KDE • Community • Announcements
DONEREN (Waarom?)
paypal

Uitgave van KDE Framework 5.25.0

Ook beschikbaar in:

English | Català | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

13 augustus 2016. Vandaag annonceert KDE de uitgave van KDE Frameworks 5.25.0.

KDE Frameworks bestaat uit 70 add-on bibliotheken op Qt die een brede variëteit van gezamenlijk benodigde functionaliteit in volwassen, door derden nagekeken en goed geteste bibliotheken met vriendelijke licentiebepalingen. Voor een introductie zie de aankondiging van de uitgave van Frameworks 5.0.

Deze vrijgave is onderdeel van een serie geplande maandelijkse uitgaven waarmee verbeteringen beschikbaar komen aan ontwikkelaars op een snelle en voorspelbare manier.

Nieuw in deze versie

Algemeen

 • Qt >= 5.5 is nu vereist

Attica

 • HTTP-redirects volgen

Breeze pictogrammen

 • mail bijwerken- 16px pictogrammen om de pictogrammen beter te herkennen
 • mic en audio statuspictogrammen bijwerken om dezelfde indeling en grootte te hebben
 • Nieuw pictogram voor app van systeeminstellingen
 • symbolische statuspictogrammen voor gnome toevoegen
 • ondersteuning voor symbolische pictogrammen van gnome 3 toegevoegd
 • Pictogrammen voor Diaspora en Vector, zie phabricator.kde.org/M59
 • Nieuwe pictogrammen voor Dolphin en Gwenview
 • weerpictogrammen zijn statuspictogrammen en geen app-pictogrammen
 • enige koppelingen naar xliff dankzij gnastyle
 • kig-pictogram toevoegen
 • MIME-type pictogrammen, krdc pictogram, andere pictogrammen van toepassingen uit gnastyle
 • pictogram voor MIME-type van certificaat toevoegen (bug 365094)
 • pictogrammen voor gimp dankzij gnastyle (bug 354370)
 • globe-actiepictogram is nu geen gekoppeld bestand; nu in digikam te gebruiken
 • labplot pictogrammen van labplot volgens mail 13.07. van Alexander Semke
 • App-pictogrammen toevoegen uit gnastyle
 • kruler pictogram van Yuri Fabirovsky toevoegen
 • gebroken svg-bestanden repareren dankzij fuchs (bug 365035)

Extra CMake-modules

 • Invoegen repareren wanneer er geen Qt5 is
 • Een terugvalmethode voor query_qmake() wanneer er geen Qt5 installatie is
 • Nagaan dat ECMGeneratePriFile.cmake zich gedraagt zoals de rest van ECM
 • Appstreamgegevens hebben hun locatie van voorkeur gewijzigd

KActivities

 • [KActivities-CLI] commando's voor starten en stoppen van een activiteit
 • [KActivities-CLI] instellen en ophalen van activiteitnaam, pictogram en beschrijving
 • Een CLI toepassing voor besturing van activiteiten toegevoegd
 • Scripts toegevoegd om te schakelen naar vorige en volgende activiteiten
 • Methode voor invoegen in QFlatSet geeft nu een index terug samen met de iterator (bug 365610)
 • ZSH-functies toegevoegd voor stoppen en verwijderen van niet-huidige activiteiten
 • isCurrent eigenschap toegevoegd aan KActivities::Info
 • Constante iterators gebruiken bij zoeken naar activiteit

KDE Doxygen hulpmiddelen

 • Veel verbeteringen aan formattering van uitvoer
 • Mainpage.dox heeft nu een hogere prioriteit dan README.md

KArchive

 • Meerdere gzip streams behandelen (bug 232843)
 • Neen aan dat een map een map is, zelfs als het rechtenbit fout is ingesteld (bug 364071)

KBookmarks

 • KBookmarkGroup::moveBookmark: teruggavewaarden repareren wanneer het item al op de juiste positie is

KConfig

 • DeleteFile en RenameFile standaard sneltoetsen toegevoegd

KConfigWidgets

 • DeleteFile en RenameFile standaard acties toegevoegd
 • De instellingendialoog heeft nu schuifbalken indien nodig (bug 362234)

KCoreAddons

 • Bekende licenties installeren en ze vinden bij uitvoeren (reparatie van regressie) (bug 353939)

KDeclarative

 • valueChanged echt emitteren

KFileMetaData

 • Op xattr controleren in configuratiestap, anders kan het bouwen mislukken (als xattr.h ontbreekt)

KGlobalAccel

 • klauncher dbus gebruiken in plaats van KRun (bug 366415)
 • Jumplist-acties starten via KGlobalAccel
 • KGlobalAccel: deadlock repareren bij exit onder Windows

KHTML

 • Eenheid percentage ondersteunen in randstraal
 • Voorgedefinieerde versie van eigenschappen van achtergrond en randstraal verwijderen
 • Reparaties in 4-waardige shorthand-constructie-function
 • Tekenreeksobjecten alleen maken als ze zullen worden gebruikt

KIconThemes

 • De prestaties van makeCacheKey enorm verbeteren, omdat het een kritisch pad is in de code bij zoeken naar een pictogram
 • KIconLoader: aantal opzoeken verminderen bij uitvoeren van terugval
 • KIconLoader: enorme snelheidsverbetering bij laden van niet beschikbare pictogrammen
 • Zoekregel niet wissen bij omschakelen van categorie
 • KIconEngine: QIcon::hasThemeIcon repareren die altijd true teruggaf (bug 365130)

KInit

 • KInit aanpassen aan Mac OS X

KIO

 • KIO::linkAs() repareren om te werken zoals gedocumenteerd, d.w.z. mislukken als doel al bestaat
 • KIO::put("file:///pad") repareren om de umask te respecteren (bug 359581)
 • KIO::pasteActionText repareren voor nul-bestemmingsitem en voor lege URL
 • Ondersteuning toegevoegd voor ongedaan maken van een symbolische koppeling
 • GUI-optie om globale MarkPartial voor KIO-slaves te configureren
 • MaxCacheSize beperking tot 99 KiB repareren
 • Klembordknoppen aan tabblad voor controlesom toevoegen
 • KNewFileMenu: kopiëren van sjabloonbestand uit ingebedde hulpbron repareren (bug 359581)
 • KNewFileMenu: maken van koppeling naar toepassing repareren (bug 363673)
 • KNewFileMenu: suggestie van nieuwe bestandsnaam wanneer bestand al bestaat in bureaublad repareren
 • KNewFileMenu: nagaan dat fileCreated() wordt uitgestuurd ook voor bureaubladbestand van toepassing
 • KNewFileMenu: maken van symbolische koppelingen met een relatief doel repareren
 • KPropertiesDialog: gebruik van knopvak vereenvoudigen, gedrag bij Esc repareren
 • KProtocolInfo: cache opnieuw vullen om nieuw geïnstalleerde protocollen te vinden
 • KIO::CopyJob: overzetten naar qCDebug (met zijn eigen gebied, omdat dit nogal spraakzaam kan zijn)
 • KPropertiesDialog: tabblad voor controlesom toevoegen
 • Pad van URL wissen alvorens KUrlNavigator te initialiseren

KItemModels

 • KRearrangeColumnsProxyModel: toekennen in index(0, 0) bij leeg model repareren
 • KDescendantsProxyModel::setSourceModel() repareren van niet wissen van interne caches
 • KRecursiveFilterProxyModel: QSFPM corruptie vanwege uitfilteren van rowsRemoved signaal repareren (bug 349789)
 • KExtraColumnsProxyModel: hasChildren() implementeren

KNotification

 • Ouder van sublayout niet handmatig instellen, maakt waarschuwing stil

Pakket Framework

 • De ParentApp erven van de plug-in PackageStructure
 • kpackagetool5 laten genereren van appstream-informatie voor kpackage-componenten
 • Mogelijk maken het bestand metadata.json te laden uit kpackagetool5

Kross

 • Ongebruikte KF5 afhankelijkheden verwijderen

KService

 • applications.menu: referenties verwijderen naar ongebruikte categorieën
 • Altijd de Trader-parser bijwerken uit yacc/lex bronnen

KTextEditor

 • Niet tweemaal vragen naar overschrijven van een bestand met eigen dialogen
 • FASTQ syntaxis toegevoegd

KWayland

 • [client] een QPointer gebruiken voor de enteredSurface in Pointer
 • Geometry in PlasmaWindowModel laten zien
 • Een geometrie-event toevoegen aan Plasma Window
 • [src/server] ga na dat oppervlak een resource heeft alvorens pointer enter te verzenden
 • Toevoegen van ondersteuning voor xdg-shell
 • [server] verzend een selectie voor wissen op de juiste manier alvorens focus naar toetsenbord in te gaan
 • [server] geen XDG_RUNTIME_DIR situatie netter behandelen

KWidgetsAddons

 • [KCharSelect] crash bij zoeken zonder aanwezig gegevensbestand repareren (bug 300521)
 • [KCharSelect] tekens buiten BMP behandelen (bug 142625)
 • [KCharSelect] kcharselect-data naar Unicode 9.0.0 bijwerken (bug 336360)
 • KCollapsibleGroupBox: animation stoppen in destructor als deze nog actief is
 • Breeze palette bijgewerkt (sync vanuit KColorScheme)

KWindowSystem

 • [xcb] Ga na dat het compositingChanged-signaal wordt uitgezonden als NETEventFilter opnieuw wordt gemaakt (bug 362531)
 • Een API voor gemak toegevoegd om het venstersysteem/platform op te vragen dat Qt gebruikt

KXMLGUI

 • Tip voor minimumgrootte repareren (afgebroken tekst) (bug 312667)
 • [KToggleToolBarAction] beperkingen van actie/options_show_toolbar honoreren

NetworkManagerQt

 • Standaard naar WPA2-PSK en WPA2-EAP bij verkrijgen van type beveiliging uit instellingen voor verbindingen

Oxygen-pictogrammen

 • toepassingen-menu toevoegen aan oxygen (bug 365629)

Plasma Framework

 • Compatiabel slot behouden in createApplet met Frameworks 5.24
 • Gl-textuur niet twee keer verwijderen in miniatuur (bug 365946)
 • Vertalingendomein toevoegen aan QML-object voor achtergrondafbeelding
 • Geen applets handmatig verwijderen
 • kapptemplate voor Plasma Wallpaper toevoegen
 • Sjablonen: sjablonen registreren in eigen topniveau categorie "Plasma/"
 • Sjablonen: koppelingen naar techbase-wiki bijwerken in README's
 • Definieer welke Plasma-pakketstructuren plasmashell uitbreiden
 • een grootte ondersteunen voor toevoegen van applets
 • Definieer Plasma PackageStructure als reguliere KPackage PackageStructure plug-ins
 • Reparatie: achtergrondafbeelding van Autumn config.qml bijwerken naar QtQuick.Controls
 • KPackage gebruiken om Plasma pakketten te installeren
 • Als we een QIcon als een argument doorgeven aan IconItem::Source, gebruik deze
 • Ondersteuning voor een overlay toevoegen aan Plasma IconItem
 • Qt::Dialog toevoegen aan standaard vlaggen om make QXcbWindow::isTransient() gelukkig te maken (bug 366278)
 • [Breeze Plasma Thema] Pictogrammen voor network-flightmode-on/off toevoegen
 • contextualActionsAboutToShow uitzenden voor het tonen van het contextualActions-menu van applet (bug 366294)
 • [TextField] koppelen aan TextField lengte in plaats van tekst
 • [Button Styles] Horizontaal centreren in modus alleen-pictogrammen (bug 365947)
 • [Containment] HiddenStatus als lage status behandelen
 • kruler systeemvakpictogram van Yuri Fabirovsky toevoegen
 • De beroemde bug 'dialogs show up on the Task Manager' nog eens repareren
 • pictogram voor draadloos netwerk beschikbaar met een ? embleem repareren (bug 355490)
 • IconItem: een betere benadering om animatie uit te schakelen bij gaan van onzichtbaar naar zichtbaar
 • Type tekstballonvenster instellen bij ToolTipDialog via KWindowSystem API

Solid

 • De Predicate parser uit yacc/lex bronnen altijd bijwerken

Sonnet

 • hunspell: code opschonen voor zoeken naar woordenboeken, voeg XDG mappen toe (bug 361409)
 • Gebruik van taalfiltergebruik van taaldetectie een beetje proberen te repareren

Installeren van binaire pakketten

Op Linux is de aanbevolen manier om pakketten voor uw distributie van voorkeur te gebruiken om toegang te krijgen tot KDE Frameworks. Installatie instructies voor binaire pakketten van uw distributie.

Compileren vanuit broncode

De complete broncode voor KDE Frameworks 5.25.0 kan vrij worden gedownload. Instructies voor compileren en installeren van KDE Frameworks 5.25 zijn beschikbaar op de KDE Frameworks 5.25.0 informatiepagina.

Bouwen vanaf de broncode is mogelijk met de basis commando's cmake .; make; make install. Voor een enkel band 1 framework is dit vaak de gemakkelijkste oplossing. Mensen die geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan frameworks of de voortgang in het ontwikkelen van de gehele set te volgen, worden aangemoedigd om kdesrc-build te gebruiken. Frameworks 5.25.0 vereist Qt 5.5.

Een gedetailleerde lijst van alle bibliotheken van Frameworks en Qt van een derde op inqlude.org, het bewaakte archief van Qt-bibliotheken. Een complete lijst met documentatie van de API is op api.kde.org te vinden.

Bijdragen

Geïnteresseerden in het volgen en bijdragen aan de ontwikkeling van Frameworks kunnen een checkout doen op de git repositories, de discussies op de KDE Frameworks Development e-maillijst volgen en patches bijdragen via review board. Beleid en de huidige status van het project en plannen zijn beschikbaar op de Frameworks wiki. Realtime discussies vinden plaats op het #kde-devel IRC-kanaal op freenode.net.

U kunt discussiëren en ideeën delen over deze uitgave in de section voor commentaar van het artikel in the dot.

Ondersteunen KDE

KDE is een gemeenschap voor vrije Software die alleen bestaat en groeit omdat er hulp is van vele vrijwilligers die hun tijd en inspanning leveren. KDE is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en bijdragen, voor hulp bij coderen, bugs repareren of rapporteren, schrijven van documentatie, vertalen, promotie, geld, etc. Alle bijdragen worden dankbaar en graag geaccepteerd. Lees aub de pagina Donaties voor verdere informatie of wordt een ondersteunend lid van KDE e.V. via ons nieuwe initiatief Join the Game.

Over KDE

KDE is een internationaal technologieteam dat vrije en open-source software voor bureaublad en draagbare computing maakt. Onder de producten van KDE zijn een modern bureaubladsysteem voor Linux en UNIX platforms, Veel omvattende suites voor kantoorproductiviteit en groupware en honderden software titels in vele categorieën inclusief internet en webtoepassingen, multimedia, vermaak, educatief, grafisch en software ontwikkeling. KDE software is vertaald in meer dan 60 talen en is gemaakt met gebruiksgemak en moderne toegankelijkheidsprincipes in gedachte. Toepassingen van KDE met volledige functionaliteit draaien gewoon op Linux, BSD, Solaris, Windows en macOS.


Notities over handelsmerken. KDE® en de K Desktop Environment® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van KDE e.V. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. UNIX is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken en copyrights waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


Perscontacten

Voor meer informatie stuur ons een e-mail:
press@kde.org

Globale navigatiekoppelingen