KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.30.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Svenska | Українська

14:e januari, 2017. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.30.0.

KDE Ramverk består av 70 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Breeze-ikoner

 • Lägg till Haguichi-ikoner från Stephen Brandt (tack)
 • Slutför stöd för calligra-ikon
 • Lägg till cups-ikon, tack Colin (fel 373126)
 • Uppdatera kalarm-ikon (fel 362631)
 • Lägg till ikon för krfb-program (fel 373362)
 • Lägg till stöd för r Mime-typ (fel 371811)
 • Med mera

Extra CMake-moduler

 • appstreamtest: Hantera icke-installerade program
 • Aktivera färglagda varningar i utmatning från ninja
 • Rätta saknad :: i dokumentation av programmeringsgränssnittet för att utlösa kodformatering
 • Ignorera värddatorfil libs/includes/cmakeconfig i Android-verktygskedja
 • Dokumentera användning av gnustl_shared med Android-verktygskedja
 • Använd aldrig -Wl,--no-undefined på Mac (Apple)

Integrering med ramverk

 • Förbättra KPackage KNSHandler
 • Sök efter den mer precisa version av AppstreamQt som krävs
 • Lägg till stöd för heta nyheter i KPackage

KActivitiesStats

 • Gör så att kompilering med -fno-operator-names fungerar
 • Hämta inte fler länkade resurser när en av dem försvinner
 • Tillägg av modellroll för att hämta listan med länkade aktiviteter för en resurs

KDE Doxygen-verktyg

 • Lägg till Android i listan över tillgängliga plattformar
 • Inkludera ObjC++ källkodsfiler

KConfig

 • Skapa en instans med KSharedConfig::Ptr för singleton och argument
 • kconfig_compiler: Använd nullptr i genererad kod

KConfigWidgets

 • Dölj alternativet "Visa menyrad" om alla menyrader är inbyggda
 • KConfigDialogManager: Ta bort kdelibs3-klasser

KCoreAddons

 • Returnera typerna stringlist och boolean i KPluginMetaData::value
 • DesktopFileParser: Ta hänsyn till fältet ServiceTypes

KDBusAddons

 • Lägg till Python-bindningar för KDBusAddons

KDeclarative

 • Introducera org.kde.kconfig QML-import med KAuthorized

KDocTools

 • kdoctools_install: Matcha programmets fullständiga sökväg (fel 374435)

KGlobalAccel

 • [runtime] Introducera miljövariabeln KGLOBALACCEL_TEST_MODE

KDE GUI Addons

 • Lägg till Python-bindningar för KGuiAddons

KHTML

 • Ställ in data för insticksprogram så att den inbäddningsbara bildvisningen fungerar

KIconThemes

 • Informera också QIconLoader när skrivbordets ikontema ändras (fel 365363)

KInit

 • Ta hänsyn till egenskapen X-KDE-RunOnDiscreteGpu när program startas med hjälp av klauncher

KIO

 • KIO::iconNameForUrl returnerar nu speciella ikoner för XDG-platser såsom användarens bildkatalog
 • ForwardingSlaveBase: Rätta hur flaggan Overwrite skickas till kio_desktop (fel 360487)
 • Förbättra och exportera klassen KPasswdServerClient, klientens programmeringsgränssnitt för kpasswdserver
 • [KPropertiesDialog] Ta bort alternativet "Lägg till i systembricka"
 • [KPropertiesDialog] Ändra inte "Namn" på "Länk" .desktop-filer om filnamnet är skrivskyddat
 • [KFileWidget] Använd urlFromString istället för QUrl(QString) i setSelection (fel 369216)
 • Lägg till alternativ för att köra ett program på ett diskret grafikkort i KPropertiesDialog
 • Terminera Dropjob på ett riktigt sätt efter att ha släppt på ett körbart program
 • Rätta användning av loggningskategori på Windows
 • DropJob: Skicka att kopieringsjobbet har startat efter skapande
 • Lägg till stöd för att anropa suspend() för ett kopieringsjobb innan det startas
 • Lägg till stöd för att omedelbart viloläge för jobb, åtminstone för SimpleJob och FileCopyJob

KItemModels

 • Uppdatera proxy-värden för nyligen påkommen klass av fel (hantering av layoutChanged)
 • Gör det möjligt för KConcatenateRowsProxyModel att fungera i QML
 • KExtraColumnsProxyModel: Gör modellindex beständiga efter att ha skickat layoutChange, inte innan
 • Rätta assert (i beginRemoveRows) när ett tomt underliggande objekt av ett markerat underliggande objekt avmarkeras i Korganizer

