KDE • Community • Announcements
DONEREN (Waarom?)
paypal

Uitgave van KDE Framework 5.28.0

Ook beschikbaar in:

English | Català | Eesti | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

15 november 2016. vandaag annonceert KDE de uitgave van KDE Frameworks 5.28.0.

KDE Frameworks bestaat uit 70 add-on bibliotheken op Qt die een brede variëteit van gezamenlijk benodigde functionaliteit in volwassen, door derden nagekeken en goed geteste bibliotheken met vriendelijke licentiebepalingen. Voor een introductie zie de aankondiging van de uitgave van Frameworks 5.0.

Deze vrijgave is onderdeel van een serie geplande maandelijkse uitgaven waarmee verbeteringen beschikbaar komen aan ontwikkelaars op een snelle en voorspelbare manier.

Nieuw in deze versie

Nieuw framework: syntaxisaccentuering

Engine voor accentuering van de syntaxis voor Kate syntaxisdefinities Dit is een alleenstaande implementatie van de engine voor syntaxisaccentuering in Kate. Het is bedoeld als een bouwblok voor tekstbewerkers evenals voor eenvoudige geaccentueerde tekstweergave (bijv. als HTML), die zowel integreert met een aangepaste bewerker evenals een gereed zijnde QSyntaxHighlighter sub-class.

Breeze pictogrammen

 • actiepictogrammen van kstars bijwerken (bug 364981)
 • Breeze Dark wordt in systeeminstellingen fout Breeze genoemd in .themes-bestand (bug 370213)

Extra CMake-modules

 • Zorg dat KDECMakeSettings werkt met KDE_INSTALL_DIRS_NO_DEPRECATED
 • Vereis geen python-bindings-afhankelijkheden voor ECM
 • De PythonModuleGeneration module toevoegen

KActivitiesStats

 • Status van koppeling negeren bij sortering UsedResources en LinkedResources model

KDE Doxygen hulpmiddelen

 • [CSS] wijzigingen terugdraaien gedaan door doxygen 1.8.12
 • doxygenlayout-bestand toevoegen
 • Manier van definiëren van groepsnamen bijwerken

KAuth

 • Ga na dat we meer dan één verzoek kunnen doen
 • Ga na dat we de voortgang bijhouden door de uitvoer van het programma te lezen

KConfig

 • Ga na dat we compilatie niet breken met gebroken eenheden uit het verleden
 • Vang de fout on bij een bestandsveld die niet goed behandeld wordt

KCoreAddons

 • Foute url weergeven
 • Avatars van gebruikers laden uit AccountsServicePath als het bestaat (bug 370362)

KDeclarative

 • [QtQuickRendererSettings] standaard is leeg in plaats van "false" repareren

Ondersteuning van KDELibs 4

 • Laat de Franse vlag in werkelijkheid alles van de pixmap gebruiken

KDocTools

 • 'checkXML5 genereert html bestanden in werkmap voor geldige docbooks repareren (bug 369415)

KIconThemes

 • Schaalfactor met niet gehele getallen ondersteunen in kiconengine (bug 366451)

KIdleTime

 • Schakel teveel uitvoer op de console met 'waiting for' berichten uit

KImageFormats

 • imageformats/kra.h - gaat boven capabilities() en create() voor KraPlugin

KIO

 • HTTP datumformat verzonden door kio_http repareren om altijd de C locale te gebruiken (bug 372005)
 • KACL: geheugenlekken repareren ontdekt door ASAN
 • Geheugenlekken repareren in KIO::Scheduler, ontdekt door ASAN
 • Dubbele wisknop verwijderd (bug 369377)
 • Bewerken van autostart items wanneer /usr/local/share/applications niet bestaat repareren (bug 371194)
 • [KOpenWithDialog] TreeView kop verbergen
 • Buffergrootte van namen van symbolische koppelingen schoonmaken (bug 369275)
 • Beëindig DropJobs wanneer trigger niet is uitgestuurd (bug 363936)
 • ClipboardUpdater: nog een crash op Wayland repareren (bug 359883)
 • ClipboardUpdater: crash op Wayland repareren (bug 370520)
 • Schaalfactoren met niet gehele getallen ondersteunen in KFileDelegate (bug 366451)
 • kntlm: onderscheid maken tussen NULL en leeg domein
 • Overschrijfdialoog niet tonen als bestandsnaam leeg is
 • kioexec: vriendelijke bestandsnamen gebruiken
 • Eigendom van focus repareren als URL is gewijzigd voor het tonen van het widget
 • Belangrijke prestatieverbetering bij voorbeelden uitzetten in de bestandsdialoog (bug 346403)

KItemModels

 • Python-bindings toevoegen

KJS

 • FunctionObjectImp exporteren, gebruikt door debugger van khtml

KNewStuff

 • Sorteerrollen en -filters scheiden
 • Het mogelijk maken geïnstalleerde items op te vragen

