KDE • Community • Announcements
Donatius (Per què?)
paypal

Llançament dels Frameworks 5.27.0 del KDE

També disponible en:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Svenska | Українська

8 d'octubre de 2016. Avui KDE anuncia la publicació dels Frameworks 5.27.0 del KDE.

Els Frameworks del KDE afegeixen 70 biblioteques a les Qt, que proporcionen una àmplia varietat de les funcionalitats necessàries més comunes amb unes biblioteques madures, revisades amb atenció i ben provades d'acord amb uns termes amistosos de llicència. Per a una introducció, vegeu l'anunci de la versió Frameworks 5.0.

Aquest llançament forma part d'una sèrie de publicacions mensuals planificades que faran disponibles les millores als desenvolupadors d'una manera ràpida i predictible.

Nou en aquesta versió

New mimetypes icons.

Baloo

 • Usa l'entrada de configuració correcta en la condició «autostart»
 • Soluciona una inserció ordenada (també anomenada inserció com «flat_map») (error 367991)
 • Afegeix un entorn de tancament que mancava, com ha descobert en Loïc Yhuel (error 353783)
 • Transacció no creada => no s'intenta interrompre
 • Soluciona una assignació «m_env = nullptr» que mancava
 • Fa segur el fil Baloo::Query, per exemple
 • En els sistemes de 64 bits ara el Baloo permet un emmagatzematge de l'índex > 5 GB (error 364475)
 • Permet ctime/mtime == 0 (error 355238)
 • Gestiona la corrupció de l'índex de la base de dades del «baloo_file», intenta tornar a crear la base de dades o s'interromp si això falla

BluezQt

 • Esmena una fallada quan intenta afegir un dispositiu a un adaptador desconegut (error 364416)

Icones Brisa

 • Icones noves per tipus MIME
 • Actualitza diverses icones del KStars (error 364981)
 • Estil «actions/24/format-border-set» erroni (error 368980)
 • Afegeix una icona d'aplicació del Wayland
 • Afegeix una icona d'aplicació de l'Xorg (error 368813)
 • Reverteix «distribute-randomize», «view-calendar» + tornar a aplicar l'esmena de transformació (error 367082)
 • Canvia els documents de carpeta d'un fitxer a diversos fitxers, ja que s'inclou més d'un fitxer en una carpeta (error 368224)

Mòduls extres del CMake

 • Assegura que no s'afegeix la prova «appstream» dues vegades

KActivities

 • Ordena les activitats alfabèticament per nom a la memòria cau (error 362774)

Eines de Doxygen del KDE

 • Diversos canvis a la disposició general dels documents generats de l'API
 • Camí correcte a les etiquetes, dependent de si la biblioteca és part d'un grup o no
 • Cerca: soluciona la «href» de les biblioteques que no són part d'un grup

KArchive

 • Soluciona una fuita de memòria en el KCompressionDevice del KTar
 • KArchive: soluciona una fuita de memòria quan ja existeix una entrada amb el mateix nom
 • Soluciona una fuita de memòria en el KZip en gestionar directoris buits
 • K7Zip: soluciona fuites de memòria en els errors
 • Soluciona una fuita de memòria detectada per l'ASAN quan l'«open()» falla en el dispositiu subjacent
 • Elimina un «cast» incorrecte a KFilterDev, detectat per l'ASAN

KCodecs

 • Afegeix les macros d'exportació que mancaven a les classes Decoder i Encoder

KConfig

 • Soluciona una fuita de memòria al SignalsTestNoSingletonDpointer, trobat per l'ASAN

KCoreAddons

 • Es registra QPair<QString,QString> com a meta-tipus a KJobTrackerInterface
 • No converteix com a URL un URL que tingui un caràcter de cometes dobles
 • Esmenes de compilació en el Windows
 • Soluciona un error molt antic quan s'elimina l'espai en un URL com «foo <<url> <url>>»

KCrash

 • Opció del CMake a KCRASH_CORE_PATTERN_RAISE per redirigir al nucli
 • Canvia el nivell de registre predeterminat d'Avís a Info

Compatibilitat amb les KDELibs 4

 • Neteja. No instal·la inclusions que apuntin a inclusions no existents i també elimina aquests fitxers
 • Ús més correcte de std::remove_pointer amb C++11 disponible

KDocTools

 • Soluciona «checkXML5 imprimeix HTML generat a stdout pels docbooks vàlids» (error 369415)
 • Soluciona l'error de no poder executar eines natives en el paquet usant les «kdoctools» amb compilació creuada
 • Defineix els objectius de les «kdoctools» executant compilació creuada des d'altres paquets
 • Afegeix la implementació de compilació creuada pel «docbookl10nhelper»
 • Afegeix la implementació de compilació creuada pel «meinproc5»
 • Converteix el «checkxml5» en un executable de les Qt per implementar la compilació creuada

KFileMetaData

 • Millora l'extractor d'«epub», menys «segfaults» (error 361727)
 • Converteix l'indexador d'ODF a prova d'error, comprova si els fitxers hi són (i són realment fitxers) (meta.xml + content.xml)

KIO

 • Esmena els esclaus KIO que usen només TLS1.0
 • Soluciona l'ABI trencat al KIO
 • KFileItemActions: afegeix «addPluginActionsTo(QMenu *)»
 • Només mostra els botons de còpia quan s'ha calculat la suma de verificació
 • Afegeix la retroalimentació que manca en calcular una suma de verificació (error 368520)
 • Soluciona KFileItem::overlays quan retorna valors de cadenes buides
 • Soluciona el llançament de fitxers .desktop de terminal amb el Konsole
 • Classifica els muntatges de NFS4 com a «probablySlow», com els nfs/cifs/..
 • KNewFileMenu: mostra la drecera d'acció de Carpeta nova (error 366075)

KItemViews

 • En el mode vista de llista usa la implementació predeterminada de «moveCursor»

KNewStuff

 • Afegeix comprovacions del KAuthorized per permetre desactivar el «ghns» a «kdeglobals» (error 368240)

Paquets dels Frameworks

 • No genera fitxers «appstream» per a components que no estan al RDN
 • Fa que «kpackage_install_package» funcioni amb KDE_INSTALL_DIRS_NO_DEPRECATED
 • Elimina la variable sense ús KPACKAGE_DATA_INSTALL_DIR

KParts

 • Soluciona els URL amb una barra final que s'assumien sempre com a directoris

KPeople

 • Soluciona la compilació de l'ASAN (duplicates.cpp usa KPeople::AbstractContact que és a KF5PeopleBackend)

KPty

 • Usa el camí de l'ECM per cercar binaris «utempter», més fiable que un prefix senzill del CMake
 • Crida manualment l'executable del «helper» «utempter» (error 364779)

KTextEditor

 • Fitxers XML: elimina els valors dels colors en el codi font
 • XML: elimina els valors dels colors en el codi font
 • Definició d'esquema XML: Converteix «version» en un «xs:integer»
 • Fitxers de definició de ressaltat: arrodonir la versió a l'enter següent
 • Implementa les captures de caràcters múltiples nom en {xxx} per evitar regressions
 • Implementa la substitució d'expressions regulars per captures > \9, p. ex. I (error 365124)
 • Soluciona la representació de caràcters que s'estenen a la línia següent, p. ex. els subratllats ja no es retallen amb diversos tipus de lletra o mides dels tipus de lletra (error 335079)
 • Soluciona una fallada: Assegura que el cursor mostrat és vàlid després del plegat de text (error 367466)
 • El KateNormalInputMode necessita tornar a executar els mètodes «enter» de SearchBar
 • Intenta solucionar la representació dels subratllats i similars (error 335079)
 • Només mostra el botó «Visualitza les diferències», si el «diff» està instal·lat
 • Usa un estri de missatge no modal per a les notificacions de fitxer modificat externament (error 353712)
 • Soluciona una regressió: «testNormal» només funcionava perquè l'execució de la prova era única
 • Divideix la prova d'indentació en execucions separades
 • Tornar a admetre l'acció «Expandeix els nodes de nivell superior» (error 335590)
 • Esmena una fallada en mostrar missatges superiors o inferiors múltiples vegades
 • Esmena l'establiment de l'EOL en el mode de línies (error 365705)
 • Ressalta els fitxers .nix com a «bash», s'espera que no faci mal (error 365006)

Framework del KWallet

 • Comprova si el «kwallet» està actiu a Wallet::isOpen(name) (error 358260)
 • Afegeix la capçalera «boost» que mancava
 • Elimina la cerca duplicada de KF5DocTools

KWayland

 • [servidor] No envia l'alliberament de tecla per les tecles no premudes ni en prémer una tecla doble (error 366625)
 • [servidor] En substituir la selecció del porta-retalls, cal cancel·lar el DataSource anterior (error 368391)
 • S'ha afegit la implementació dels esdeveniments d'entrada/sortida de la superfície
 • [client] Segueix totes les «Outputs» creades i afegeix un mètode «get» estàtic

KXmlRpcClient

 • Converteix les categories a org.kde.pim.*

NetworkManagerQt

 • Cal establir l'estat durant la inicialització
 • Substitueix totes les crides de bloqueig a la inicialització per només una crida de bloqueig
 • Usa la interfície estàndard o.f.DBus.Properties pel senyal PropertiesChanged a NM 1.4.0+ (error 367938)

Icones de l'Oxygen

 • Elimina un directori no vàlid a index.theme
 • Introdueix una prova de duplicats de les icones Brisa
 • Converteix totes les icones duplicades a enllaços simbòlics

Frameworks del Plasma

 • Millora la sortida del «timetracker»
 • [ToolButtonStyle] Soluciona la fletxa del menú
 • i18n: gestiona les cadenes dels fitxers «kdevtemplate»
 • i18n: revisió de les cadenes dels fitxers «kdevtemplate»
 • Afegeix «removeMenuItem» a PlasmaComponents.ContextMenu
 • Actualitza la icona del KTorrent (error 369302)
 • [WindowThumbnail] Descarta els mapes de píxels en els esdeveniments de mapa
 • No inclou «kdeglobals» en tractar la configuració de la memòria cau
 • Esmena Plasma::knownLanguages
 • Redimensiona la vista immediatament després d'establir el contenidor
 • Evita la creació d'un KPluginInfo des d'una instància del KPluginMetaData
 • Les tasques en execució tenen un indicador
 • Les línies de la barra de tasques estan d'acord amb RR 128802. En Marco ha donat el vistiplau
 • [AppletQuickItem] Surt d'un bucle quan s'ha trobat una disposició

Informació de seguretat

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Instal·lació dels paquets executables

Al Linux, la manera recomanada d'accedir als Frameworks del KDE és la utilització de paquets de la vostra distribució preferida. Instruccions d'instal·lació de paquets binaris de les distribucions.

Compilació a partir del codi font

El codi font complet pels Frameworks 5.27.0 del KDE es pot descarregar de franc. Les instruccions per compilar i instal·lar els Frameworks 5.27.0 del KDE estan disponibles a la pàgina d'informació dels Frameworks 5.27.0 del KDE.

La compilació des del codi font es pot fer utilitzant les ordres bàsiques cmake .; make; make install. Per a un «framework» simple de nivell 1, normalment aquesta és la solució més senzilla. Les persones interessades a col·laborar amb els «frameworks» o en seguir el progrés del desenvolupament de tot el conjunt es recomana usar el kdesrc-build. Els Frameworks 5.27.0 requereixen les Qt 5.5.

Trobareu una llista detallada de totes les biblioteques dels Frameworks i de terceres parts de les Qt a inqlude.org, l'arxiu catalogat de les biblioteques Qt. Hi ha una llista completa amb la documentació de l'API a api.kde.org.

Com col·laborar

Els interessats en seguir i col·laborar en el desenvolupament dels Frameworks poden obtenir els repositoris del git, seguir els debats en la llista de correu del desenvolupament dels Frameworks del KDE i col·laborar amb pedaços mitjançant el tauler de revisions. Les polítiques i l'estat actual del projecte i els plans són disponibles en el wiki dels Frameworks. Els debats en temps real tenen lloc en el canal d'IRC #kde-devel a freenode.net.

Podeu debatre i compartir idees quant a aquest llançament en la secció de comentaris en l'article del Dot.

Patrocini del KDE

KDE és una comunitat de programari lliure que existeix i creix només amb l'ajuda de molts voluntaris que donen el seu temps i esforç. KDE sempre està cercant nous voluntaris i col·laboradors, sigui amb l'ajuda de codificació, esmenes o informes d'error, escrivint documentació, traduccions, promoció, diners, etc. Totes les col·laboracions s'aprecien amb agraïment i s'accepten amb il·lusió. Si us plau, llegiu la pàgina de donacions per a més informació o esdevingueu un membre patrocinador de KDE e.V. mitjançant la nostra nova iniciativa Join the Game.

Quant al KDE

KDE és un equip tecnològic internacional que crea programari lliure i de codi font obert per a ordinadors d'escriptori i dispositius mòbils. Entre els productes del KDE hi ha un sistema d'escriptori modern per a plataformes Linux i UNIX, paquets de productivitat ofimàtica i de grups de treball, i centenars de títols de programari en diverses categories, incloent-hi aplicacions d'Internet i web, multimèdia, entreteniment, educatives, gràfiques i per a desenvolupament de programari. El programari del KDE es tradueix a més de 60 idiomes i es construeix tenint en compte la facilitat d'ús i els principis d'accessibilitat moderns. La totalitat de les aplicacions del KDE s'executen nativament en Linux, BSD, Solaris, Windows i Mac OS X.


Avisos de marques comercials. KDE® i el logotip de l'entorn d'escriptori K® són marques registrades de KDE e.V. Linux és una marca registrada de Linus Torvalds. UNIX és una marca registrada de The Open Group en els Estats Units i altres països. Totes les altres marques registrades i drets d'autor esmentades en aquest anunci són propietat dels seus propietaris respectius.


Contactes de premsa

Per a més informació, envieu-nos un correu:
press@kde.org

Enllaços de navegació global