KDE • Community • Announcements
ДОПОМОГТИ (Чому?)
paypal

Випуск набору бібліотек KDE Frameworks 5.27.0

Також перекладено такими мовами:

English | Català | Eesti | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

8 жовтня 2016 року. Сьогодні KDE оголошено про випуск KDE Frameworks 5.27.0.

KDE Frameworks складається з 70 додаткових бібліотек, які розширюють можливості Qt і реалізують багато широковживаних функціональних можливостей, є зрілими, належним чином рецензованими та добре перевіреними, а також надаються за дотримання розробниками достатньо дружніх щодо них умов. Вступні зауваження щодо цих бібліотек можна знайти у оголошенні щодо випуску Frameworks 5.0.

Цей випуск є частиною запланованої послідовності щомісячних випусків, яка надасть змогу розробникам використовувати поліпшення у бібліотеках швидко і без проблем.

Нове у цій версії

New mimetypes icons.

Baloo

 • Реалізовано використання належного запису налаштувати в умові автозапуску
 • Виправлено класифіковане вставлення (або flat_map як insert) (виправлено ваду 367991)
 • Додано пропущене close для env, як було вказано Loïc Yhuel (виправлено ваду 353783)
 • Вилучено спробу переривання дій, якщо не операцію не створено
 • Додано пропущене надання значення m_env = nullptr
 • Забезпечено безпечне виконання у потоці, наприклад Baloo::Query
 • Реалізовано розмір сховища даних понад 5 ГБ у 64-бітових системах (виправлено ваду 364475)
 • Реалізовано випадок ctime/mtime == 0 (виправлено ваду 355238)
 • Реалізовано обробку пошкодження бази даних покажчика для baloo_file, тепер система робить спробу повторно створити базу даних або перериває обробку, якщо цього не вдасться зробити

BluezQt

 • Виправлено аварійне завершення роботи під час спроби додавання пристрою до невідомого адаптера (виправлено ваду 364416)

Піктограми Breeze

 • Нові піктограми типів MIME
 • Оновлено деякі піктограми kstars (виправлено ваду 364981)
 • Виправлено стильову помилку у actions/24/format-border-set (виправлено ваду 368980)
 • Додано піктограму програми wayland
 • Додано піктограму програми xorg (виправлено ваду 368813)
 • Скасовано distribute-randomize, view-calendar + повторно застосовано виправлення перетворенням (виправлено ваду 367082)
 • folder-documents замість одного файла поділено на декілька, оскільки до теки входить декілька файлів (виправлено ваду 368224)

Додаткові модулі CMake

 • Усунено можливість повторної перевірки appstream

KActivities

 • Реалізовано упорядковування просторів дій у кеші за абеткою (виправлено ваду 362774)

Інструменти Doxygen KDE

 • Багато змін у загальному компонуванні створеної на основі коду документації до програмного інтерфейсу
 • Виправлено шлях до міток, тепер він залежить від того, є бібліотека частиною групи, чи ні
 • Пошук: виправлено href бібліотек, які не є частиною групи

KArchive

 • Усунено витік пам’яті у KCompressionDevice KTar
 • KArchive: усунено витік пам’яті, якщо запис із вказаною назвою вже існує
 • Усунено витік пам’яті у KZip під час обробки порожніх каталогів
 • K7Zip: виправлено витік пам’яті під час помилок
 • Усунено витік пам’яті, виявлений ASAN, коли open() не вдається відкрити підлеглий пристрій
 • Вилучено помилковий виклик KFilterDev, виявлений ASAN

KCodecs

 • Додано пропущені макроси експортування у класах Decoder і Encoder

KConfig

 • Усунено витік пам’яті у SignalsTestNoSingletonDpointer, виявлений ASAN

KCoreAddons

 • Реалізовано реєстрацію QPair<QString,QString> як метатипу у KJobTrackerInterface
 • Усунено перетворення до адреси url, у якому є символ подвійних лапок
 • Виправлено збирання у Windows
 • Виправлено дуже давню ваду із вилученням пробілу у адресах типу «foo <<url> <url>>»

KCrash

 • Реалізовано параметр CMake KCRASH_CORE_PATTERN_RAISE для передавання ядру
 • Змінено типовий рівень ведення журналу з Warning на Info

Підтримка KDELibs 4

 • Очищено код. Усунено встановлення включень, які вказують на включення, яких не існує, також вилучено відповідні файли
 • Використано правильнішу форму, узгоджену з c++11, для std::remove_pointer

KDocTools

 • Виправлено ваду «checkXML5 виводить створений html до stdout для коректних docbook» (ваду 369415)
 • Виправлено ваду, яка полягала у неможливості запуску природних для системи інструментів у пакунку, якщо використовувалася отримана перехресною компіляцією версія kdoctools
 • Налаштовано цілі для запущених інструментів kdoctools, отриманих перехресною компіляцією, з інших пакунків
 • До docbookl10nhelper додано підтримку перехресної компіляції
 • До meinproc5 додано підтримку перехресної компіляції
 • checkxml5 перетворено на виконуваний файл qt для підтримки багатоплатформовості

KFileMetaData

 • Поліпшено засіб видобування даних з epub, менше помилок сегментації (виправлено ваду 361727)
 • Забезпечено більшу стійкість індексатора odf до помилок, реалізовано перевірку наявності файлів та їх належності до файлів взагалі (meta.xml + content.xml)

KIO

 • Виправлено використання у допоміжних засобах введення-виведення (KIO) лише tls1.0
 • Виправлено порушення ABI у kio
 • KFileItemActions: додано addPluginActionsTo(QMenu *)
 • Реалізовано показ кнопок копіювання лише після обчислення контрольної суми
 • Додано показ поступу обробки під час обчислення контрольної суми (виправлено ваду 368520)
 • Виправлено помилку, пов’язану із тим, що KFileItem::overlays повертав порожні рядкові значення
 • Виправлено запуск файлів .desktop з термінала за допомогою konsole
 • Монтування nfs4 класифіковано як probablySlow, подібно до nfs, cifs тощо
 • KNewFileMenu: реалізовано показу скорочення для дії «Створити теку» (виправлено ваду 366075)

KItemViews

 • У режимі перегляду списком реалізовано використання типової реалізації moveCursor

KNewStuff

 • Додано перевірки KAuthorized для уможливлення вимикання ghns у kdeglobals (виправлено ваду 368240)

Бібліотека Package

 • Усунено створення файлів appstream для компонентів, яких немає у rdn
 • Реалізовано роботу kpackage_install_package з KDE_INSTALL_DIRS_NO_DEPRECATED
 • Вилучено невикористану змінну KPACKAGE_DATA_INSTALL_DIR

KParts

 • Виправлено помилку, пов’язану із тим, що адреси із завершальною похилою рискою завжди вважалися адресами каталогів

KPeople

 • Виправлено збирання ASAN (duplicates.cpp використовує KPeople::AbstractContact, який перебуває у KF5PeopleBackend)

KPty

 • Використано шлях ECM для пошуку виконуваного файла utempter, цей спосіб є надійнішим за простий префікс cmake
 • Реалізовано виклик допоміжного засобу utempter вручну (виправлено ваду 364779)

KTextEditor

 • Файли XML: вилучено жорстке кодування кольорів для значень
 • XML: вилучено жорстке кодування кольорів для значень
 • Визначення схеми XML: «version» перетворено на xs:integer
 • Файли визначення правил підсвічування: версію округлено вгору до наступного цілого
 • Реалізовано підтримку багатосимвольних захоплень лише у {xxx}, щоб уникнути погіршення результатів
 • Реалізовано підтримку заміни формальних виразів захопленнями > \9 (виправлено ваду 365124)
 • Виправлено показ символів, які перекривають наступний рядок, наприклад підкреслювання більше не обрізаються, якщо використано певні шрифти або розміри символів (виправлено ваду 335079)
 • Виправлено аварійне завершення роботи: забезпечено коректність показу курсора після згортання тексту (виправлено ваду 367466)
 • Реалізовано перезапуск методів введення SearchBar для KateNormalInputMode
 • Зроблено спробу «виправити» показ підкреслення та подібного оформлення тексту (виправлено ваду 335079)
 • Реалізовано показу кнопки «Переглянути відмінності», лише якщо встановлено програму diff
 • Використано немодальний віджет повідомлення для сповіщень щодо внесення змін до файла із зовнішньої програми (виправлено ваду 353712)
 • Виправлено регресію: testNormal працював лише через одночасне виконання перевірки
 • Перевірку відступів поділено на окремі запуски
 • Знову реалізовано підтримку дії «Розгорнути вузли найвищого рівня» (виправлено ваду 335590)
 • Виправлено аварійне завершення роботи під час показу верхніх або нижніх повідомлень декілька разів
 • Виправлено значення параметра кінця рядка для рядків режиму (виправлено ваду 365705)
 • Реалізовано підсвічування у файлах .nix як у bash, здається, це не завадить (виправлено ваду 365006)

Бібліотека KWallet

 • Реалізовано перевірку того, чи увімкнено kwallet у Wallet::isOpen(name) (виправлено ваду 358260)
 • Додано пропущений заголовок boost
 • Вилучено подвійний пошук KF5DocTools

KWayland

 • [сервер] Усунено надсилання повідомлення про відпускання клавіші для ненатиснутих клавіш, усунено подвійне натискання клавіші (виправлено ваду 366625)
 • [сервер] Реалізовано скасовування попереднього DataSource під час заміни позначеного у буфері обміну даними (виправлено ваду 368391)
 • Додано підтримку подій входу-полишення для Surface
 • [клієнт] Реалізовано стеження за усіма створеними Output і додано статичний метод get

KXmlRpcClient

 • Категорії перетворено до схеми org.kde.pim.*

NetworkManagerQt

 • Реалізовано встановлення стану під час ініціалізації
 • Усі виклики блокування для ініціалізації замінено одним викликом блокування
 • Використано стандартний інтерфейс o.f.DBus.Properties для сигналу PropertiesChanged у NM 1.4.0+ (виправлено ваду 367938)