KNotification

 • Do geen dereferentie van een object dat niet is gerefereerd wanneer melding geen actie heeft
 • KNotification zal niet langer crashen bij gebruik in een QGuiApplication en geen meldingenservice actief is (bug 370667)
 • Crashes repareren in NotifyByAudio

KPackage-framework

 • Ga na dat we zowel zoeken naar json als desktop-metagegevens
 • Bewaak het verwijderen van Q_GLOBAL_STATIC bij afsluiten van app
 • Hangende pointer in KPackageJob gerepareerd (bug 369935)
 • Verwijder ontdekking geassocieerd aan een toets bij verwijdering van een definitie
 • Genereer het pictogram in het appstream-bestand

KPty

 • ulog-helper gebruiken op FreeBSD in plaats van utempter
 • zoek beter naar utempter met ook basis cmake prefix
 • werk om mislukkingen van find_program ( utempter ...) heen
 • ECM-pad gebruiken om utempter binair programma te vinden, betrouwbaarder dan eenvoudige cmake prefix

KRunner

 • i18n: behandel tekenreeksen in kdevtemplate bestanden

KTextEditor

 • Breeze Dark: maak achtergrond huidige-regelkleur donkerder voor betere leesbarheid (bug 371042)
 • Gesorteerde Dockerbestandsinstructies
 • Breeze (Dark): Maak commentaar een beetje lichter voor betere leesbaarheid (bug 371042)
 • CStyle en C++/boost indenteerders repareren bij inschakelen van automatische haakjes (bug 370715)
 • Modeline 'automatische blokhaakjes' toevoegen
 • Tekst invoegen na einde van bestand repareren (zeldzaam geval)
 • Ongeldige xml accentuering bestanden repareren
 • Maxima: hard gecodeerde kleuren verwijderen, itemData label repareren
 • Syntaxis definities voor OBJ, PLY en STL toevoegen
 • Syntaxisaccentuering voor Praat toevoegen

KUnitConversion

 • Nieuwe thermische en elektrische eenheden en gemaksfunctie voor eenheden

KWallet Framework

 • Als Gpgmepp niet wordt gevonden, probeer KF5Gpgmepp te gebruiken
 • Gpgmepp uit GpgME-1.7.0 gebruiken

KWayland

 • Verbeterde relocatie van CMake export
 • [tools] generatie van wayland_pointer_p.h repareren
 • [tools] Genereer eventQueue methoden alleen voor global klassen
 • [server] crash repareren bij bijwerken toetsenbordoppervlak met focus
 • [server] mogelijke crash repareren bij aanmaken van DataDevice
 • [server] ga na dat een DataSource bestaat op DataDevice in setSelection
 • [tools/generator] verbeter vernietiging van hulpbron aan de kant van de server
 • Voeg verzoek toe om focus te hebben in een PlasmaShellSurface van het Role Panel
 • Voeg ondersteuning toe voor auto-hiding panel aan PlasmaShellSurface interface
 • Doorgeven van algemeen QIcon via PlasmaWindow interface ondersteunen
 • [server] Implementeer de algemene venstereigenschap in QtSurfaceExtension
 • [client] Voeg methoden toe om ShellSurface uit een QWindow te krijgen
 • [server] Stuur pointer-gebeurtenissen naar alle wl_pointer hulpbronnen van een client
 • [server] Roep wl_data_source_send_send niet aan als DataSource niet is gebonden
 • [server] deleteLater gebruiken wanneer een ClientConnection vernietigd wordt (bug 370232)
 • Ondersteuning voor het relatieve pointer-protocol implementeren
 • [server] vorige selectie uit SeatInterface::setSelection annuleren
 • [server] sleutelgebeurtenissen verzenden naar alle wl_keyboard hulpbronnen van een client

KWidgetsAddons

 • kcharselect-generate-datafile.py verplaatsen naar src subdir
 • Importeer script kcharselect-generate-datafile.py met geschiedenis
 • Verouderde sectie verwijderen
 • Unicode auteursrechtvermelding en toestemming toevoegen
 • Waarschuwing repareren: ontbrekende overschrijving
 • Symbool SMP blokken toevoegen
 • "Zie ook" verwijderingen repareren
 • Ontbrekende Unicode blokken toevoegen; verbeter volgorde (bug 298010)
 • tekencategorieën toevoegen aan het gegevensbestand
 • Unicode categorieën bijwerken in het generatiescript van het gegevensbestand
 • pas het generatiescript van het gegevensbestanden aan zodat de unicode 5.2.0 gegevensbestanden ontleed kunnen worden
 • reparatie van overzetten doorzetten voor generatie van vertalingen
 • laat het script om het gegevensbestand voor kcharselect ook een vertalingen dummy genereren
 • Voeg het script om het gegevensbestand voor KCharSelect te genereren toe
 • nieuwe KCharSelect toepassing (gebruikt nu kcharselect widget uit kdelibs)

KWindowSystem

 • Verbeterde relocatie van CMake export
 • Ondersteuning voor desktopFileName aan NETWinInfo toevoegen

