KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.25.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

13:e augusti, 2016. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.25.0.

KDE Ramverk består av 70 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Allmänt

 • Qt ≥ 5.5 krävs nu

Attica

 • Följ HTTP-omdirigeringar

Breeze-ikoner

 • Uppdatera 16 bildpunkters e-postikoner för att bättre känna igen dem
 • Uppdatera ikoner för mikrofon och ljudstatus så de har samma layout och storlek
 • Ny programikon för systeminställningar
 • Lägg till Gnome symboliska statusikoner
 • Lägg till stöd för Gnome 3 symboliska ikoner
 • Lägg till ikoner för Diaspora och Vector, se phabricator.kde.org/M59
 • Nya ikoner för Dolphin och Gwenview
 • Väderikoner är statusikoner, inte programikoner
 • Lägg till några länkar till xliff, tack till gnastyle
 • Lägg till ikon för kig
 • Lägg till Mime-typ ikoner, ikon för krdc, och andra programikoner från gnastyle
 • Lägg till Mime-typ ikon för certifikat (fel 365094)
 • Uppdatera GIMP-ikoner, tack till gnastyle (fel 354370)
 • Ikonen för globåtgärd är nu inte någon länkad fil, använd den i Digikam
 • Uppdatera ikoner för labplot enligt e-post från Alexander Semke 13/7
 • Lägg till programikoner från gnastyle
 • Lägg till ikon för kruler från Yuri Fabirovsky
 • Rätta felaktiga SVG-filer, tack till fuchs (fel 365035)

Extra CMake-moduler

 • Rätta inkludering när Qt5 inte finns
 • Lägg till en reservmetod för query_qmake() när det inte finns någon installation av Qt5
 • Säkerställ att ECMGeneratePriFile.cmake beter sig som resten av ECM
 • Appstream-data har ändrat föredragen plats

KActivities

 • [KActivities-CLI] Kommandon för att starta och stoppa en aktivitet
 • [KActivities-CLI] Ställa in och hämta aktivitetsnamn, -ikon och -beskrivning
 • Tillägg av ett kommandoradsprogram för att kontrollera aktiviteter
 • Tillägg av skript för att byta till föregående och nästa aktivitet
 • Metod för att infoga i QFlatSet returnerar nu ett index tillsammans med iteratorn (fel 365610)
 • Lägg till ZSH-funktioner för att stoppa och ta bort icke-aktuella aktiviteter
 • Lägg till egenskapen isCurrent i KActivities::info
 • Använd konstanta iteratorer vid sök efter aktivitet

KDE Doxygen-verktyg

 • Många förbättringar av utdataformatering
 • Mainpage.dox har nu högre prioritet än README.md

KArchive

 • Hantera flera gzip-strömmar (fel 232843)
 • Antag att en katalog är en katalog, även om rättighetsbiten är felinställd (fel 364071)

KBookmarks

 • KBookmarkGroup::moveBookmark: Rätta returvärde när objekt redan är på rätt ställe

KConfig

 • Lägg till standardgenvägar för DeleteFile och RenameFile

KConfigWidgets

 • Lägg till standardåtgärder DeleteFile och RenameFile
 • Inställningssidan har nu rullningslister när det behövs (fel 362234)

KCoreAddons

 • Installera kända licenser och hitta dem vid körning, regressionsrättning (fel 353939)

KDeclarative

 • Skicka verkligen valueChanged

KFileMetaData

 • Kontrollera xattr vid konfigurationssteget, annars kan bygget misslyckas (om xattr.h saknas)

KGlobalAccel

 • Använd klauncher dbus istället för KRun (fel 366415)
 • Starta hopplisteåtgärder via KGlobalAccel
 • KGlobalAccel: Rätta låsning vid avslutning i Windows

KHTML

 • Stöd procentenhet för kantradie
 • Ta bort version av egenskaper med prefix för bakgrunds- och kantradie
 • Rättningar av 4-värdes snabbversioner av konstruktorfunktioner
 • Skapa bara strängobjekt om de kommer att användas

KIconThemes

 • Förbättra prestanda av makeCacheKey avsevärt, eftersom det är en kritisk kodväg vid ikonuppslagning
 • KIconLoader: Reducera antal uppslagningar när reserver används
 • KIconLoader: Massiv hastighetsförbättring vid laddning av otillgängliga ikoner
 • Töm inte sökrad vid byte av kategori
 • KIconEngine: Rätta att QIcon::hasThemeIcon alltid returnerar sant (fel 365130)

KInit

 • Anpassa KInit till Mac OS X

KIO

 • Rätta KIO::linkAs() så att det fungerar som utlovat, dvs. misslyckas om dest redan finns
 • Rätta KIO::put("file:///sökväg") så att umask respekteras (fel 359581)
 • Rätta KIO::pasteActionText för null dest objekt och för tom webbadress
 • Lägg till stöd för att ångra skapa symboliska länk
 • Alternativ i grafiskt användargränssnitt för att anpassa global MarkPartial för I/O-slavar
 • Rätta MaxCacheSize begränsad till 99 KiB
 • Lägg till klippbordsknappar under checksummefliken
 • KNewFileMenu: Rätta kopiering av mallfil från inbäddad resurs (fel 359581)
 • KNewFileMenu: Rätta skapa länk till program (fel 363673)
 • KNewFileMenu: Rätta förslag på nytt filnamn när filen redan finns på skrivbordet
 • KNewFileMenu: Säkerställ att fileCreated() också skickas för programfiler på skrivbordet
 • KNewFileMenu: Rätta att skapa symboliska länkar med ett relativt mål
 • KPropertiesDialog: Förenkla användning av knappruta, rätta beteende vid Esc
 • KProtocolInfo: Fyll cachen igen för att hitta nyinstallerade protokoll
 • KIO::CopyJob: konvertera till qCDebug (med en egen area, eftersom det kan vara ganska mångordigt)
 • KPropertiesDialog: Lägg till checksummeflik
 • Töm webbadressens sökväg innan KUrlNavigator initieras