Піктограми Oxygen

 • Вилучено некоректний каталог з index.theme
 • Реалізовано перевірку на дублікати з breeze-icons
 • Усі дублікати піктограм перетворено на символічні посилання

Бібліотеки Plasma

 • Поліпшено виведення даних timetracker
 • [ToolButtonStyle] Виправлено стрілку у меню
 • i18n: реалізовано обробку рядків у файлах kdevtemplate
 • i18n: переглянуто рядки у файлах kdevtemplate
 • Додано removeMenuItem до PlasmaComponents.ContextMenu
 • Оновлено піктограму ktorrent (виправлено ваду 369302)
 • [WindowThumbnail] реалізовано відкидання растрового зображення у відповідь на події відображення
 • Усунено включення kdeglobals під час роботи з налаштуваннями кешу
 • Виправлено Plasma::knownLanguages
 • Реалізовано зміну розмірів панелі перегляду одразу після встановлення контейнера
 • Усунено створення KPluginInfo на основі екземпляра KPluginMetaData
 • Реалізовано позначку для запущених завдань
 • Реалізовано рядки на панелі задач відповідно до запиту щодо рецензування 128802
 • [AppletQuickItem] Реалізовано вихід з циклу після знайдення компонування

Відомості щодо безпеки

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Встановлення бінарних пакунків

У Linux рекомендованим шляхом встановлення KDE Frameworks є пакунки вашого улюбленого дистрибутива. Настанови щодо встановлення бінарних пакунків.

Збирання з початкових кодів

Повні початкові коди KDE Frameworks 5.27.0 можна безкоштовно отримати. Настанови щодо збирання і встановлення програмного забезпечення KDE Frameworks 5.27.0 можна знайти на інформаційній сторінці KDE Frameworks 5.27.0.

Бібліотеки також можна зібрати з початкових кодів за допомогою базової системи команд cmake .; make; make install. Цей спосіб є найпростішим, якщо вам потрібні лише окремі бібліотеки шару 1. Зацікавленим в удосконаленні бібліотек та стеженні за розробкою загального набору варто скористатися скриптом kdesrc-build. Для роботи Frameworks 5.27.0 потрібна версія Qt 5.5.

Із докладним списком усіх бібліотек Frameworks та інших сторонніх бібліотек Qt можна ознайомитися на сайті inqlude.org, загальному архіві бібліотек Qt. З повним списком документації з програмного інтерфейсу можна ознайомитися на api.kde.org.

Участь

Усі, хто цікавиться поступом розробки та хоче зробити внесок до розробки Frameworks, можуть стежити за нею у сховищах коду git, брати участь у обговореннях у списку листування розробників KDE Frameworks та надсилати латки за допомогою системи резензування. З правилами, поточним станом проєкту та планами можна ознайомитися за допомогою вікі Frameworks. Обговорення у режимі реального часу відбуваються на каналі IRC #kde-devel сервера freenode.net.

Обговорити цей випуск та поділитися ідеями можна у розділі коментарів до статті з новиною.

Підтримка KDE

KDE — спільнота з розробки вільного програмного забезпечення, яка розвивається лише завдяки допомозі багатьох добровольців, які працюють у вільний від інших занять час. KDE завжди шукає нових учасників, які можуть допомогти розробці, виправленні і сповіщенні про вади, створенні документації, перекладі, просуванні, фінансуванні тощо. Будь-який внесок буде з вдячністю сприйнято спільнотою. Будь ласка, ознайомтеся зі сторінкою підтримки KDE, щоб дізнатися більше, або станьте спонсором KDE e.V. за допомогою нашої ініціативи Join the Game.

Про KDE

KDE є міжнародною технологічною командою, яка створює вільне програмне забезпечення для звичайних і портативних комп’ютерів. Серед продуктів KDE сучасна стільнична система для платформ Linux і UNIX, повноцінні офісний комплекс програм і комплекс програм для групової роботи та сотень програм у багатьох категоріях, зокрема інтернет- і веб-програм, мультимедійних, розважальних, освітніх програм та програм для роботи з графікою і розробки програмного забезпечення. Крім того, програмне забезпечення KDE перекладено більш, ніж 60 мовами, його створено з врахуванням простоти у користуванні і сучасних принципів доступності. Повноцінними програмами KDE можна користуватися у Linux, BSD, Solaris, Windows і macOS.


Зауваження щодо товарних знаків. KDE® і логотип K Desktop Environment® є зареєстрованими торговими марками KDE e.V. Linux є зареєстрованою торговою маркою Linus Torvalds (Лінуса Торвальдса). UNIX є зареєстрованою торговою маркою The Open Group у США та інших країнах. Всі згадані у цьому оголошенні щодо випуску торгові марки і авторські права належать їх законним власникам.


Контакти для преси

Щоб дізнатися більше, надішліть нам повідомлення електронною поштою:
press@kde.org

Загальні навігаційні посилання