KJobWidgets

 • Fokusera inte förloppsfönster (fel 333934)

KNewStuff

 • [GHNS-knapp] Dölj när Kiosk-begränsningar gäller
 • Rätta inställning av ::Engine när den skapas med en absolut sökväg till inställningsfilen

KNotification

 • Lägg till en manuell test för Unity-startprogram
 • [KNotificationRestrictions] Låt användare kunna ange sträng med begränsningsorsak

Ramverket KPackage

 • [PackageLoader] Försök inte komma åt ogiltig KPluginMetadata (fel 374541)
 • Rätta beskrivning av väljaren -t på manualsidan
 • Förbättra felmeddelande
 • Rätta hjälpmeddelandet för --type
 • Förbättra installationsprocessen av packar i KPackage
 • Installera filen kpackage-generic.desktop
 • Undanta qmlc-filer från installation
 • Lista inte Plasmoider separat från metadata.desktop och .json
 • Ytterligare rättning av paket med olika typer men samma id
 • Rätta fel i cmake när två paket med olika typ har samma id

KParts

 • Anropa det nya checkAmbiguousShortcuts() från MainWindow::createShellGUI

KService

 • KSycoca: Följ inte symboliska länkar till kataloger, det skapar risk för rekursion

KTextEditor

 • Rättning: Att dra text framåt ger felaktig markering (fel 374163)

Ramverket KWallet

 • Ange minimal version av GpgME++ som krävs, 1.7.0
 • Återställ "Om Gpgmepp inte hittas, försök använda KF5Gpgmepp"

KWidgetsAddons

 • Lägg till Python-bindningar
 • Lägg till KToolTipWidget, ett verktygstips som innehåller en annan grafisk komponent
 • Rätta kontroller i KDateComboBox för giltiga inmatade datum
 • KMessageWidget: Använd mörkare röd färg när typen är Fel (fel 357210)

KXMLGUI

 • Varna för tvetydiga genvägar vid start (med undantag för Skift+Delete)
 • MSWin och Mac har liknande beteende när fönsterstorlek sparas automatiskt
 • Visa programversion i Om-dialogrutans namnlist (fel 372367)

Oxygen-ikoner

 • Synkronisera med Breeze-ikoner

Plasma ramverk

 • Rätta egenskapen renderType för diverse komponenter
 • [ToolTipDialog] Använd KWindowSystem::isPlatformX11() som är lagrad i cache
 • [Icon Item] Rätta uppdatering av implicit storlek när ikonstorlek ändras
 • [Dialog] Använd setPosition och setSize istället för att ställa in allting individuellt
 • [Units] Gör egenskapen iconSizes konstant
 • Nu finns en global instans av "Units", vilket reducerar minnesåtgång och skapelsetid för SVG-objekt
 • [Icon Item] Stöd ikoner som inte är fyrkantiga (fel 355592)
 • Sök och ersätt gamla hårdkodade typer från plasmapkg2 (fel 374463)
 • Rätta typerna X-Plasma-Drop* (fel 374418)
 • [Plasma ScrollViewStyle] Visa bara rullningslistens bakgrund när musen hålls över den
 • Rätta nr. 374127 felplacering av rutor från dockade fönster
 • Avråd från användning av programmeringsgränssnittet Plasma::Package i PluginLoader
 • Kontrollera igen vilken representation vi ska använda i setPreferredRepresentation
 • [declarativeimports] Använd QtRendering för telefonenheter
 • Betrakta alltid en tom panel som "miniprogram laddade" (fel 373836)
 • Skicka toolTipMainTextChanged om det ändras som svar på en rubrikändring
 • [TextField] Tillåt att knappen för att avslöja lösenord kan inaktiveras via Kiosk-begränsning
 • [AppletQuickItem] Stöd felmeddelande vid start
 • Rätta logik för hantering av pilar för höger-till-vänster landsinställningar (fel 373749)
 • TextFieldStyle: Rätta värdet på implicitHeight så att textmarkören är centrerad

Sonnet

 • cmake: Leta också efter hunspell-1.6

Syntaxfärgläggning

 • Rätta färgläggning av Makefile.inc genom att lägga till prioritet i makefile.xml
 • Färglägg SCXML-filer som XML
 • makefile.xml: många förbättringar, för långa för att lista här
 • python syntax: Tillägg av f-litteraler och förbättrad stränghantering

Säkerhetsinformation

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.30.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.30.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.30.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.30.0 kräver Qt 5.5.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och Mac OS X.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar