KDE • Community • Announcements
Donatius (Per què?)
paypal

Llançament dels Frameworks 5.30.0 del KDE

També disponible en:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Svenska | Українська

14 de gener de 2017. Avui KDE anuncia la publicació dels Frameworks 5.30.0 del KDE.

Els Frameworks del KDE afegeixen 70 biblioteques a les Qt, que proporcionen una àmplia varietat de les funcionalitats necessàries més comunes amb unes biblioteques madures, revisades amb atenció i ben provades d'acord amb uns termes amistosos de llicència. Per a una introducció, vegeu l'anunci de la versió Frameworks 5.0.

Aquest llançament forma part d'una sèrie de publicacions mensuals planificades que faran disponibles les millores als desenvolupadors d'una manera ràpida i predictible.

Nou en aquesta versió

Icones Brisa

 • Afegeix les icones Haguichi del Stephen Brandt (gràcies)
 • Implementació final per les icones del Calligra
 • Afegeix la icona del CUPS gràcies al Colin (error 373126)
 • Actualitza la icona del KAlarm (error 362631)
 • Afegeix la icona d'aplicació del KRfb (error 373362)
 • Afegir la implementació pel tipus MIME pel R (error 371811)
 • i més

Mòduls extres del CMake

 • Appstreamtest: gestiona programes no instal·lats
 • Activa els avisos acolorits a la sortida del Ninja
 • Esmena els :: que manquen a la documentació de l'API per activar l'estil del codi
 • Ignora els fitxers libs/includes/cmakeconfig del servidor a la cadena d'eines de l'Android
 • Documenta l'ús de «gnustl_shared» amb la cadena d'eines de l'Android
 • No usa mai -Wl,--no-undefined al Mac (Apple)

Integració dels Frameworks

 • Millora al KNSHandler del KPackage
 • Cerca més precisa de la versió requerida de l'AppstreamQt
 • Afegeix la implementació del KNewStuff al KPackage

KActivitiesStats

 • Fer que compili amb «-fno-operator-names»
 • No recupera més recursos enllaçats quan un d'ells desapareix
 • Afegeix el rol de model per recuperar la llista d'activitats enllaçades per a un a recurs

Eines de Doxygen del KDE

 • Afegeix Android a la llista de plataformes disponibles
 • Inclou fitxers font ObjC++

KConfig

 • Genera una instància amb KSharedConfig::Ptr per a «singleton» i «arg»
 • kconfig_compiler: Usa «nullptr» al codi generat

KConfigWidgets

 • Oculta l'acció «Mostra la barra de menús» si totes les barres de menús són natives
 • KConfigDialogManager: retira les classes de les Kdelibs3

KCoreAddons

 • Retorna els tipus «stringlist»/«boolean» a KPluginMetaData::value
 • DesktopFileParser: Respecta el camp ServiceTypes

KDBusAddons

 • Afegeix vinculacions del Python pel KDBusAddons

KDeclarative

 • Presenta la importació QML per org.kde.kconfig amb KAuthorized

KDocTools

 • kdoctools_install: quadra amb el camí complet del programa (error 374435)

KGlobalAccel

 • [runtime] Presenta una variable d'entorn KGLOBALACCEL_TEST_MODE

Complements de la IGU del KDE

 • Afegeix vinculacions del Python pel KGuiAddons

KHTML

 • Defineix les dades del connector, per tal que funcioni el Visor Incrustat d'Imatges

KIconThemes

 • Informa també el QIconLoader quan canviï el tema d'icones de l'escriptori (error 365363)

KInit

 • Tindre en compte la propietat X-KDE-RunOnDiscreteGpu en iniciar l'aplicació usant el «klauncher»

KIO

 • El KIO::iconNameForUrl ara retornarà icones especials per a les ubicacions dels «xdg» com la carpeta Imatges de l'usuari
 • ForwardingSlaveBase: Esmena per passar l'indicador Overwrite al «kio_desktop» (error 360487)
 • Millora i exporta la classe KPasswdServerClient, l'API del client pel «kpasswdserver»
 • [KPropertiesDialog] Mata l'opció «Situa a la safata del sistema»
 • [KPropertiesDialog] No canvia el «nom» de l'«Enllaç» dels fitxers «.desktop» si el fitxer només és de lectura
 • [KFileWidget] Usa «urlFromString» en lloc de «QUrl(QString)» a «setSelection» (error 369216)
 • Afegeix una opció per executar una aplicació en una targeta gràfica dedicada al KPropertiesDialog
 • Finalitza adequadament DropJob abans de descartar un executable
 • Esmena l'ús de la categoria registre en el Windows
 • DropJob: emet una còpia iniciada del treball després de la creació
 • Afegeix la implementació per invocar «suspend()» en un CopyJob abans que comenci
 • Afegeix la implementació per suspendre treballs immediatament, com a mínim per als SimpleJob i els FileCopyJob

