KDE • Community • Announcements
DONEREN (Waarom?)
paypal

Uitgave van KDE Framework 5.27.0

Ook beschikbaar in:

English | Català | Eesti | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

8 oktober 2016. vandaag annonceert KDE de uitgave van KDE Frameworks 5.27.0.

KDE Frameworks bestaat uit 70 add-on bibliotheken op Qt die een brede variëteit van gezamenlijk benodigde functionaliteit in volwassen, door derden nagekeken en goed geteste bibliotheken met vriendelijke licentiebepalingen. Voor een introductie zie de aankondiging van de uitgave van Frameworks 5.0.

Deze vrijgave is onderdeel van een serie geplande maandelijkse uitgaven waarmee verbeteringen beschikbaar komen aan ontwikkelaars op een snelle en voorspelbare manier.

Nieuw in deze versie

New mimetypes icons.

Baloo

 • Juiste configuratie-item in autostart-conditie gebruiken
 • Gesorteerd invoegen repareren (aka flat_map like insert) (bug 367991)
 • Ontbrekend sluiten van omgeving toevoegen, zoals aangegeven door Loïc Yhuel (bug 353783)
 • Transactie niet aangemaakt => probeer deze niet af te breken
 • ontbrekende m_env = nullptr toekenning repareren
 • Maak bijv. Baloo::Query veilig in threads
 • Op 64-bit systemen staat baloo nu indexgeheugen toe > 5 GB (bug 364475)
 • ctime/mtime == 0 toestaan (bug 355238)
 • Behandel corruptie van indexdatabase voor baloo_file, probeer de database opnieuw te maken of breek af als dat mislukt

BluezQt

 • Crash repareren bij poging om een apparaat toe te voegen aan een onbekende adapter (bug 364416)

Breeze pictogrammen

 • Nieuwe mimetype pictogrammen
 • Enkele pictogrammen van kstars bijwerken (bug 364981)
 • Foute stijl acties/24/formaat-rand-set (bug 368980)
 • Wayland app-pictogram toevoegen
 • xorg-app pictogram toevoegen (bug 368813)
 • Draai distribute-randomize en view-calendar terug + pas de transformatie reparatie opnieuw toe (bug 367082)
 • wijzig pictogram van map in map Documents van een éen bestand naar de meerdere bestanden omdat in een map meer dan één bestand kan zitten (bug 368224)

Extra CMake-modules

 • Ga na dat we de appstreamtest niet twee keer toepassen

KActivities

 • Activiteiten worden in de cache alfabetisch op naam gesorteerd (bug 362774)

KDE Doxygen hulpmiddelen

 • Veel wijzigingen aan de algehele indeling van de gegenereerde API docs
 • Tagspad corrigeren, afhankelijk van of de bibliotheek onderdeel is van een groep of niet
 • Zoeken: href van bibliotheken die geen onderdeel zijn van een groep

KArchive

 • Geheugenlek in KCompressionDevice van KTar repareren
 • KArchive: geheugenlek repareren wanneer een item met dezelfde naam al bestaat
 • Geheugenlek repareren in KZip bij behandelen van lege mappen
 • K7Zip: geheugenlekken bij fout repareren
 • Geheugenlek repareren bij detectie door ASAN wanneer open() mislukt op het onderliggende apparaat
 • Slechte detectie van hoofd-/kleine letter naar KFilterDev, gedetecteerd door ASAN

KCodecs

 • Ontbrekende exportmacro's toevoegen op decodering and codering van klassen

KConfig

 • Geheugenlek in SignalsTestNoSingletonDpointer, gevonden door ASAN

KCoreAddons

 • QPair<QString,QString> registreren als metatype in KJobTrackerInterface
 • Converteer geen een url als een url wanneer deze een aanhalingsteken bevat
 • Reparatie bij compileren van Windows
 • Zeer oude bug repareren wanneer we witruimte verwijderen in een url als "foo <<url> <url>>"

KCrash

 • Optie KCRASH_CORE_PATTERN_RAISE van cmake om door te sturen naar kernel
 • Standaard logniveau wijzigen van waarschuwing naar info

Ondersteuning van KDELibs 4

 • Opschonen. Geen includes installeren die verwijzen naar niet-bestaande includes en verwijder die bestanden ook
 • Meer correcte en met c++11 beschikbare std::remove_pointer gebruiken

KDocTools

 • 'checkXML5 voert gegenereerde html naar stdout voor geldige docbooks' repareren (bug 369415)
 • Bug over niet in staat om native hulpmiddelen in pakket uit te voeren met kruislings gecompileerde kdoctools repareren
 • Doelen opzetten voor kruislings compileren met uitvoeren van kdoctools uit andere pakketten
 • Ondersteuning voor kruislings compileren voor docbookl10nhelper toevoegen
 • Ondersteuning voor kruislings compileren voor meinproc5 toevoegen
 • checkxml5 converteren in een qt uitvoerbaar programma voor ondersteuning van een kruislings platform

KFileMetaData

 • Epub extractor verbeteren, minder segfaults (bug 361727)
 • Odf-indexer minder foutgevoelig maken, controleer of de bestanden er zijn (en echt bestanden zijn) (meta.xml + content.xml)

KIO

 • KIO slaves repareren met alleen tls1.0
 • ABI break in kio repareren
 • KFileItemActions: addPluginActionsTo(QMenu *) toevoegen
 • Kopieerknopen alleen tonen nadat de controlesom is berekend
 • Ontbrekende terugkoppeling toevoegen bij berekenen van een controlesom (bug 368520)
 • KFileItem::overlays repareren die lege waarde van een tekenreeks teruggeeft
 • Starten van .desktop bestanden met konsole repareren
 • Classificeer nfs4 aankoppelen als mogelijk traag, zoals nfs/cifs/..
 • KNewFileMenu: sneltoets van actie nieuwe map tonen (bug 366075)

KItemViews

 • In modus lijstweergave de standaard implementatie van moveCursor gebruiken

KNewStuff

 • Controles met KAuthorized toevoegen om uitschakelen van ghns in kdeglobals toe te staan (bug 368240)

Pakket Framework

 • Geen appstream-bestanden genereren voor componenten die niet in rdn zijn
 • Zorg dat kpackage_install_package werkt met KDE_INSTALL_DIRS_NO_DEPRECATED
 • Ongebruikte var KPACKAGE_DATA_INSTALL_DIR verwijderen

KParts

 • URL's met een slash aan het eind waarvan altijd wordt aangenomen mappen te zijn repareren

KPeople

 • Bouwen van ASAN repareren (duplicates.cpp gebruikt KPeople::AbstractContact die in KF5PeopleBackend zit)

KPty

 • ECM-pad gebruiken om utempter binair programma te vinden, betrouwbaarder dan eenvoudige cmake prefix
 • Het utempter helper uitvoerbare programma handmatig aanroepen (bug 364779)

KTextEditor

 • XML-bestanden: verwijder hard gecodeerde kleur voor waarden
 • XML: verwijder hard gecodeerde kleur voor waarden
 • XML-schema-definitie: Maak van 'version' een xs:integer
 • Accentueerdefinitiebestanden: maak van versie het volgende gehele getal
 • multi-teken captures alleen ondersteunen in {xxx} om regressies te vermijden
 • Reguliere expressies vervangen door captures > \9, bijv. I (bug 365124)
 • Weergeven van tekens die overlopen naar de volgende regel, bijv. onderstreping, worden niet langer afgesneden bij sommige lettertypen/lettergrootten repareren (bug 335079)
 • Crash repareren: ga na dat de cursor op het scherm geldig is na afbreken van tekst naar de volgende regel (bug 367466)
 • KateNormalInputMode moet invoermethoden van SearchBar opnieuw uitvoeren
 • probeer weergeven van onderstrepen en soortgelijke zaken te verbeteren (bug 335079)
 • Alleen knop "Verschil weergeven" tonen, als 'diff' is geïnstalleerd
 • Niet-modale berichtenwidget gebruiken voor extern gewijzigde bestandsmeldingen (bug 353712)
 • regressie repareren: testNormal werkte alleen omdat uitvoering van test direct ging
 • de test op indentatie opsplitsen in aparte runs
 • Actie "Topniveau nodes uitvouwen" opnieuw ondersteunen (bug 335590)
 • Crash repareren bij meerdere keren tonen van berichten boven en onderaan
 • eol-instelling in modusregel repareren (bug 365705)
 • Accentueer .nix bestanden als bash, raden kan geen kwaad (bug 365006)

KWallet Framework

 • Controleer of kwallet is ingeschakeld in Wallet::isOpen(name) (bug 358260)
 • Ontbrekende boost-header toevoegen
 • Dubbel zoeken naar KF5DocTools verwijderen

KWayland

 • [server] toetsvrijgave niet verzenden voor niet ingedrukte toetsen en geen dubbel drukken op een toets (bug 366625)
 • [server] bij vervangen van de klembordselectie moet de eerdere DataSource geannuleerd te worden (bug 368391)
 • Ondersteuning voor gebeurtenissen oppervlak ingaan en verlaten toevoegen
 • [client] alle aangemaakte Outputs volgen en statische ophaalmethode toevoegen

