KDE • Community • Announcements
ANNETAMINE (Miks?)
paypal

KDE Frameworks 5.29.0 väljalase

Saadaval ka järgmistes keeltes:

English | Català | Eesti | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

12. detsember 2016. KDE annab täna teada KDE Frameworks 5.29.0 väljalaskest.

KDE Frameworks kujutab endast 70 Qt lisandteeki, mis pakuvad ulatuslikku valikut üleüldiselt vajaliku funktsionaalsuse rahuldamiseks viimistletud, asjatundjate läbi vaadatud ja põhjalikult testitud teekidena sõbralike litsentsitingimustega. Sissejuhatuseks vaata Frameworks 5.0 väljalaske teadaannet.

See kujutab endast järjekordset osa plaanikohaselt iga kuu ilmuvate väljalasete seerias, mis võimaldab arendajatel saada täiustusi kiirelt ja ennustatavas rütmis.

Uus selles versioonis

Uus raamistik

This release includes Prison, a new framework for barcode generation (including QR codes).

Üldine

FreeBSD was added to metainfo.yaml in all frameworks tested to work on FreeBSD.

Baloo

 • Jõudluse täiustused kirjutamisel (4x kiirem andmete kirjutamine)

Breeze'i ikoonid

 • BINARY_ICONS_RESOURCE on nüüd vaikimisi SEES
 • vnd.rar MIME lisamine shared-mime-info 1.7-le (veateade 372461)
 • claws'i ikooni lisamine (veateade 371914)
 • gdrive'i ikooni lisamine üldise pilveikooni asemel (veateade 372111)
 • vea "list-remove-symbolic kasutab vale pilti" parandus (veateade 372119)
 • muud lisandused ja täiustused

CMake'i lisamoodulid

 • Pythoni seoste test jäetakse vahele, kui PyQt ei ole paigaldatud
 • Testi lisamine ainult siis, kui leitakse python
 • CMake'i nõutava miinimumi vähendamine
 • Mooduli ecm_win_resolve_symlinks lisamine

Raamistike lõimimine

 • QDBus'i otsimine, mida vajab appstream'i kpackage'i käitleja
 • KPackage hakkab sõltuma packagekit'ist ja appstream'ist

KActivitiesStats

 • Lingitud sündmuse kohane saatmine ressurssi

KDE Doxygeni tööriistad

 • Kohandamine quickgit -> cgit muudatusega
 • Veaparandus, kui grupi nimi oli defineerimata. Eriti halval juhul võib siiski ka edaspidi probleeme tekitada,

KArchive

 • Meetodi errorString() lisamine veateabe pakkumiseks

KAuth

 • Ajaületuse omaduse lisamine (veateade 363200)

KConfig

 • kconfig_compiler - koodi genereerimine tühistustega
 • Funktsiooni võtmesõnade kohane parsimine (veateade 371562)

KConfigWidgets

 • Tagamine, et menüütoimingud saavad kavatsetud MenuRole'i

KCoreAddons

 • KTextToHtml: vea "hüperlingi lõppu lisatakse [1]" parandus (veateade 343275)
 • KUser: avatari otsitakse ainult siis, kui loginName ei ole tühi

KCrash

 • Joondamine KInit'iga ja DISPLAY mittekasutamine Mac'i peal
 • OS X peal ei suleta kõiki failideskriptoreid

KDesignerPlugin

 • src/kgendesignerplugin.cpp - genereeritud koodile tühistuste lisamine

KDESU

 • XDG_RUNTIME_DIR'i määramise tühistamine kdesu'ga käivitatud protsessides

KFileMetaData

 • FFMpeg libpostproc leitakse ka tegelikult

KHTML

 • java: nimede omistamine õigetele nuppudele
 • java: nimede määramine õiguste dialoogis

KI18n

 • Viida ebavõrdsuse kohane kontroll dngettext'ist (veateade 372681)

KIconThemes

 • Kõigi kategooriate ikoonide näitamise lubamine (veateade 216653)

KInit

 • Uue protsessi käivitamisel keskkonnamuutujate määramine KLaunchRequest'i alusel

KIO

 • Portimine kategoriseeritud logimise peale
 • Kompileerimise parandus WinXP SDK peal
 • Suurtäheliste kontrollsummade vastete lubamine kontrollsumma kaardil (veateade 372518)
 • Failidialoogis ei venitata kunagi viimast (kuupäeva)veergu (veateade 312747)
 • kcontrol'i docbooki koodi importimine ja uuendamine kde-runtime'i põhiharu järgi
 • [OS X] KDE prügikast kasutab edaspidi OS X prügikasti
 • SlaveBase: dokumentatsiooni lisamine sündmusesilmuste, märguannete ja kded moodulite kohta

KNewStuff

 • Uue arhiivihalduse valiku (alamkataloog) lisamine knsrc'sse
 • Uute tõrkesignaalide kasutamine (töö määramise tõrked)
 • Kummalise olukorra käitlemine, kui alles loodud failid kaotsi lähevad
 • Tuumikpäiste tegelik paigaldamine kaamelkirjas

KNotification

 • [KStatusNotifierItem] salvestamis/taastamisvidina asukoht selle akna peitmise/taastamise käigus (veateade356523)
 • [KNotification] märguannete annoteerimise lubamine URL-iga

KPackage raamistik

 • metadata.desktop paigaldatakse ka edaspidi (veateade 372594)
 • metaandmete käsitsi laadimine absoluutse asukoha edastamisel
 • Võimaliku nurjumise vältimine, kui pakett ei ühildu appstream'iga
 • KPackage'ile antakse teada X-Plasma-RootPath
 • Faili metadata.json genereerimise parandus

KPty

 • Põhjalikum utempter'i asukoha otsing (kaasa arvatud /usr/lib/utempter/)
 • Teegi asukoha lisamine, et utempter'i binaarfail leitaks üles Ubuntu 16.10-s

KTextEditor

 • Qt hoiatuste vältimine toetuseta lõikepuhvrirežiimi kohta Mac'i peal
 • KF5::SyntaxHighlighting'i süntaksi definitsioonide kasutamine

KTextWidgets

 • Nurjunud otsingu korral ei asendata aknaikoone otsingutulemustega

KWayland

 • [klient] nullptr dereferentsimise parandus ConfinedPointer'is ja LockedPointer'is
 • [klient] pointerconstraints.h paigaldamine
 • [server] tagasilanguse parandus SeatInterface::end/cancelPointerPinchGesture'is
 • PointerConstraints'i protokolli teostus
 • [server] pointersForSurface'i ballasti vähendamine
 • SurfaceInterface::size'i tagastamine globaalses komposiitoriruumis
 • [tööriistad/generaator] enumeraatori FooInterfaceVersion genereerimine serveri poolel
 • [tööriistad/generaator] wl_fixed nõude argumentide mähkimine in wl_fixed_from_double'is
 • [tööriistad/generaator] kliendi poole nõuete teostuse genereerimine
 • [tööriistad/generaator] kliendi poole ressursikogumite genereerimine
 • [tööriistad/generaator] tagasiviidete ja jälgija genereerimine kliendi poolel
 • [tööriistad/generaator] this edastatakse Client::Resource::Private'i viidana
 • [tööriistad/generaator] Private::setup(wl_foo *arg) genereerimine kliendi poolel
 • PointerGestures'i protokolli teostus

KWidgetsAddons

 • Krahhi vältimine Mac'i peal
 • Nurjunud otsingu korral ei asendata ikoone otsingutulemustega
 • KMessageWidget: paigutuse parandus, kui WordWrap on lubatud ilma toiminguteta
 • KCollapsibleGroupBox: vidinaid ei peideta, selle asemel tühistatakse fookuse reegel

KWindowSystem

 • [KWindowInfo] pid() ja desktopFileName() lisamine

Oxygeni ikoonid

 • application-vnd.rar ikooni lisamine (veateade 372461)