KItemModels

 • Actualitza els intermediaris per a les classes d'error recentment detectades («layoutChanged handling»)
 • Fa possible que el KConcatenateRowsProxyModel funcioni amb el QML
 • KExtraColumnsProxyModel: El model persistent indexa després d'emetre «layoutChange», no abans
 • Soluciona una asserció (a «beginRemoveRows») en desseleccionar un fill buit d'un fill seleccionat al KOrganizer

KJobWidgets

 • No dóna focus a la finestra de progrés (error 333934)

KNewStuff

 • [Botó GHNS] Ocult quan s'apliquin les restriccions del KIOSK
 • Soluciona la configuració del ::Engine quan es crea amb un camí absolut al fitxer de configuració

KNotification

 • Afegeix una prova manual pels llançadors de l'Unity
 • [KNotificationRestrictions] Permet que l'usuari pugui especificar un text amb el motiu de la restricció

Framework del KPackage

 • [PackageLoader] No accedeix a un KPluginMetadata no vàlid (error 374541)
 • Esmena la descripció de l'opció -t a la pàgina del «man»
 • Millora el missatge d'error
 • Esmena el missatge d'ajuda per a «--type».
 • Millora el procés d'instal·lació dels paquets del KPackage
 • Instal·la un fitxer «kpackage-generic.desktop»
 • Exclou els fitxers «qmlc» de la instal·lació
 • No llista de manera separada els plasmoides per «metadata.desktop» o «.json»
 • Solució addicional pels paquets de tipus diferents però els mateixos ID
 • Soluciona una fallada del CMake quan dos paquets de tipus diferents tenen el mateix ID

KParts

 • Crida el «checkAmbiguousShortcuts()» nou des de MainWindow::createShellGUI

KService

 • KSycoca: no segueix els enllaços simbòlics a directoris, crea un risc de recursivitat

KTextEditor

 • Esmena: El reenviament del text arrossegat provoca una selecció errònia (error 374163)

Framework del KWallet

 • Especifica el requeriment mínim del GpgME++ versió 1.7.0
 • Reverteix «Si no es troba el Gpgmepp, intenta usar el KF5Gpgmepp»

KWidgetsAddons

 • Afegeix vinculacions del Python
 • Afegeix KToolTipWidget, un consell d'eina que conté un altre estri
 • Esmena les validacions del KDateComboBox per a dates introduïdes vàlides
 • KMessageWidget: usa un color vermell més fosc quan el tipus és Error (error 357210)

KXMLGUI

 • Avisa en iniciar quan hi ha dreceres ambigües (amb una excepció per a Maj+Supr)
 • El MSWin i el Mac tenen un comportament similar per desar automàticament la mida de la finestra
 • Mostra la versió de l'aplicació a la capçalera del diàleg Quant (error 372367)

Icones de l'Oxygen

 • Sincronitza amb les icones del Brisa

Frameworks del Plasma

 • Soluciona les propietats del «renderType» per a diversos components
 • [ToolTipDialog] Usa el KWindowSystem::isPlatformX11() que està a la memòria cau
 • [Icon Item] Soluciona l'actualització de la mida implícita quan canvien les mides de les icones
 • [Dialog] Usa «setPosition» / «setSize» en lloc de definir-ho tot individualment
 • [Units] Fer constant la propietat «iconSizes»
 • Ara hi ha una instància global «Units» per reduir el consum de memòria i temps de creació dels elements SVG
 • [Icon Item] Admet icones no quadrades (error 355592)
 • Cerca/substitució dels tipus antics en el codi font pel «plasmapkg2» (error 374463)
 • Soluciona el tipus X-Plasma-Drop* (error 374418)
 • [Plasma ScrollViewStyle] Mostra el fons de la barra de desplaçament només en passar-hi per sobre
 • Solució del núm. 374127: situació incorrecta de les finestres emergents de les finestres acoblades
 • Fa obsolet l'API del Plasma::Package en el PluginLoader
 • Torna a verificar la representació que cal usar a «setPreferredRepresentation»
 • [declarativeimports] Usa QtRendering en els dispositius de telèfon
 • Considera un plafó buit sempre com «miniaplicacions carregades» (error 373836)
 • Emet «toolTipMainTextChanged» si canvia en resposta a un canvi de títol
 • [TextField] Permet desactivar el botó de veure la contrasenya a través d'una restricció del KIOSK
 • [AppletQuickItem] Implementa un missatge d'error de llançament
 • Soluciona la lògica de la gestió de les fletxes a les configuracions regionals RTL (error 373749)
 • TextFieldStyle: Soluciona el valor «implicitHeight» de manera que el cursor del text estigui centrat