KXMLGUI

 • Nieuwe stijl verbinden toestaan in KActionCollection::addActie

ModemManagerQt

 • Include dir in pri-bestand repareren

NetworkManagerQt

 • Include dir in pri-bestand repareren
 • Repareer moc fout vanwege gebruik van Q_ENUMS being in een naamruimte, met Qt branch 5.8

Plasma Framework

 • ga na dat OSD geen Dialog flag heeft (bug 370433)
 • contexteigenschappen instellen alvorens de qml te herladen (bug 371763)
 • Ontleed het metagegevensbestand niet opnieuw als het al is geladen
 • Crash in qmlplugindump repareren wanneer geen QApplication beschikbaar is
 • Menu "Alternativen" niet standaard tonen
 • Nieuwe bool om geactiveerd signaal te gebruiken als omschakelaar van uitgeklapt (bug 367685)
 • Reparaties voor bouwen van plasma-framework met Qt 5.5
 • [PluginLoader] operator<< gebruiken voor finalArgs in plaats van initializer list
 • kwayland gebruiken voor schaduw en dialoogpositionering
 • Overblijvende ontbrekende pictogrammen en netwerkverbeteringen
 • availableScreenRect/Region omhoog verplaatsen naar AppletInterface
 • Containmentacties niet laden voor ingebedde containments (systeemvakken)
 • Zichtbaarheid van alternatieve menu-items bijwerken op aanvraag

Solid

 • Onstabiele volgorde van resultaten van opvragen nog eens repareren
 • Een CMake optie toevoegen aan optie tussen HAL en UDisks managers op FreeBSD
 • Maak dat UDisks2 backend compileert op FreeBSD (en, mogelijk, andere UNIXen)
 • Windows: geen foutdialogen weergeven (bug 371012)

Beveiligingsinformatie

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installeren van binaire pakketten

Op Linux is de aanbevolen manier om pakketten voor uw distributie van voorkeur te gebruiken om toegang te krijgen tot KDE Frameworks. Installatie instructies voor binaire pakketten van uw distributie.

Compileren vanuit broncode

De complete broncode voor KDE Frameworks 5.28.0 kan vrij worden gedownload. Instructies voor compileren en installeren van KDE Frameworks 5.28 zijn beschikbaar op de KDE Frameworks 5.28.0 informatiepagina.

Bouwen vanaf de broncode is mogelijk met de basis commando's cmake .; make; make install. Voor een enkel band 1 framework is dit vaak de gemakkelijkste oplossing. Mensen die geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan frameworks of de voortgang in het ontwikkelen van de gehele set te volgen, worden aangemoedigd om kdesrc-build te gebruiken. Frameworks 5.28.0 vereist Qt 5.5.

Een gedetailleerde lijst van alle bibliotheken van Frameworks en Qt van een derde op inqlude.org, het bewaakte archief van Qt-bibliotheken. Een complete lijst met documentatie van de API is op api.kde.org te vinden.

Bijdragen

Geïnteresseerden in het volgen en bijdragen aan de ontwikkeling van Frameworks kunnen een checkout doen op de git repositories, de discussies op de KDE Frameworks Development e-maillijst volgen en patches bijdragen via review board. Beleid en de huidige status van het project en plannen zijn beschikbaar op de Frameworks wiki. Realtime discussies vinden plaats op het #kde-devel IRC-kanaal op freenode.net.

U kunt discussiëren en ideeën delen over deze uitgave in de section voor commentaar van het artikel in the dot.

Ondersteunen KDE

KDE is een gemeenschap voor vrije Software die alleen bestaat en groeit omdat er hulp is van vele vrijwilligers die hun tijd en inspanning leveren. KDE is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en bijdragen, voor hulp bij coderen, bugs repareren of rapporteren, schrijven van documentatie, vertalen, promotie, geld, etc. Alle bijdragen worden dankbaar en graag geaccepteerd. Lees aub de pagina Donaties voor verdere informatie of wordt een ondersteunend lid van KDE e.V. via ons nieuwe initiatief Join the Game.

Over KDE

KDE is een internationaal technologieteam dat vrije en open-source software voor bureaublad en draagbare computing maakt. Onder de producten van KDE zijn een modern bureaubladsysteem voor Linux en UNIX platforms, Veel omvattende suites voor kantoorproductiviteit en groupware en honderden software titels in vele categorieën inclusief internet en webtoepassingen, multimedia, vermaak, educatief, grafisch en software ontwikkeling. KDE software is vertaald in meer dan 60 talen en is gemaakt met gebruiksgemak en moderne toegankelijkheidsprincipes in gedachte. Toepassingen van KDE met volledige functionaliteit draaien gewoon op Linux, BSD, Solaris, Windows en macOS.


Notities over handelsmerken. KDE® en de K Desktop Environment® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van KDE e.V. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. UNIX is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken en copyrights waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


Perscontacten

Voor meer informatie stuur ons een e-mail:
press@kde.org

Globale navigatiekoppelingen