою klauncher.

KIO

 • Реалізовано повернення KIO::iconNameForUrl спеціалізованих піктограм для місць xdg, зокрема каталогу «Картинки» користувача.
 • ForwardingSlaveBase: виправлено передавання прапорця перезапису kio_desktop (виправлено ваду 360487)
 • Поліпшено клас KPasswdServerClient, клієнтський програмний інтерфейс до kpasswdserver.
 • [KPropertiesDialog] Вилучено параметр «Помістити у системний лоток»
 • [KPropertiesDialog] Скасовано внесення змін до запису «Name» «Link» у файлах .desktop, якщо файл придатний лише до читання.
 • [KFileWidget] Реалізовано використання urlFromString замість QUrl(QString) у setSelection (виправлено ваду 369216).
 • До KPropertiesDialog додано варіант запуску програми на дискретній відеокартці.
 • Реалізовано належне переривання роботи DropJob після скидання позначки на виконуваний файл.
 • Виправлено використання категорії ведення журналу у Windows.
 • DropJob: реалізовано поширення сповіщення щодо початку завдання з копіювання після створення.
 • Додано підтримку викликів suspend() до CopyJob до початку виконання завдання.
 • Додано підтримку негайного призупинення виконання завдань, принаймні для SimpleJob і FileCopyJob.

KItemModels

 • Додано проміжні рішення для нещодавно виявленого класу вад (обробка layoutChanged).
 • Уможливлено роботу KConcatenateRowsProxyModel у QML.
 • KExtraColumnsProxyModel: реалізовано встановлення індексів моделі після поширення layoutChange, а не до цього.
 • Виправлено оцінку (у beginRemoveRows) під час скасовування позначення порожнього дочірнього елемента позначеного елемента у korganizer.

KJobWidgets

 • Скасовано фокусування вікон показу поступу (виправлено ваду 333934).

KNewStuff

 • [Кнопка GHNS] Реалізовано приховування, коли увімкнено обмеження KIOSK.
 • Виправлено встановлення ::Engine, якщо створено з абсолютним шляхом до файла налаштувань.

KNotification

 • Додано ручне тестування для засобів запуску Unity.
 • [KNotificationRestrictions] Користувачеві надано змогу встановлювати рядок пояснення для обмеження.

Набір бібліотек KPackage

 • [PackageLoader] Скасовано доступ до некоректного KPluginMetadata (виправлено ваду 374541)
 • Виправлено опис параметра -t на сторінці підручника (man).
 • Поліпшено повідомлення про помилку
 • Виправлено повідомлення довідки для --type.
 • Поліпшено процес встановлення пакунків KPackage.
 • Реалізовано встановлення файла kpackage-generic.desktop.
 • Файли qmlc виключено з переліку встановлюваних файлів.
 • Скасовано окремий показ плазмоїдів за metadata.desktop і .json.
 • Додаткове виправлення пакунків з різними типами, але однаковими ідентифікаторами.
 • Виправлено помилку cmake, яка виникала, коли два пакунки мали різний тип, але однакові ідентифікатори.

KParts

 • Реалізовано виклик нового checkAmbiguousShortcuts() з MainWindow::createShellGUI.

KService

 • KSycoca: скасовано перехід за символічними посиланнями на каталоги, оскільки він може призвести до рекурсії.

KTextEditor

 • Виправлення: перетягування тексту вперед призводить до помилкового позначення (виправлено ваду 374163).

Бібліотека KWallet

 • Підвищено мінімальну потрібну версію GpgME++ до 1.7.0.
 • Скасовано «Реалізовано використання KF5Gpgmepp, якщо не знайдено Gpgmepp».

KWidgetsAddons

 • Додано прив’язки до мови python
 • Додано KToolTipWidget, панель підказки, яка містить інший віджет.
 • Виправлено перевірки коректності введеної дати у KDateComboBox.
 • KMessageWidget: використано темніший червоний колір для помилок (виправлено ваду 357210).

KXMLGUI

 • Реалізовано попередження під час запуску щодо неоднозначних клавіатурних скорочень (за винятком Shift+Delete).
 • Реалізовано однакову поведінку для розміру вікон автоматичного збереження у MSWin і Mac.
 • Реалізовано показ версії програми у заголовку діалогового вікна «Про програму» (виправлено ваду 372367)

Піктограми Oxygen

 • Виконано синхронізацію з піктограмами Breeze.

