KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.27.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Eesti | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

8:e oktober, 2016. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.27.0.

KDE Ramverk består av 70 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

New mimetypes icons.

Baloo

 • Använd riktig inställningspost i villkor för automatisk start
 • Rätta sorterad infogning (också känt som infogning liknande flat_map) (fel 367991)
 • Lägg till saknad stäng miljö, som påpekades av Loïc Yhuel (fel 353783)
 • Transaktioner skapades inte ⇒ försök inte avbryta dem
 • Rätta saknad tilldelning m_env = nullptr
 • Gör t.ex. Baloo::Query trådsäker
 • På 64-bitars system tillåter nu Baloo > 5 GiB indexlagring (fel 364475)
 • Tillåt ctime/mtime == 0 (fel 355238)
 • Hantera skadad indexdatabas för baloo_file, försök återskapa databasen eller avbryt om det misslyckas

BluezQt

 • Rätta krasch vid försök att lägga till enhet till okänd adapter (fel 364416)

Breeze-ikoner

 • Nya ikoner för Mime-typer
 • Uppdatera vissa ikoner för kstars (fel 364981)
 • Fel stil actions/24/format-border-set (fel 368980)
 • Lägg till ikon för Wayland-program
 • Lägg till ikon för Xorg-program (fel 368813)
 • Återställ distribute-randomize, view-calendar + inför rättningen av transform igen (fel 367082)
 • Ändra folder-documents från en fil till flera filer ifall mer än en fil är inkluderad i en katalog (fel 368224)

Extra CMake-moduler

 • Säkerställ att vi inte lägger till test för appstream två gånger

KActivities

 • Sortera aktiviteter i cachen alfabetiskt enligt namn (fel 362774)

KDE Doxygen-verktyg

 • Många ändringar av den övergripande layouten i de skapade dokumentationen av programmeringsgränssnittet
 • Rätta sökväg för taggar, beroende på om biblioteket ingår i en grupp eller inte
 • Sökning: Rätta href för bibliotek som inte ingår i en grupp

KArchive

 • Rätta minnesläcka för KTar:s KCompressionDevice
 • KArchive: Rätta minnesläcka när en post med samma namn redan finns
 • Rätta minnesläcka i KZip när tomma kataloger hanteras
 • K7Zip: Rätta minnesläckor vid fel
 • Rätta minnesläcka detekterad av ASAN när open() misslyckas för underliggande enhet
 • Ta bort felaktig typkonvertering till KFilterDev, detekterad av ASAN

KCodecs

 • Lägg till saknade exportmakron för klasserna Decoder och Encoder

KConfig

 • Rätta minnesläcka i SignalsTestNoSingletonDpointer, hittad av ASAN

KCoreAddons

 • Registrera QPair<QString,QString> som metatyp i KJobTrackerInterface
 • Konvertera inte som webbadress, en webbadress som har ett dubbelt citationstecken
 • Kompileringsrättningar för Windows
 • Rätta mycket gammalt fel när vi tar bort mellanslag i webbadress såsom "exempel <<webbadress> <webbadress>>"

KCrash

 • CMake alternativet KCRASH_CORE_PATTERN_RAISE att skicka vidare till kärnan
 • Ändra normal loggnivå från varning till information

Stöd för KDELibs 4

 • Städning. Installera inte deklarationsfiler som pekar på icke existerande deklarationsfiler och ta också bort dessa filer
 • Använd riktigare std::remove_pointer, också tillgänglig i C++ 11

KDocTools

 • Rätta 'checkXML5 skriver ut genererad HTML på standardutmatningen för giltiga docbooks' (fel 369415)
 • Rätta fel som gjorde att det inte var möjligt att köra inbyggda verktyg i paket med korskompilerad kdoctools
 • Ställ in mål för korskompilering som kör kdoctools från andra paket
 • Lägg till stöd för korskompilering av docbookl10nhelper
 • Lägg till stöd för korskompilering av meinproc5
 • Konvertera checkxml5 till ett körbart Qt-program för korsplattformsstöd

KFileMetaData

 • Förbättra extrahering av epub, färre segmenteringsfel (fel 361727)
 • Gör ODF-indexering mer felsäker, kontrollera om filerna finns dör (och överhuvudtaget är filer) (meta.xml + content.xml)

KIO

 • Rätta I/O-slavar som bara använder TLS 1.0
 • Rätta söndrigt binärprogramgränssnitt i KIO
 • KFileItemActions: Lägg till addPluginActionsTo(QMenu *)
 • Visa bara kopieringsknappar efter checksumman har beräknats
 • Lägg till saknad återmatning när en checksumma beräknas (fel 368520)
 • Rätta att KFileItem::overlays returnerar tomma strängvärden
 • Rätta start av terminal .desktop-filer med Terminal
 • Klassificera nfs4 monteringar som troligtvis långsam, som nfs/cifs/...
 • KNewFileMenu: visa genväg för åtgärden Ny katalog (fel 366075)

