KDE • Community • Announcements
Donatius (Per què?)
paypal

Llançament dels Frameworks 5.25.0 del KDE

També disponible en:

English | Català | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

13 d'agost de 2016. Avui, el KDE anuncia la publicació dels Frameworks 5.25.0 del KDE.

Els Frameworks del KDE afegeixen 70 biblioteques a les Qt, proporcionant una àmplia varietat de les funcionalitats necessàries més habituals amb unes biblioteques madures, revisades amb atenció i ben provades, d'acord amb uns termes amistosos de llicència. Per a una introducció, vegeu l'anunci de la versió Frameworks 5.0.

Aquest llançament forma part d'una sèrie de publicacions mensuals planificades que faran disponibles les millores als desenvolupadors d'una manera ràpida i predictible.

Nou en aquesta versió

General

 • Qt >= 5.5 ara és un requeriment

Attica

 • Segueix les redireccions HTTP

Icones Brisa

 • Actualitza les icones 16x del mail- per a reconèixer-les millor
 • Actualitza les icones d'estat per al micròfon i àudio perquè tinguin el mateix disseny i grandària
 • Icona nova d'aplicació per a Arranjament del sistema
 • Afegeix icones del GNOME per a l'estat simbòlic
 • Afegeix la implementació per a les icones simbòliques del Gnome 3
 • Afegeix icones per a Diaspora i Vector, vegeu phabricator.kde.org/M59
 • Icones noves per al Dolphin i Gwenview
 • Les icones del temps són icones d'estat i no icones d'aplicació
 • Afegeix alguns enllaços a «xliff» gràcies a «gnastyle»
 • Afegeix una icona per al Kig
 • Afegeix icones per als tipus MIME, una icona per al KRDC, altres icones d'aplicació des de «gnastyle»
 • Afegeix la icona del tipus MIME del certificat (error 365094)
 • Actualitza les icones del Gimp gràcies al «gnastyle» (error 354370)
 • La icona d'acció del globus ara no és cap fitxer enllaçat. Cal usar-la al digiKam
 • Actualitza les icones del LabPlot segons el correu 13.07. de l'Alexander Semke
 • Afegeix icones d'aplicació des de «gnastyle»
 • Afegeix una icona per al Kruler, d'en Yuri Fabirovsky
 • Esmena els fitxers SVG trencats gràcies a «fuchs» (error 365035)

Mòduls extres del CMake

 • Esmena les inclusions quan no hi ha les Qt5
 • Afegeix un mètode de reserva per a «query_qmake()» quan no hi ha cap instal·lació de les Qt5
 • Assegura que ECMGeneratePriFile.cmake es comporta com la resta de l'ECM
 • Les dades d'Appstream canvien la seva ubicació preferida

KActivities

 • [KActivities-CLI] Ordres per iniciar i aturar una activitat
 • [KActivities-CLI] Establir i obtenir el nom, la icona i la descripció d'una activitat
 • S'ha afegit una aplicació de CLI per al control de les activitats
 • Afegeix scripts per a canviar a les activitats anteriors i següents
 • El mètode per a la inserció en QFlatSet ara retorna l'índex juntament amb l'iterador (error 365610)
 • Afegeix les funcions de ZSH per aturar i eliminar activitats menys les actuals
 • S'ha afegit la propietat «isCurrent» al KActivities::Info
 • Empra iteradors constants en la cerca per activitat

Eines de Doxygen del KDE

 • Moltes millores en el format de la sortida
 • Mainpage.dox té ara una major prioritat que README.md

KArchive

 • Gestiona múltiples fluxos GZIP (error 232843)
 • Assumeix que un directori és un directori, fins i tot si el bit de permisos s'ha establert malament (error 364071)

KBookmarks

 • KBookmarkGroup::moveBookmark: esmena el valor retornat quan l'element ja es troba en la posició correcta

KConfig

 • Afegeix les dreceres estàndard per a DeleteFile i RenameFile

KConfigWidgets

 • Afegeix les accions estàndard per a DeleteFile i RenameFile
 • La pàgina de configuració ara disposarà de barres de desplaçament quan sigui necessari (error 362234)

KCoreAddons

 • Instal·la les llicències conegudes i les troba en temps d'execució (correcció d'una regressió) (error 353939)

KDeclarative

 • En realitat emet «valueChanged»

KFileMetaData

 • Comprova si troba «xattr» durant el pas de configurar, en cas contrari la compilació pot fallar (si manca el xattr.h)

KGlobalAccel

 • Empra el D-Bus del «klauncher» en lloc del de KRun (error 366415)
 • Llança accions de llista de salts mitjançant KGlobalAccel
 • KGlobalAccel: esmena l'interbloqueig a la sortida sota Windows

KHTML

 • Implementa la unitat de percentatge en el radi de la vora
 • S'han eliminat les propietats de versió amb prefix del fons i del radi de la vora
 • Corregeix en 4 valors la funció constructora de transcripció
 • Crea objectes de cadena només si s'han d'utilitzar

KIconThemes

 • Millora important del rendiment de «makeCacheKey», ja que és un camí de codi crític a la cerca d'icones
 • KIconLoader: reduir el nombre de cerques en donar alternatives
 • KIconLoader: millora enorme de la velocitat en carregar icones no disponibles
 • No esborra la línia de cerca quan es canvia la categoria
 • KIconEngine: esmena el QIcon::hasThemeIcon tornant sempre cert (error 365130)

KInit

 • Adapta el KInit a Mac OS X

KIO

 • Esmena el KIO::linkAs() perquè treballi com anuncia, és a dir, falla si ja existeix la destinació
 • Esmena el KIO::put(«file:///camí») per a respectar el «umask» (error 359581)
 • Esmena el KIO::pasteActionText per a l'element de destinació nul i URL buit
 • Afegeix la implementació per a desfer la creació d'enllaços
 • Opció de la IGU per a configurar la MarkPartial global dels esclaus KIO
 • Esmena la MaxCacheSize limitada a 99 KiB
 • S'han afegit botons al porta-retalls per a la pestanya de sumes de verificació
 • KNewFileMenu: soluciona la còpia del fitxer de plantilla des del recurs incrustat (error 359581)
 • KNewFileMenu: soluciona la creació d'enllaços a les aplicacions (error 363673)
 • KNewFileMenu: soluciona el consell del nom de fitxer nou quan el fitxer ja existeix a l'escriptori
 • KNewFileMenu: assegura que el fileCreated() també s'emet per als fitxers d'escriptori de les aplicacions
 • KNewFileMenu: soluciona la creació d'enllaços simbòlics amb un objectiu relatiu
 • KPropertiesDialog: simplifica l'ús del quadre del botó, esmena el comportament en Esc
 • KProtocolInfo: reomple la memòria cau per cercar els protocols instal·lats recentment
 • KIO::CopyJob: adapta a «qCDebug» (amb la seva pròpia àrea, ja que pot ser bastant explícit)
 • KPropertiesDialog: afegeix la pestanya sumes de verificació
 • Neteja el camí de l'URL abans d'inicialitzar el KUrlNavigator

KItemModels

 • KRearrangeColumnsProxyModel: esmenar un «assert» a «index(0, 0)» en un model buit
 • Esmena KDescendantsProxyModel::setSourceModel() que no netejava les memòries cau internes
 • KRecursiveFilterProxyModel: esmena la corrupció de QSFPM deguda a un filtratge del senyal «rowsRemoved» (error 349789)
 • KExtraColumnsProxyModel: implementa «hasChildren()»

KNotification

 • No establir manualment el pare de la subdisposició, silencia els avisos

Paquets dels Frameworks

 • Inferir la ParentApp a partir del connector PackageStructure
 • Permetre que el «kpackagetool5» generi informació de l'«appstream» per als components del «kpackage»
 • Fa possible carregar el fitxer metadata.json des del «kpackagetool5»

Kross

 • Elimina les dependències no utilitzades del KF5

KService

 • applications.menu: elimina les referències a les categories sense usar
 • Actualitza sempre l'analitzador del Trader des de les fonts del «yacc/lex»

KTextEditor

 • No preguntar dues vegades per la sobreescriptura d'un fitxer amb els diàlegs natius
 • S'ha afegit la sintaxi FASTQ

KWayland

 • [client] Usa un «QPointer» per al «enteredSurface» en el «Pointer»
 • Exposa la geometria en el PlasmaWindowModel
 • Afegeix un esdeveniment de geometris a la interfície Plasma Window
 • [src/servidor] Verificar que la superfície té un recurs abans d'enviar l'entrada de l'apuntador
 • Afegeix la implementació per a la «xdg-shell»
 • [servidor] Envia de manera adequada una neteja de selecció abans de l'entrada del focus del teclat
 • [servidor] Gestiona les situacions no XDG_RUNTIME_DIR més adequadament

KWidgetsAddons

 • [KCharSelect]: esmena la petada quan se cerca sense que hi hagi present un fitxer de dades (error 300521)
 • [KCharSelect] Gestiona els caràcters fora de BMP (error 142625)
 • [KCharSelect]: actualitza les kcharselect-data a Unicode 9.0.0 (error 336360)
 • KCollapsibleGroupBox: Atura l'animació en el destructor si encara està executant-se
 • Actualitza a la paleta del Brisa (sincronitza des del KColorScheme)

KWindowSystem

 • [xcb] Assegura que el senyal «compositingChanged» s'emet si es torna a crear «NETEventFilter» (error 362531)
 • Afegida una API de comoditat per consultar el sistema/plataforma de finestres usat per les Qt

KXMLGUI

 • Esmena la mida mínima del consell («cut-off text») (error 312667)
 • [KToggleToolBarAction] Respecta la restricció «action/options_show_toolbar»

NetworkManagerQt

 • Per defecte, WPA2-PSK i WPA2-EAP en establir el tipus de seguretat de la configuració de la connexió

Icones de l'Oxygen

 • Afegeix «application-menu» a l'Oxygen (error 365629)

Frameworks del Plasma

 • Mantenir la compatibilitat del sòcol «createApplet» amb els Frameworks 5.24
 • No suprimir dues vegades la textura GL a les miniatures (error 365946)
 • Afegir el domini de traduccions a l'objecte QML «wallpaper»
 • No suprimir manualment les miniaplicacions
 • Afegeix un «kapptemplate» al fons de pantalla del Plasma
 • Plantilles: registrar les plantilles en la seva pròpia categoria de nivell superior «Plasma/»
 • Plantilles: Actualitza els enllaços del wiki techbase als README
 • Defineix quines «packagestructures» del Plasma estenen el «plasmashell»
 • Implementa una mida per miniaplicacions afegides
 • Defineix les PackageStructure del Plasma com a connectors normals PackageStructure del KPackage
 • Esmena: actualitzar l'exemple de fons de pantalla config.qml de tardor a QtQuick.Controls
 • Usa el KPackage per instal·lar paquets del Plasma
 • Si es passa un QIcon com un argument a IconItem::Source, usar-lo
 • Afegeix la implementació de superposició a l'IconItem del Plasma
 • Afegeix Qt::Dialog als indicadors per defecte per fer QXcbWindow::isTransient() més adequat (error 366278)
 • [Tema Brisa del Plasma] Afegeix icones «network-flightmode-on/off»
 • Emetre «contextualActionsAboutToShow» abans de mostrar el menú «contextualActions» de la miniaplicació (error 366294)
 • [TextField] Vincular a la longitud del TextField en lloc del text
 • [Estils de botons] Centrar horitzontalment en el mode només icones (error 365947)
 • [Contenidor] Tractar el HiddenStatus com un estat baix
 • Afegeix la icona de la safata del sistema del KRuler del Yuri Fabirovsky
 • Soluciona l'error infame «els diàlegs es mostren al gestor de tasques» una altra vegada
 • Esmena la icona de xarxes sense fil disponibles amb un emblema «?» (error 355490)
 • IconItem: Usa una aproximació millor per desactivar l'animació en canviar des d'invisible a visible
 • Definir el tipus de finestra Tooltip a ToolTipDialog a través de l'API KWindowSystem

Solid

 • Actualitza sempre l'analitzador del Predicate des de les fonts del «yacc/lex»

Sonnet

 • Hunspell: Neteja el codi de cerca de diccionaris, afegeix els directoris XDG (error 361409)
 • Intenta esmenar una mica l'ús del filtre d'idioma de la detecció d'idioma

Instal·lació dels paquets executables

Al Linux, la manera recomanada d'accedir als Frameworks del KDE és la utilització de paquets de la vostra distribució preferida. Instruccions d'instal·lació de paquets binaris de les distribucions.

Compilació a partir del codi font

El codi font complet per als Frameworks 5.25.0 del KDE es pot descarregar de franc. Les instruccions per a compilar i instal·lar els Frameworks 5.25.0 del KDE estan disponibles a la pàgina d'informació dels Frameworks 5.25.0 del KDE.

La compilació des del codi font es pot fer utilitzant les ordres bàsiques cmake .; make; make install. Per a un «framework» simple de nivell 1, normalment aquesta és la solució més senzilla. Les persones interessades en col·laborar amb els «frameworks» o en seguir el progrés del desenvolupament de tot el conjunt es recomana usar el kdesrc-build. Els Frameworks 5.25.0 requereixen les Qt 5.5.

Trobareu una llista detallada de totes les biblioteques dels Frameworks i de terceres parts de les Qt a inqlude.org, l'arxiu catalogat de les biblioteques Qt. Hi ha una llista completa amb la documentació de l'API a api.kde.org.

Com col·laborar

Els interessats en seguir i col·laborar en el desenvolupament dels Frameworks poden obtenir els repositoris del git, seguir els debats a la llista de correu del desenvolupament dels Frameworks del KDE i col·laborar amb pedaços mitjançant el tauler de revisions. Les polítiques i l'estat actual del projecte i els plans són disponibles al wiki dels Frameworks. Els debats en temps real tenen lloc al canal d'IRC #kde-devel a freenode.net.

Podeu debatre i compartir idees quant a aquest llançament en la secció de comentaris en l'article del Dot.

Patrocini del KDE

El KDE és una comunitat de programari lliure que existeix i creix només amb l'ajuda de molts voluntaris que donen el seu temps i esforç. El KDE sempre està cercant nous voluntaris i col·laboradors, sigui amb l'ajuda de codificació, esmenes o informes d'error, escrivint documentació, traduccions, promoció, diners, etc. Totes les col·laboracions s'aprecien amb agraïment i s'accepten amb il·lusió. Si us plau, llegiu la pàgina de donacions per a més informació o esdevingueu un membre patrocinador de la KDE e.V. mitjançant la nostra nova iniciativa Join the Game.

Quant al KDE

El KDE és un equip tecnològic internacional que crea programari lliure i de codi font obert per a ordinadors d'escriptori i dispositius mòbils. Entre els productes del KDE hi ha un sistema d'escriptori modern per a plataformes Linux i UNIX, paquets de productivitat ofimàtica i de grups de treball, així com centenars de títols de programari en diverses categories, incloent-hi aplicacions d'Internet i web, multimèdia, entreteniment, educatives, gràfiques i per al desenvolupament de programari. El programari KDE es tradueix a més de 60 idiomes i es construeix tenint en compte la facilitat d'ús i els principis d'accessibilitat moderns. La totalitat de les aplicacions KDE s'executen nativament a Linux, BSD, Solaris, Windows i macOS.


Avisos de marques comercials. KDE® i el logotip de l'entorn d'escriptori K® són marques registrades de la KDE e.V. Linux és una marca registrada de Linus Torvalds. UNIX és una marca registrada de The Open Group en els Estats Units i altres països. Totes les altres marques registrades i drets d'autor esmentades en aquest anunci són propietat dels seus propietaris respectius.


Contactes de premsa

Per a més informació, envieu-nos un correu:
press@kde.org

Enllaços de navegació global