Plasma raamistik

 • Metaandmete kehtivuse kontroll settingsFileChanged'is (veateade 372651)
 • Vertikaalse kaardiriba paigutust ei peegeldata
 • radialGradient4857 eemaldamine (veateade 372383)
 • [AppletInterface] fookust ei võeta kunagi ära fullRepresentation'ilt (veateade 372476)
 • SVG ikooni ID prefiksi parandus (veateade 369622)

Solid

 • winutils_p.h: ühilduvuse taastamine WinXP SDK-ga

Sonnet

 • Ka hunspell-1.5 otsimine

Süntaksi esiletõstmine

 • XML litsentsi atribuudi väärtuste normaliseerimine
 • Süntaksi definitsioonide sünkroonimine ktexteditor'iga
 • Voltimispiirkonna ühendamise parandus

Turbeteave

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Binaarpakettide paigaldamine

Linuxis on kõige soovitatavam viis KDE Frameworksi kasutama hakata paigaldada oma lemmikdistributsiooni valmispaketid. Distributsioonide binaarpakettide paigaldamise juhised.

Lähtekoodist kompileerimine

KDE Frameworks 5.29.0 täielik lähtekood on vabalt allalaaditav. Juhiseid KDE Frameworks 5.29.0 kompileerimise ja paigaldamise kohta leiab KDE Frameworks 5.29.0 teabeleheküljelt.

Lähtekoodist ehitamine on võimalik lihtsate käskudega cmake .; make; make install. Esimese kihi üksiku raamistiku puhul ongi see sageli lihtsaim variant. Inimestel, kes soovivad ise raamistike arendamisse panustada või tahavad jälgida kõigi raamistike edenemist, on soovitatav kasutada programmi kdesrc-build. Frameworks 5.29.0 nõuab Qt 5.5.

Kõigi raamistike ja kolmanda poole teekide üksikasjalikku nimekirja näeb Qt teekide kureeritavas arhiivis inqlude.org. Täielikku nimekirja ühes API dokumentatsiooniga pakub api.kde.org.

Kaasalöömine

Kes tunnevad huvi Frameworksi edenemise vastu või soovivad ise panustada, võivad uurida giti hoidlaid, jälgida arutelusid KDE Frameworksi arendamise postiloendis ja panustada omalt poolt paikadega ülevaatesaidi vahendusel. Projekti reeglite ja praeguse seisuga saab tutvuda Frameworksi wikis. Reaalajas arutelud käivad freenode.net-i IRC kanalil #kde-devel.

Väljalaske üle arutada ja mõtteid jagada saab meie uudistelehekülje artikli kommentaarides.

KDE toetamine

KDE on vaba tarkvara kogukond, mis on olemas ja kasvab tänu paljude vabatahtlike abile, kes panustavad oma aja ja vaevaga. KDE otsib alati uusi vabatahtlikke ja panustajaid, olgu tegemist abiga koodi kirjutamisel, vigade parandamise või neist teatamisega, dokumentatsiooni kirjutamise, tõlkimise, reklaamimise või raha annetamisega jne. Palun tutvu KDE toetamise leheküljega, kust leiab lähemat teavet, või registreeri ennast KDE e.V toetajaliikmeks meie uue Liitu mänguga algatuse kaudu.

About KDE

KDE is an international technology team that creates free and open source software for desktop and portable computing. Among KDE's products are a modern desktop system for Linux and UNIX platforms, comprehensive office productivity and groupware suites and hundreds of software titles in many categories including Internet and web applications, multimedia, entertainment, educational, graphics and software development. KDE software is translated into more than 60 languages and is built with ease of use and modern accessibility principles in mind. KDE's full-featured applications run natively on Linux, BSD, Solaris, Windows and macOS.


Trademark Notices. KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V. Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. UNIX is a registered trademark of The Open Group in the United States and other countries. All other trademarks and copyrights referred to in this announcement are the property of their respective owners.


Pressikontaktid

For more information send us an email:
press@kde.org

Globaalsed liikumislingid