KDE • Community • Announcements
ANNETAMINE (Miks?)
paypal

KDE Frameworks 5.26.0 väljalase

Saadaval ka järgmistes keeltes:

English | Català | Eesti | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

10. september 2016. KDE annab täna teada KDE Frameworks 5.26.0 väljalaskest.

KDE Frameworks kujutab endast 70 Qt lisandteeki, mis pakuvad ulatuslikku valikut üleüldiselt vajaliku funktsionaalsuse rahuldamiseks viimistletud, asjatundjate läbi vaadatud ja põhjalikult testitud teekidena sõbralike litsentsitingimustega. Sissejuhatuseks vaata Frameworks 5.0 väljalaske teadaannet.

See kujutab endast järjekordset osa plaanikohaselt iga kuu ilmuvate väljalasete seerias, mis võimaldab arendajatel saada täiustusi kiirelt ja ennustatavas rütmis.

Uus selles versioonis

Attica

 • Qt5Network'i lisamine avaliku sõltuvusena

BluezQt

 • Kataloogi include parandus pri-failis

Breeze'i ikoonid

 • Puuduvate nimeruumi prefiksi definitsioonide lisamine
 • SVG-ikoonide korraliku vorminduse kontroll
 • Kõigil edit-clear-location-ltr ikoonide parandus (veateade 366519)
 • kwin'i efekti ikooni toetuse lisamine
 • caps-on sai nimeks input-caps-on
 • suurtäheikoonide lisamine tekstisisendi tarbeks
 • mõne gnome-spetsiifilise ikooni lisamine Sadi58 poolt
 • Rakenduseikoonide lisamine gnastyle'ist
 • Dolphini, Konsooli ja Umbrello ikoonid optimeeriti suurustele 16px, 22px, 32px
 • VLC ikooni uuendati suurustele 22px, 32px ja 48px
 • Subtiitrilooja rakenduseikooni lisamine
 • Kleopatra uue ikooni parandus
 • Kleopatra rakenduseikooni lisamine
 • Wine ja Wine-qt ikoonide lisamine
 • Esitluse vigase ikooni parandus tänu Sadi58-le (veateade 358495)
 • system-log-out ikooni lisamine suuruses 32px
 • 32px süsteemiikoonide lisamine, värviliste süsteemiikoonide eemaldamine
 • pidgin'i ja banshee ikooni toetuse lisamine
 • vlc rakenduseikooni eemaldamine litsentsiprobleemi tõttu, uue VLC ikooni lisamine (veateade 366490)
 • gthumb'i ikooni toetuse lisamine
 • kataloogiikoonidel HighlightedText'i kasutamine
 • asukohtade kataloogi ikoonid kasutavad nüüd laaditabelit (esiletõstmise värve)

CMake'i lisamoodulid

 • ecm_process_po_files_as_qm: pooleli tõlgete vahelejätmine
 • Logimiskategooriate vaikimisi tase peaks olema Info, mitte Warning
 • Muutuja ARGS dokumenteerimine apk-* sihtmärkide loomisel
 • Testi loomine projekti appstream-teabe valideerimiseks

KDE Doxygeni tööriistad

 • Tingimuse lisamine, kui grupi platvormid ei ole defineeritud
 • Mall: platvormide sortimine tähestiku järgi

KCodecs

 • Kdelibs'ist faili ülevõtmine, millega genereeriti kentities.c

KConfig

 • Annetamise kirje lisamine KStandardShortcut'i

KConfigWidgets

 • Annetamise standardtoimingu lisamine

KDeclarative

 • [kpackagelauncherqml] eeldatakse, et töölauafaili nimi on sama plugina ID-ga
 • QtQuick'i renderdamiseadistuste laadimine seadistusfailist ja nende määramine vaikeväärtuseks
 • icondialog.cpp - kohane kompileerimisparandus, mis ei varjuta m_dialog'i
 • Krahhi vältimine, kui QApplication puudub
 • tõlkedomeeni avaldamine

KDELibs 4 toetus

 • Windowsi kompileerimistõrke parandus kstyle.h-s

KDocTools

 • seadistuse ja puhvri asukoha ning andmete lisamine general.entities'i
 • Kuupäeva esitamine Briti versioonis
 • Tühiku- ja Meta-klahvi lisamine src/customization/en/user.entities'i

KFileMetaData

 • Ainult Xattr'i nõudmine, kui operatsioonisüsteemiks on Linux
 • Windowsi ehituse taastamine

KIdleTime

 • [xsync] XFlush simulateUserActivity's

KIO

 • KPropertiesDialog: hoiatuse eemaldamine dokumentatsioonist, see viga on kadunud
 • [test program] suhteliste asukohtade lahendamine QUrl::fromUserInput'i abil
 • KUrlRequester: veakasti parandus, kui faili valimisel avatakse uuesti failidialoog
 • Varuvariandi pakkumine, kui mooduliloendis puudub kirje . (veateade 366795)
 • Üle "desktop" protokolli nimeviida loomise parandus
 • KNewFileMenu: nimeviida loomisel kasutatakse KIO::link'i asemelKIO::linkAs'i
 • KFileWidget: kahekordse '/' parandus asukohas
 • KUrlRequester: staatilise connect() süntaksi kasutamine, varem oli see ebaühtlane
 • KUrlRequester: window() edastamine QFileDialog'ile eellasena
 • välditakse connect(null, .....) väljakutsumist KUrlComboRequester'ist

KNewStuff

 • arhiivide lahtipakkimine alamkataloogidesse
 • Võimaliku turvaaugu tõttu ei lubata enam paigaldada üldist andmekataloogi

KNotification

 • StatusNotifierWatcher'i omaduse ProtocolVersion saamine asünkroonselt

Paketiraamistik

 • contentHash'i iganenuks kuulutamise hoiatuste vaigistamine

Kross

 • "Kasutamata KF5 sõltuvuste eemaldamine" tagasivõtmine

KTextEditor

 • kiirklahvide kokkupõrke eemaldamine (veateade 363738)
 • e-posti aadressi esiletõstmise parandus doxygen'is (veateade 363186)
 • rohkemate json-failide - näiteks meie enda projektide ;) - tuvastamine
 • MIME tüübi tuvastamise täiustamine (veateade 357902)
 • Veateade 363280 - esiletõstmine: c++: #if 1 #endif #if defined (A) aaa #elif defined (B) bbb #endif (veateade 363280)
 • Veateade 363280 - esiletõstmine: c++: #if 1 #endif #if defined (A) aaa #elif defined (B) bbb #endif
 • Veateade 351496 - esialgse kirjutamise käigus Pythoni voltimine ei toiminud (veateade 351496)
 • Veateade 365171 - Pythoni süntaksi esiletõstmine ei toiminud õigesti paojadade korral (veateade 365171)
 • Veateade 344276 - php nowdoc'i ei volditud korralikult kokku (veateade 344276)
 • Veateade 359613 - Mõned CSS3 omadused ei ole süntaksi esiletõstmisel toetatud (veateade 359613)
 • Veateade 367821 - wineHQ süntaks: reg-faili lõik ei olnud õigesti esile tõstetud (veateade 367821)
 • Saalefaili käitlemise täiustamine saalekataloogi määramise korral
 • Krahhi vältimine automaatse reavahetusega dokumentide taaslaadimisel reapikkuse piirangu tõttu (veateade 366493)
 • vi käsureaga seotud sagedaste krahhide vältimine (veateade 367786)
 • Parandus: trükitud dokumentides on nüüd esimese rea number 1 (veateade 366579)
 • Võrgufailide varundamine: ühendatud failide kohtlemine võrgufailidena
 • otsimisriba loomise loogika puhastamine
 • Magma esiletõstmise lisamine
 • Rekursiivsuse lubamine ainul ühe taseme võrra
 • Katkise saalefaili parandus windowsis
 • Paik: bitbake'i toetuse lisamine süntaksi esiletõstmise mootorile
 • autobrace: õigekirja kontrollimise atribuudi otsimine märgi sisestamisel (veateade 367539)
 • QMAKE_CFLAGS'i esiletõstmine
 • Põhikontekstist ei hüpata välja
 • Mõne sagedamini kasutatava täitmisfaili nime lisamine

KUnitConversion

 • Briti massiühiku "stone" lisamine

KWalleti raamistik

 • kwallet-query docbook'i liigutamine õigesse alamkataloogi
 • Sõnastuse parandamine: an -> one

KWayland

 • linux/input.h kompileerimisaja muutmine lisavõimaluseks

KWidgetsAddons

 • Muude kui BMP märkide tausta parandus
 • C octal escaped UTF-8 otsingu lisamine
 • Vaikimisi KMessageBoxDontAskAgainMemoryStorage salvestatakse QSettings'isse

KXMLGUI

 • Portimine annetamise standardtoimingu peale
 • Portimine iganenud authorizeKAction'i pealt ära

Plasma raamistik

 • Seadme 22px ikooni parandus, et see töötaks ka vana faili korral
 • WindowThumbnail: GL'i väljakutsete tegemine õiges lõimes (veateade 368066)
 • plasma_install_package pandi tööle KDE_INSTALL_DIRS_NO_DEPRECATED'iga
 • veerise ja polsterduse lisamine svgz-ikooni algusesse
 • laaditabeli parandus arvutiikoonis
 • kickerile arvuti ja sülearvuti ikooni lisamine (veateade 367816)
 • defineerimatut ei saa double'ile omistada hoiatuse parandus DayDelegate'is
 • parandus: svgz-failid ei ole üldse minuga sõbrad
 • kickeri 22px ikoonide nimeks saab 22-22-x ja 32px ikoonide nimeks x
 • [PlasmaComponents TextField] kasutamata nuppudele pole mõtet isegi hakata ikoone laadima
 • Lisakaitse Containment::corona's süsteemisalve erijuhtumi korral
 • Konteineri märkimisel kustutatuks samuti kõigi alamaplettide märkimine kustutatuks - parandab vea, mille korral süsteemisalve konteinerite seadistusi ei kustutatud
 • Seadme mänguandja ikooni parandus
 • system-search'i lisamine süsteemi 32px ja 22px suuruses
 • kicker'i ühevärviliste ikoonide lisamine
 • system-search'i ikooni värviskeemi määramine
 • system-search'i liigutamine system.svgz-sse
 • Vale või puuduva "X-KDE-ParentApp'i" parandus töölauafaili definitsioonis
 • Plasma::PluginLoader'i API dox'i parandus: aplettide/andmemootorite/ teenuste ... segapuder
 • system-search'i ikooni lisamine sddm teemale
 • nepomuki 32px ikooni lisamine
 • süsteemisalve puutepadja ikooni uuendamine
 • Koodi eemaldamine, mida ei saagi kunagi kasutada
 • [ContainmentView] paneelide näitamine, kui kasutajaliides on valmis
 • Omadust implicitHeight ei deklareerita teist korda
 • QQuickViewSharedEngine::setTranslationDomain kasutamine (veateade 361513)
 • 22px ja 32px plasma breeze'i ikooni toetuse lisamine
 • värviliste süsteemiikoonide eemaldamine ja 32px ühevärviliste lisamine
 • Lisavõimalusena parooli näitamise nupu lisamine TextField'ile
 • Standardsed kohtspikrid on nüüd paremalt vasakule kirja puhul peeglis
 • Jõudlust kuude vahetamisel kalendris on tugevasti parandatud