KItemModels

 • KRearrangeColumnsProxyModel: Rätta assert i index(0, 0) vid tom modell
 • Rätta att KDescendantsProxyModel::setSourceModel() inte tömmer intern cache
 • KRecursiveFilterProxyModel: Rätta förstörd QSFPM på grund av bortfiltrering av signalen rowsRemoved (fel 349789)
 • KExtraColumnsProxyModel: Implementera hasChildren()

KNotification

 • Ställ inte in överliggande objekt för dellayout manuellt, tystar varning

Paketet Framework

 • Härled ParentApp från insticksmodulen PackageStructure
 • Låt kpackagetool5 skapa appstream-information för kpackage-komponenter
 • Gör det möjligt att läsa in filen metadata.json från kpackagetool5

Kross

 • Ta bort oanvända KF5-beroenden

KService

 • applications.menu: Ta bort referenser till oanvända kategorier
 • Uppdatera alltid Trader-tolken från yacc/lex-källkod

KTextEditor

 • Fråga inte om överskrivning av en fil två gånger med inbyggda dialogrutor
 • Lägg till FASTQ-syntax

Kwayland

 • [klient] Använd en QPointer för enteredSurface i Pointer
 • Exponera Geometry i PlasmaWindowModel
 • Lägg till geometrihändelse i PlasmaWindow
 • [src/server] Verifiera att ytan har en resurs innan "pointer enter" skickas
 • Lägg till stöd för xdg-skal
 • [server] Skicka en "selection clear" innan tangentbordets "focus enter"
 • [server] Hantera situation utan XDG_RUNTIME_DIR elegantare

KWidgetsAddons

 • [KCharSelect] Rätta krasch vid sökning utan förinställd datafil (fel 300521)
 • [KCharSelect] Hantera tecken utanför BMP (fel 142625)
 • [KCharSelect] Uppdatera kcharselect-data till Unicode 9.0.0 (fel 336360)
 • KCollapsibleGroupBox: Stoppa animering i destruktor om den fortfarande pågår
 • Uppdatera Breeze-palett (synkronisera från KColorScheme)

KWindowSystem

 • [xcb] Säkerställ att signalen compositingChanged skickas om NETEventFilter skapas om (fel 362531)
 • Lägg till ett bekvämlighetsprogrammeringsgränssnitt för att fråga om fönstersystem eller plattform som används av Qt

KXMLGUI

 • Rätta minimalt storlekstips, avkortad text (fel 312667)
 • [KToggleToolBarAction] Lyd begränsning för action/options_show_toolbar

NetworkManagerQt

 • Använd WPA2-PSK och WPA2-EAP som förval när säkerhetstyp hämtas från anslutningsinställningar

Oxygen-ikoner

 • Lägg till programmeny till Oxygen (fel 365629)

Plasma ramverk

 • Behåll slot createApplet kompatibel med Frameworks 5.24
 • Ta inte bort gl-struktur två gånger i miniatyrbild (fel 365946)
 • Lägg till översättningsdomän i QML-objekt för skrivbordsunderlägg
 • Ta inte manuellt bord miniprogram
 • Lägg till en kapptemplate för Plasma skrivbordsunderlägg
 • Mallar: Registrera mallar in en egen toppnivåkategori "Plasma/"
 • Mallar: Uppdatera länkar till teknikbasens Wiki i README-filer
 • Definiera vad Plasma packagestructures utökar plasmashell
 • Stöd en storlek för att lägga till miniprogram
 • Definiera Plasma PackageStructure som vanliga KPackage PackageStructure insticksprogram
 • Rättning: Uppdatera config.xml för exempelskrivbordsunderlägget Höst till QtQuick-kontroller
 • Använd KPackage för att installera Plasma-paket
 • Om en QIcon skickas som argument till IconItem::Source, använd den
 • Lägg till överlagringsstöd till Plasma IconItem
 • Lägg till Qt::Dialog till standardflaggor för att få QXcbWindow::isTransient() nöjd (fel 366278)
 • [Breeze Plasma-tema] Lägg till ikoner för nätverksflygläge på/av
 • Skicka contextualActionsAboutToShow innan miniprogrammets meny contextualActions visas (fel 366294)
 • [Textfält] Bind till textfältslängd istället för text
 • [Knappstilar] Centrera horisontellt i läget enbart ikon (fel 365947)
 • [Omgivning] Behandla HiddenStatus som låg status
 • Lägg till ikon i systembrickan för Skärmlinjal från Yuri Fabirovsky
 • Rätta det ökända felet 'dialogrutor dyker upp i aktivitetshanteraren' en gång till
 • Rätta nätverksikonen för trådlös tillgänglighet med ett ? emblem (fel 355490)
 • IconItem: Använd bättre tillvägagångssätt för att inaktivera animering vid byte från osynlig till synlig
 • Ställ in fönstertyp Tooltip för ToolTipDialog via programmeringsgränssnittet i KWindowSystem

Solid

 • Uppdatera alltid Predicate-tolken från yacc/lex-källkod

Sonnet

 • hunspell: Städa kod för sökning efter ordlistor, lägg till XDG-kataloger (fel 361409)
 • Försök att rätta språkfiltrets användning i språkdetektering något

Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.25.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.25.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.25.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.25.0 kräver Qt 5.5.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och macOS.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar