KDE • Community • Announcements
DONEREN (Waarom?)
paypal

Uitgave van KDE Framework 5.30.0

Ook beschikbaar in:

English | Català | Eesti | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

14 januari 2017. Vandaag annonceert KDE de uitgave van KDE Frameworks 5.30.0.

KDE Frameworks bestaat uit 70 add-on bibliotheken op Qt die een brede variëteit van gezamenlijk benodigde functionaliteit in volwassen, door derden nagekeken en goed geteste bibliotheken met vriendelijke licentiebepalingen. Voor een introductie zie de aankondiging van de uitgave van Frameworks 5.0.

Deze vrijgave is onderdeel van een serie geplande maandelijkse uitgaven waarmee verbeteringen beschikbaar komen aan ontwikkelaars op een snelle en voorspelbare manier.

Nieuw in deze versie

Breeze pictogrammen

 • Haguichi pictogrammen van Stephen Brandt toevoegen (dank)
 • maak ondersteuning voor calligra-pictogrammen af
 • cups-pictogram toevoegen dankzij colin (bug 373126)
 • kalarm-pictogram bijwerken (bug 362631)
 • krfb-app pictogram toevoegen (bug 373362)
 • r MIME-type ondersteuning toevoegen (bug 371811)
 • en meer

Extra CMake-modules

 • appstreamtest: behandel niet geïnstalleerde programma's
 • Gekleurde waarschuwingen in ninja's uitvoer inschakelen
 • Ontbrekende :: in API docs om styling van code te activeren
 • libs/includes/cmakeconfig bestanden van host in Android toolchain negeren
 • Gebruik van gnustl_shared met Android toolchain documenteren
 • Gebruik nooit -Wl,--no-undefined op Mac (APPLE)

Frameworkintegratie

 • KPackage KNSHandler verbeteren
 • Zoek naar de meer precies vereiste versie van AppstreamQt
 • Ondersteuning van KNewStuff voor KPackage toevoegen

KActivitiesStats

 • Laat compileren met -fno-operator-names
 • Haal niet meer gekoppelde hulpbronnen op wanneer een hiervan weg gaat
 • Modelrol toegevoegd aan ophalen van de lijst van gekoppelde activiteiten voor een hulpbron op te halen

KDE Doxygen hulpmiddelen

 • Android toevoegen aan de lijst met beschikbare platforms
 • ObjC++ broncodebestanden invoegen

KConfig

 • Genereer een exemplaar met KSharedConfig::Ptr voor singleton en argument
 • kconfig_compiler: nulptr gebruiken in gegenereerde code

KConfigWidgets

 • De actie "Menubalk tonen" verbergen als alle menubalken lokaal zijn
 • KConfigDialogManager: kdelibs3 klassen laten vallen

KCoreAddons

 • Typen stringlist/boolean teruggeven in KPluginMetaData::value
 • DesktopFileParser: honoreer ServiceTypes veld

KDBusAddons

 • Python-bindings toevoegen voor KDBusAddons

KDeclarative

 • Introduceer org.kde.kconfig QML importeren met KAuthorized

KDocTools

 • kdoctools_install: laat het volledige pad voor het programma overeenkomen (bug 374435)

KGlobalAccel

 • [runtime] Introduceer een omgevingsvariabele KGLOBALACCEL_TEST_MODE

KDE GUI-addons

 • Python-bindings toevoegen voor KGuiAddons

KHTML

 • Stel de gegevens van de plug-in in zodat de ingebouwde afbeeldingenviewer werkt

KIconThemes

 • Informeer QIconLoader ook wanneer het bureaubladpictogramthema wordt gewijzigd (bug 365363)

KInit

 • Neem de eigenschap X-KDE-RunOnDiscreteGpu in acht bij starten van toepassing met klauncher

KIO

 • KIO::iconNameForUrl zal nu speciale pictogrammen voor xdg-locaties teruggeven zoals de Afbeeldingsmap van de gebruiker
 • ForwardingSlaveBase: doorgeven van overschrijfvlag aan kio_desktop (bug 360487)
 • KPasswdServerClient klasse verbeteringen en exporteren, de client API voor kpasswdserver
 • [KPropertiesDialog] Kill optie "Plaats in systeemvak"
 • [KPropertiesDialog] "Naam" van "Koppeling" van .desktop bestanden als bestandsnaam alleen-lezen is
 • [KFileWidget] urlFromString gebruiken in plaats van QUrl(QString) in setSelection (bug 369216)
 • Optie toevoegen om een app uit te voeren op een discrete grafische kaart naar KPropertiesDialog
 • DropJob op de juiste manier beëindigen na loslaten op een uitvoerbaar programma
 • Gebruik van logging-categorie op Windows repareren
 • DropJob: gestarte kopieertaak na aanmaken uitsturen
 • Ondersteuning toevoegen voor aanroepen van suspend() op een CopyJob voordat deze wordt gestart
 • Ondersteuning toevoegen voor onmiddellijk onderbreken van jobs, minstens voor SimpleJob en FileCopyJob