Бібліотеки Plasma

 • Виправлено властивості renderType для різноманітних компонентів.
 • [ToolTipDialog] Використано KWindowSystem::isPlatformX11(), значення якого кешується.
 • [Запис піктограми] Виправлено оновлення неявного розміру, якщо змінюється розмір піктограм.
 • [Діалогове вікно] Реалізовано використання setPosition або setSize замість встановлення усіх розмірів окремо.
 • [Модулі] Властивість iconSizes зроблено сталою.
 • Реалізовано загальний екземпляр «Units», що зменшує споживання пам’яті та час створення записів SVG.
 • [Запис піктограми] Реалізовано підтримку неквадратних піктограм (виправлено ваду 355592)
 • Реалізовано пошук і заміну старих жорстко закодованих типів з plasmapkg2 (виправлено ваду 374463).
 • Виправлено типи X-Plasma-Drop* (виправлено ваду 374418).
 • [ScrollViewStyle Плазми] Реалізовано показ тла смужки гортання лише за наведенням вказівника.
 • Виправлено ваду 374127: некоректне розташування контекстних вікон від пришвартованих панелей.
 • Визнано застарілим програмний інтерфейс Plasma::Package у PluginLoader.
 • Реалізовано повторну перевірку щодо способу показу, який слід використовувати у setPreferredRepresentation.
 • [declarativeimports] Реалізовано використання QtRendering на телефонах.
 • Для порожніх панелей установлено властивість «аплети завантажено» (виправлено ваду 373836)
 • Реалізовано надсилання сигналу toolTipMainTextChanged, якщо відбуваються зміни у відповідь на зміну заголовка.
 • [TextField] Реалізовано можливість вимикати кнопку показу пароля за допомогою обмежень KIOSK.
 • [AppletQuickItem] Реалізовано підтримку показу повідомлення про помилку запуску.
 • Виправлено логіку обробки стрілок у локалях із записом справа ліворуч (виправлено ваду 373749)
 • TextFieldStyle: виправлено значення implicitHeight так, щоб текстовий курсор було показано у центрі.

Sonnet

 • cmake: реалізовано пошук hunspell-1.6.

Підсвічування синтаксису

 • Виправлено підсвічування у Makefile.inc шляхом надання пріоритету makefile.xml.
 • Реалізовано підсвічування у файлах SCXML як файлах XML.
 • makefile.xml: багато поліпшень, надто довгий список.
 • Синтаксис python: додано f-літерали і поліпшено обробку рядків.

Відомості щодо безпеки

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Встановлення бінарних пакунків

У Linux рекомендованим шляхом встановлення KDE Frameworks є пакунки вашого улюбленого дистрибутива. Настанови щодо встановлення бінарних пакунків.

Збирання з початкових кодів

Повні початкові коди KDE Frameworks 5.30.0 можна безкоштовно отримати. Настанови щодо збирання і встановлення програмного забезпечення KDE Frameworks 5.30.0 можна знайти на інформаційній сторінці KDE Frameworks 5.30.0.

Бібліотеки також можна зібрати з початкових кодів за допомогою базової системи команд cmake .; make; make install. Цей спосіб є найпростішим, якщо вам потрібні лише окремі бібліотеки шару 1. Зацікавленим в удосконаленні бібліотек та стеженні за розробкою загального набору варто скористатися скриптом kdesrc-build. Для роботи Frameworks 5.30.0 потрібна версія Qt 5.5.

Із докладним списком усіх бібліотек Frameworks та інших сторонніх бібліотек Qt можна ознайомитися на сайті inqlude.org, загальному архіві бібліотек Qt. З повним списком документації з програмного інтерфейсу можна ознайомитися на api.kde.org.

Участь

Усі, хто цікавиться поступом розробки та хоче зробити внесок до розробки Frameworks, можуть стежити за нею у сховищах коду git, брати участь у обговореннях у списку листування розробників KDE Frameworks та надсилати латки за допомогою системи резензування. З правилами, поточним станом проєкту та планами можна ознайомитися за допомогою вікі Frameworks. Обговорення у режимі реального часу відбуваються на каналі IRC #kde-devel сервера freenode.net.

Обговорити цей випуск та поділитися ідеями можна у розділі коментарів до статті з новиною.

Підтримка KDE

KDE — спільнота з розробки вільного програмного забезпечення, яка розвивається лише завдяки допомозі багатьох добровольців, які працюють у вільний від інших занять час. KDE завжди шукає нових учасників, які можуть допомогти розробці, виправленні і сповіщенні про вади, створенні документації, перекладі, просуванні, фінансуванні тощо. Будь-який внесок буде з вдячністю сприйнято спільнотою. Будь ласка, ознайомтеся зі сторінкою підтримки KDE, щоб дізнатися більше, або станьте спонсором KDE e.V. за допомогою нашої ініціативи Join the Game.

Про KDE

KDE є міжнародною технологічною командою, яка створює вільне програмне забезпечення для звичайних і портативних комп’ютерів. Серед продуктів KDE сучасна стільнична система для платформ Linux і UNIX, повноцінні офісний комплекс програм і комплекс програм для групової роботи та сотень програм у багатьох категоріях, зокрема інтернет- і веб-програм, мультимедійних, розважальних, освітніх програм та програм для роботи з графікою і розробки програмного забезпечення. Крім того, програмне забезпечення KDE перекладено більш, ніж 60 мовами, його створено з врахуванням простоти у користуванні і сучасних принципів доступності. Повноцінними програмами KDE можна користуватися у Linux, BSD, Solaris, Windows і Mac OS X.


Зауваження щодо товарних знаків. KDE® і логотип K Desktop Environment® є зареєстрованими торговими марками KDE e.V. Linux є зареєстрованою торговою маркою Linus Torvalds (Лінуса Торвальдса). UNIX є зареєстрованою торговою маркою The Open Group у США та інших країнах. Всі згадані у цьому оголошенні щодо випуску торгові марки і авторські права належать їх законним власникам.


Контакти для преси

Щоб дізнатися більше, надішліть нам повідомлення електронною поштою:
press@kde.org

Загальні навігаційні посилання