KXmlRpcClient

 • Categorieën converteren naar org.kde.pim.*

NetworkManagerQt

 • Het is nodig de status gedurende initialisatie in te stellen
 • Alle blokkeringsaanroepen voor initialisatie vervangen door slechts één blokkeringsaanroep
 • Standaard o.f.DBus.Properties interface gebruiken voor signaal PropertiesChanged voor NM 1.4.0+ (bug 367938)

Oxygen-pictogrammen

 • Ongeldige map uit index.theme verwijderen
 • Dupe-test uit breeze-pictogrammen introduceren
 • Alle gedupliceerde pictogrammen converteren naar symbolische koppelingen

Plasma Framework

 • Uitvoer van tijdvolger verbeteren
 • [ToolButtonStyle] menupijl repareren
 • i18n: behandel tekenreeksen in kdevtemplate bestanden
 • i18n: tekenreeksen herzien in kdevtemplate bestanden
 • removeMenuItem aan PlasmaComponents.ContextMenu toevoegen
 • pictogram van ktorrent bijwerken (bug 369302)
 • [WindowThumbnail] pixmap weggooien bij overeenkomst-gebeurtenis
 • kdeglobals niet invoegen bij werken met een cache configuratie
 • Plasma::knownLanguages repareren
 • de grootte van het beeld wijzigen direct na instelling van de container
 • Maken van een KPluginInfo uit een KPluginMetaData exemplaar vermijden
 • actieve taken moeten een indicatie hebben
 • taakbalkregels volgens RR 128802 marco geeft verscheep het
 • [AppletQuickItem] uit loop breken bij een gevonden indeling

Beveiligingsinformatie

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installeren van binaire pakketten

Op Linux is de aanbevolen manier om pakketten voor uw distributie van voorkeur te gebruiken om toegang te krijgen tot KDE Frameworks. Installatie instructies voor binaire pakketten van uw distributie.

Compileren vanuit broncode

De complete broncode voor KDE Frameworks 5.27.0 kan vrij worden gedownload. Instructies voor compileren en installeren van KDE Frameworks 5.27 zijn beschikbaar op de KDE Frameworks 5.27.0 informatiepagina.

Bouwen vanaf de broncode is mogelijk met de basis commando's cmake .; make; make install. Voor een enkel band 1 framework is dit vaak de gemakkelijkste oplossing. Mensen die geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan frameworks of de voortgang in het ontwikkelen van de gehele set te volgen, worden aangemoedigd om kdesrc-build te gebruiken. Frameworks 5.27.0 vereist Qt 5.5.

Een gedetailleerde lijst van alle bibliotheken van Frameworks en Qt van een derde op inqlude.org, het bewaakte archief van Qt-bibliotheken. Een complete lijst met documentatie van de API is op api.kde.org te vinden.

Bijdragen

Geïnteresseerden in het volgen en bijdragen aan de ontwikkeling van Frameworks kunnen een checkout doen op de git repositories, de discussies op de KDE Frameworks Development e-maillijst volgen en patches bijdragen via review board. Beleid en de huidige status van het project en plannen zijn beschikbaar op de Frameworks wiki. Realtime discussies vinden plaats op het #kde-devel IRC-kanaal op freenode.net.

U kunt discussiëren en ideeën delen over deze uitgave in de section voor commentaar van het artikel in the dot.

Ondersteunen KDE

KDE is een gemeenschap voor vrije Software die alleen bestaat en groeit omdat er hulp is van vele vrijwilligers die hun tijd en inspanning leveren. KDE is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en bijdragen, voor hulp bij coderen, bugs repareren of rapporteren, schrijven van documentatie, vertalen, promotie, geld, etc. Alle bijdragen worden dankbaar en graag geaccepteerd. Lees aub de pagina Donaties voor verdere informatie of wordt een ondersteunend lid van KDE e.V. via ons nieuwe initiatief Join the Game.

Over KDE

KDE is een internationaal technologieteam dat vrije en open-source software voor bureaublad en draagbare computing maakt. Onder de producten van KDE zijn een modern bureaubladsysteem voor Linux en UNIX platforms, Veel omvattende suites voor kantoorproductiviteit en groupware en honderden software titels in vele categorieën inclusief internet en webtoepassingen, multimedia, vermaak, educatief, grafisch en software ontwikkeling. KDE software is vertaald in meer dan 60 talen en is gemaakt met gebruiksgemak en moderne toegankelijkheidsprincipes in gedachte. Toepassingen van KDE met volledige functionaliteit draaien gewoon op Linux, BSD, Solaris, Windows en macOS.


Notities over handelsmerken. KDE® en de K Desktop Environment® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van KDE e.V. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. UNIX is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken en copyrights waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


Perscontacten

Voor meer informatie stuur ons een e-mail:
press@kde.org

Globale navigatiekoppelingen