KItemModels

 • Proxies bijwerken voor recent gerealiseerde klasse van bugs (behandeling van layoutChanged)
 • Maak het mogelijk voor KConcatenateRowsProxyModel om te werken in QML
 • KExtraColumnsProxyModel: modelindexen laten bestaan na uitzenden van layoutChange, niet ervoor
 • Toekennen repareren (in beginRemoveRows) bij deselectie van een lege dochter van een geselecteerde dochter in korganizer

KJobWidgets

 • Voortgangsvensters geen focus geven (bug 333934)

KNewStuff

 • [GHNS Button] verbergen wanneer KIOSK-beperkingen van toepassing zijn
 • Opzetten van de ::Engine repareren wanneer een absoluut pad van een configuratiebestand is gemaakt

KNotification

 • Een handmatige test voor Unity-starters toevoegen
 • [KNotificationRestrictions] laat gebruiker een tekst met reden voor beperking kunnen specificeren

KPackage-framework

 • [PackageLoader] geef geen toegang tot ongeldige KPluginMetadata (bug 374541)
 • beschrijving voor optie -t in man-pagina repareren
 • Foutmelding verbeteren
 • Het help-bericht voor --type repareren
 • Installatieproces van KPackage bundels verbeteren
 • Een kpackage-generic.desktop bestand installeren
 • qmlc-bestanden uitsluiten van installatie
 • Afzonderlijke plasmoids uit metadata.desktop en .json niet in lijst vermelden
 • Extra reparatie voor pakketten met verschillende typen maar dezelfde id's
 • Mislukking met cmake repareren wanneer twee pakketten met verschillend type dezelfde id hebben

KParts

 • De nieuwe checkAmbiguousShortcuts() uit MainWindow::createShellGUI aanroepen

KService

 • KSycoca: geen symbolische koppeling naar mappen volgen, het creëert het risico van recursie

KTextEditor

 • Reparatie: naar voren slepen van tekst resulteert in verkeerde selectie (bug 374163)

KWallet Framework

 • Minimaal vereiste GpgME++ versie 1.7.0 specificeren
 • Keer "Als Gpgmepp niet wordt gevonden, probeer KF5Gpgmepp te gebruiken" om

KWidgetsAddons

 • Python-bindings toevoegen
 • KToolTipWidget toevoegen, een tekstballon die een ander widget bevat
 • Controles voor geldig ingevoerde fatums in KDateComboBox repareren
 • KMessageWidget: meer donkere rode kleur gebruiken wanneer type fout is (bug 357210)

KXMLGUI

 • Bij opstarten waarschuwen over dubbelzinnige sneltoetsen (met een uitzondering voor Shift+Delete)
 • MSWin en Mac hebben gelijk gedrag voor automatisch opslaan van venstergrootte
 • Versie van toepassing weergeven in kop van dialoog Over (bug 372367)

Oxygen-pictogrammen

 • synchroniseren met breeze pictogrammen

Plasma Framework

 • De eigenschappen van renderType repareren voor verschillende componenten
 • [ToolTipDialog] KWindowSystem::isPlatformX11() gebruiken dat in de cache is
 • [Icon Item] impliciete grootte repareren wanneer pictogramgroottes wijzigen
 • [Dialog] setPosition / setSize gebruiken in plaats van alles individueel in te stellen
 • [Units] Maak eigenschap iconSizes constant
 • Er is nu een globaal exemplaar "Eenheden" die geheugengebruik en aanmaaktijd van SVG-items vermindert
 • [Pictogram-item] niet-vierkante pictogrammen ondersteunen (bug 355592)
 • zoeken/vervangen van oude hard gecodeerde typen uit plasmapkg2 (bug 374463)
 • X-Plasma-Drop* typen repareren (bug 374418)
 • [Plasma ScrollViewStyle] achtergrond van schuifbalk alleen bij er boven zweven tonen
 • #374127 repareren fout plaatsen van pop-ups uit dock-wins
 • Plasma::Package API in PluginLoader als verouderd aanmerken
 • Opnieuw controleren welke representatie gebruikt moet worden in setPreferredRepresentation
 • [declarativeimports] QtRendering gebruiken op telefoonapparaten
 • een leeg paneel altijd met "applets geladen" beschouwen (bug 373836)
 • toolTipMainTextChanged uitzenden als het wijzigt in antwoord op een wijziging in de titel
 • [TextField] sta uitschakelen van knop wachtwoord onthullen toe via KIOSK-restrictie
 • [AppletQuickItem] start foutmelding ondersteunen
 • Logica voor behandeling van pijlen in RTL-locales repareren (bug 373749)
 • TextFieldStyle: implicitHeight waarde repareren zodat de tekstcursor gecentreerd is

Sonnet

 • cmake: zoek ook naar hunspell-1.6

Accentuering van syntaxis

 • Accentuering van Makefile.inc repareren door prioriteit aan makefile.xml toe te voegen
 • Accentueer SCXML-bestanden als XML
 • makefile.xml: vele verbeteringen, te lang om hier te tonen
 • python-syntaxis: f-literals en verbeterde behandeling van tekenreeksen toegevoegd

Beveiligingsinformatie

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installeren van binaire pakketten

Op Linux is de aanbevolen manier om pakketten voor uw distributie van voorkeur te gebruiken om toegang te krijgen tot KDE Frameworks. Installatie instructies voor binaire pakketten van uw distributie.

Compileren vanuit broncode

De complete broncode voor KDE Frameworks 5.30.0 kan vrij worden gedownload. Instructies voor compileren en installeren van KDE Frameworks 5.30 zijn beschikbaar op de KDE Frameworks 5.30.0 informatiepagina.

Bouwen vanaf de broncode is mogelijk met de basis commando's cmake .; make; make install. Voor een enkel band 1 framework is dit vaak de gemakkelijkste oplossing. Mensen die geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan frameworks of de voortgang in het ontwikkelen van de gehele set te volgen, worden aangemoedigd om kdesrc-build te gebruiken. Frameworks 5.30.0 vereist Qt 5.5.

Een gedetailleerde lijst van alle bibliotheken van Frameworks en Qt van een derde op inqlude.org, het bewaakte archief van Qt-bibliotheken. Een complete lijst met documentatie van de API is op api.kde.org te vinden.

Bijdragen

Geïnteresseerden in het volgen en bijdragen aan de ontwikkeling van Frameworks kunnen een checkout doen op de git repositories, de discussies op de KDE Frameworks Development e-maillijst volgen en patches bijdragen via review board. Beleid en de huidige status van het project en plannen zijn beschikbaar op de Frameworks wiki. Realtime discussies vinden plaats op het #kde-devel IRC-kanaal op freenode.net.

U kunt discussiëren en ideeën delen over deze uitgave in de section voor commentaar van het artikel in the dot.

Ondersteunen KDE

KDE is een gemeenschap voor vrije Software die alleen bestaat en groeit omdat er hulp is van vele vrijwilligers die hun tijd en inspanning leveren. KDE is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en bijdragen, voor hulp bij coderen, bugs repareren of rapporteren, schrijven van documentatie, vertalen, promotie, geld, etc. Alle bijdragen worden dankbaar en graag geaccepteerd. Lees aub de pagina Donaties voor verdere informatie of wordt een ondersteunend lid van KDE e.V. via ons nieuwe initiatief Join the Game.

Over KDE

KDE is een internationaal technologieteam dat vrije en open-source software voor bureaublad en draagbare computing maakt. Onder de producten van KDE zijn een modern bureaubladsysteem voor Linux en UNIX platforms, Veel omvattende suites voor kantoorproductiviteit en groupware en honderden software titels in vele categorieën inclusief internet en webtoepassingen, multimedia, vermaak, educatief, grafisch en software ontwikkeling. KDE software is vertaald in meer dan 60 talen en is gemaakt met gebruiksgemak en moderne toegankelijkheidsprincipes in gedachte. Toepassingen van KDE met volledige functionaliteit draaien gewoon op Linux, BSD, Solaris, Windows en macOS.


Notities over handelsmerken. KDE® en de K Desktop Environment® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van KDE e.V. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. UNIX is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken en copyrights waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


Perscontacten

Voor meer informatie stuur ons een e-mail:
press@kde.org

Globale navigatiekoppelingen