Sonnet

 • CMake: també cerca l'Hunspell-1.6

Ressaltat de la sintaxi

 • Soluciona el ressaltat del Makefile.inc afegint una prioritat al «makefile.xml»
 • Ressaltat dels fitxers SCXML com els XML
 • makefile.xml: moltes millores, massa llarg per llistar aquí
 • Sintaxi del Python: s'han afegit literals «f» i s'ha millorat la gestió de les cadenes

Informació de seguretat

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Instal·lació dels paquets executables

Al Linux, la manera recomanada d'accedir als Frameworks del KDE és la utilització de paquets de la vostra distribució preferida. Instruccions d'instal·lació de paquets binaris de les distribucions.

Compilació a partir del codi font

El codi font complet pels Frameworks 5.30.0 del KDE es pot descarregar de franc. Les instruccions per compilar i instal·lar els Frameworks 5.30.0 del KDE estan disponibles a la pàgina d'informació dels Frameworks 5.30.0 del KDE.

La compilació des del codi font es pot fer utilitzant les ordres bàsiques cmake .; make; make install. Per a un «framework» simple de nivell 1, normalment aquesta és la solució més senzilla. Les persones interessades a col·laborar amb els «frameworks» o en seguir el progrés del desenvolupament de tot el conjunt es recomana usar el kdesrc-build. Els Frameworks 5.30.0 requereixen les Qt 5.5.

Trobareu una llista detallada de totes les biblioteques dels Frameworks i de terceres parts de les Qt a inqlude.org, l'arxiu catalogat de les biblioteques Qt. Hi ha una llista completa amb la documentació de l'API a api.kde.org.

Com col·laborar

Els interessats en seguir i col·laborar en el desenvolupament dels Frameworks poden obtenir els repositoris del git, seguir els debats en la llista de correu del desenvolupament dels Frameworks del KDE i col·laborar amb pedaços mitjançant el tauler de revisions. Les polítiques i l'estat actual del projecte i els plans són disponibles en el wiki dels Frameworks. Els debats en temps real tenen lloc en el canal d'IRC #kde-devel a freenode.net.

Podeu debatre i compartir idees quant a aquest llançament en la secció de comentaris en l'article del Dot.

Patrocini del KDE

KDE és una comunitat de programari lliure que existeix i creix només amb l'ajuda de molts voluntaris que donen el seu temps i esforç. KDE sempre està cercant nous voluntaris i col·laboradors, sigui amb l'ajuda de codificació, esmenes o informes d'error, escrivint documentació, traduccions, promoció, diners, etc. Totes les col·laboracions s'aprecien amb agraïment i s'accepten amb il·lusió. Si us plau, llegiu la pàgina de donacions per a més informació o esdevingueu un membre patrocinador de KDE e.V. mitjançant la nostra nova iniciativa Join the Game.

Quant al KDE

KDE és un equip tecnològic internacional que crea programari lliure i de codi font obert per a ordinadors d'escriptori i dispositius mòbils. Entre els productes del KDE hi ha un sistema d'escriptori modern per a plataformes Linux i UNIX, paquets de productivitat ofimàtica i de grups de treball, i centenars de títols de programari en diverses categories, incloent-hi aplicacions d'Internet i web, multimèdia, entreteniment, educatives, gràfiques i per a desenvolupament de programari. El programari del KDE es tradueix a més de 60 idiomes i es construeix tenint en compte la facilitat d'ús i els principis d'accessibilitat moderns. La totalitat de les aplicacions del KDE s'executen nativament en Linux, BSD, Solaris, Windows i Mac OS X.


Avisos de marques comercials. KDE® i el logotip de l'entorn d'escriptori K® són marques registrades de KDE e.V. Linux és una marca registrada de Linus Torvalds. UNIX és una marca registrada de The Open Group en els Estats Units i altres països. Totes les altres marques registrades i drets d'autor esmentades en aquest anunci són propietat dels seus propietaris respectius.


Contactes de premsa

Per a més informació, envieu-nos un correu:
press@kde.org

Enllaços de navegació global