Sonnet

 • Trigrammide parsimisel ei muudeta keelenimesid väiketäheliseks
 • Käivitamisel kohese krahhi vältimine nullplugina viida tõttu
 • Sõnastike käitlemine ka ilma korrektsete nimedeta
 • Käsitsi hallatud loendi asendamine skriptikeele seostega, keelte sobivate nimede kasutamine
 • Trigramme genereeriva tööriista lisamine
 • Keele tuvastamise katkisuse kerge vähendamine
 • Valitud keele kasutamine pakkumisena tuvastamisel
 • Puhverdatud õigekirja kontrollimise tööriistade kasutamine keele tuvastamisel, jõudluse pisuke täiustamine
 • Keele tuvastamise täiustamine
 • Pakkumiste loendi võrdlemine ja filtreerimine saadaolevate sõnastike alusel, topeltkirjete eemaldamine
 • Viimase trigrammi vaste lisamine jäetakse meelde
 • Kontroll, kas mõni trigamm ka tegelikult sobis
 • Sama tulemusega mitme keele käitlemine trigrammisobitajas
 • Miinimumsuurust ei kontrollita kaks korda
 • Keelteloendi kärpimine vastavalt saadaolevatele keeltele
 • Sama miinimumpikkuse kasutamine kõikjal keeletuvastuses
 • Kontroll, kas laaditud mudelis on igale keelele vajalik hulk trigramme

Binaarpakettide paigaldamine

Linuxis on kõige soovitatavam viis KDE Frameworksi kasutama hakata paigaldada oma lemmikdistributsiooni valmispaketid. Distributsioonide binaarpakettide paigaldamise juhised.

Lähtekoodist kompileerimine

KDE Frameworks 5.26.0 täielik lähtekood on vabalt allalaaditav. Juhiseid KDE Frameworks 5.26.0 kompileerimise ja paigaldamise kohta leiab KDE Frameworks 5.26.0 teabeleheküljelt.

Lähtekoodist ehitamine on võimalik lihtsate käskudega cmake .; make; make install. Esimese kihi üksiku raamistiku puhul ongi see sageli lihtsaim variant. Inimestel, kes soovivad ise raamistike arendamisse panustada või tahavad jälgida kõigi raamistike edenemist, on soovitatav kasutada programmi kdesrc-build. Frameworks 5.26.0 nõuab Qt 5.5.

Kõigi raamistike ja kolmanda poole teekide üksikasjalikku nimekirja näeb Qt teekide kureeritavas arhiivis inqlude.org. Täielikku nimekirja ühes API dokumentatsiooniga pakub api.kde.org.

Kaasalöömine

Kes tunnevad huvi Frameworksi edenemise vastu või soovivad ise panustada, võivad uurida giti hoidlaid, jälgida arutelusid KDE Frameworksi arendamise postiloendis ja panustada omalt poolt paikadega ülevaatesaidi vahendusel. Projekti reeglite ja praeguse seisuga saab tutvuda Frameworksi wikis. Reaalajas arutelud käivad freenode.net-i IRC kanalil #kde-devel.

Väljalaske üle arutada ja mõtteid jagada saab meie uudistelehekülje artikli kommentaarides.

KDE toetamine

KDE on vaba tarkvara kogukond, mis on olemas ja kasvab tänu paljude vabatahtlike abile, kes panustavad oma aja ja vaevaga. KDE otsib alati uusi vabatahtlikke ja panustajaid, olgu tegemist abiga koodi kirjutamisel, vigade parandamise või neist teatamisega, dokumentatsiooni kirjutamise, tõlkimise, reklaamimise või raha annetamisega jne. Palun tutvu KDE toetamise leheküljega, kust leiab lähemat teavet, või registreeri ennast KDE e.V toetajaliikmeks meie uue Liitu mänguga algatuse kaudu.

About KDE

KDE is an international technology team that creates free and open source software for desktop and portable computing. Among KDE's products are a modern desktop system for Linux and UNIX platforms, comprehensive office productivity and groupware suites and hundreds of software titles in many categories including Internet and web applications, multimedia, entertainment, educational, graphics and software development. KDE software is translated into more than 60 languages and is built with ease of use and modern accessibility principles in mind. KDE's full-featured applications run natively on Linux, BSD, Solaris, Windows and macOS.


Trademark Notices. KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V. Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. UNIX is a registered trademark of The Open Group in the United States and other countries. All other trademarks and copyrights referred to in this announcement are the property of their respective owners.


Pressikontaktid

For more information send us an email:
press@kde.org

Globaalsed liikumislingid