KItemViews

 • Använd standardimplementeringen av moveCursor i listvyläge

KNewStuff

 • Lägg till KAuthorized kontroller för att tillåta att ghns inaktiveras i kdeglobals (fel 368240)

Paketet Framework

 • Skapa inte appstream-filer för komponenter som inte finns i RDN
 • Gör så att kpackage_install_package fungerar med KDE_INSTALL_DIRS_NO_DEPRECATED
 • Ta bort oanvänd variabel KPACKAGE_DATA_INSTALL_DIR

KParts

 • Rätta att webbadresser med ett avslutande snedstreck alltid antas vara kataloger

KPeople

 • Rätta ASAN-byggning (duplicates.cpp använder KPeople::AbstractContact som finns i KF5PeopleBackend)

KPty

 • Använd ECM-sökväg för att hitta binärfilen utempter, mer tillförlitlig än enkelt CMake-prefix
 • Anropa hjälpprogrammet utempter manuellt (fel 364779)

KTextEditor

 • XML-filer: Ta bort hårdkodad färg för värden
 • XML: Ta bort hårdkodad färg för värden
 • XML-schemadefinition: Ändra 'version' till en xs:integer
 • Färgläggningsdefinitionsfiler: Avrunda version uppåt till nästa heltal
 • Stöd bara lagring av flera tecken i {xxx} för att undvika regressioner
 • Stöd ersättning med reguljära uttryck med lagringar > \9, t.ex. I (fel 365124)
 • Rätta återgivning av tecken som fortsätter till nästa rad, t.ex. understreck skärs inte bort av några teckensnitt eller teckenstorlekar (fel 335079)
 • Rätta krasch: Säkerställ att den visade markören är giltig efter textvikning (fel 367466)
 • KateNormalInputMode måste köra om ingångsmetoderna i SearchBar
 • Försök att "rätta" återgivning av understreck och liknande (fel 335079)
 • Visa bara knappen "Visa skillnad" om 'diff' är installerad
 • Använd meddelandekomponent utan fast läge för externt modifierade filunderrättelser (fel 353712)
 • Rätta regression: testNormal fungerade bara på grund av testkörning på en gång
 • Dela upp indenteringstest i separata körningar
 • Stöd åtgärden "Expandera toppnivånoder" igen (fel 335590)
 • Rätta krasch när topp- eller bottenmeddelanden visas flera gånger
 • Rätta radslutsinställningar för lägesrader (fel 365705)
 • Färglägg .nix-filer som bash, en gissning kan inte skada (fel 365006)

Ramverket KWallet

 • Kontrollera om plånboken är aktiverad i Wallet::isOpen(namn) (fel 358260)
 • Lägg till saknad boost-deklarationsfil
 • Ta bort duplicerad sökning för KF5DocTools

Kwayland

 • [server] Skicka inte tangentsläpp för tangenter som inte tryckts ner och inga dubbla tangenttryckningar (fel 366625)
 • [server] När klippbordets markering ersätts måste föregående datakälla avbrytas (fel 368391)
 • Lägg till stöd för in/ut-händelser för Surface
 • [klient] Följ alla skapade utgångar och lägg till statisk hämtningsmetod

KXmlRpcClient

 • Konvertera kategorier till org.kde.pim.*

NetworkManagerQt

 • Vi måste ställa in tillståndet under initiering
 • Ersätt alla blockerande anrop vid initiering med bara ett blockerande anrop
 • Använd standardgränssnitt o.f.DBus.Properties för signalen PropertiesChanged med NM 1.4.0+ (fel 367938)

Oxygen-ikoner

 • Ta bort ogiltig katalog från index.theme
 • Introducera test av dubbletter från breeze-icons
 • Konvertera alla dubbletter av ikoner till symboliska länkar

Plasma ramverk

 • Stör utmatning för tidsspårare
 • [ToolButtonStyle] Rätta menypil
 • i18n: Hantera strängar i kdevtemplate-filer
 • i18n: Granska strängarna i kdevtemplate-filer
 • Lägg till removeMenuItem i PlasmaComponents.ContextMenu
 • Uppdatera ktorrent-ikon (fel 369302)
 • [WindowThumbnail] Kasta bildpunktsavbildning vid avbildningshändelser
 • Inkludera inte kdeglobals när en cacheinställning hanteras
 • Rätta Plasma::knownLanguages
 • Ändra storlek på vyn precis efter
 • Undvik skapa en KPluginInfo från en instans av KPluginMetaData
 • Aktiviteten som kör måste ha någon indikering
 • Linjer för aktivitetsrad enligt RR 128802, Marco gav klartecken
 • [AppletQuickItem] Hoppar ur snurra när en layout hittats

Säkerhetsinformation

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.27.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.27.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.27.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.27.0 kräver Qt 5.5.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och macOS.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar