KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.24.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Eesti | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

9:e juli, 2016. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.24.0.

KDE Ramverk består av 70 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Allmänna ändringar

 • Listan över plattformar som stöds för varje ramverk är nu mer explicit. Android har lagts till i listan över plattformar som stöds i alla ramverk där det är fallet.

Baloo

 • DocumentUrlDB::del: Gör bara assert när underliggande kataloger verkligen existerar
 • Ignorera felaktiga frågor som har en binär operator utan första argumentet

Breeze-ikoner

 • Många nya och förbättrade ikoner
 • Rätta fel 364931 när ikonen för användaren overksam inte var synlig (fel 364931)
 • Lägg till ett program för att konvertera symboliskt länkade filer till qrc-alias

Extra CMake-moduler

 • Integrera relativa bibliotekssökvägar i APK
 • Use "/data" for DATAROOTDIR on Windows

KArchive

 • Säkerställ att uppackning av ett arkiv inte installerar filer utanför den uppackade katalogen, av säkerhetsskäl. Packa istället upp sådana filer i uppackningskatalogens rot.

KBookmarks

 • Städa KBookmarkManagerList innan qApp avslutas för att undvika låsning med D-Bus tråden

KConfig

 • Avråd från användning av authorizeKAction() till förmån för authorizeAction()
 • Gör byggning reproducerbar genom att säkerställa att UTF-8 kodning används

KConfigWidgets

 • KStandardAction::showStatusbar: Returnera avsedd åtgärd

KDeclarative

 • Gör epoxy valfri

KDED

 • [OS X] Gör kded5 till en agent, och bygg den som ett vanligt program

Stöd för KDELibs 4

 • Ta bort klassen KDETranslator, det finns ingen kdeqt.po längre
 • Dokumentera ersättningen av use12Clock()

KDesignerPlugin

 • Lägg till stöd för KNewPasswordWidget

KDocTools

 • Tillåt att KDocTools alltid hittar åtminstone sina eget installerade saker
 • Använd CMAKE_INSTALL_DATAROOTDIR för att hitta docbook istället för share
 • Uppdatera docbook-manualsidan för qt5options till Qt 5.4
 • Uppdatera docbook-manualsidan för kf5options

KEmoticons

 • Flytta glastemat till kde-look

KGlobalAccel

 • Använd QGuiApplication istället för QApplication

KHTML

 • Rätta användning av ärvt värde för egenskapen outline shorthand
 • Hantera ursprungligt och ärvt värde för kantradie
 • Bortse från egenskap om en ogiltig längd eller ogiltigt procentvärde som bakgrundsstorlek
 • cssText måste mata ut värden åtskilda med kommatecken för de egenskaperna
 • Rätta tolkning av bakgrundsklipp i kortform
 • Implementera bakgrundstolkning av storlek i kortform
 • Markera egenskaper som tilldelade när mönster upprepas
 • Rätta arv av bakgrundsegenskaper
 • Rätta användning av ärvt värde för egenskapen bakgrundsstorlek
 • Driftsätt khtml kxmlgui-filen i en Qt-resursfil

KI18n

 • Sök också i kataloger efter avkortade varianter av värden i miljövariabeln LANGUAGE
 • Rätta tolkning av miljövariabler med avseende på modifierare och koduppsättning, gjord i fel ordning

KIconThemes

 • Tillägg av stöd för att automatiskt läsa in och använda ett ikontema i en RCC-fil
 • Dokumentera driftsättning av ikontema på MacOS och Windows, se https://api.kde.org/frameworks/kiconthemes/html/index.html

KInit

 • Tillåt överskriden tidsgräns i reset_oom_protection vid väntan på SIGUSR1

KIO

 • KIO: Lägg till SlaveBase::openPasswordDialogV2 för bättre felkontroll, var vänlig och konvertera dina I/O-slavar till det
 • Rätta att KUrlRequester öppnade fildialogruta i fel katalog (fel 364719)
 • Rätta osäkra typkonverteringar av KDirModelDirNode*
 • Lägg till cmake-alternativet KIO_FORK_SLAVES för att ställa in förvalt värde
 • ShortUri-filter: Rätta filtrering av mailto:user@host
 • Lägg till OpenFileManagerWindowJob för att markera fil i en katalog
 • KRun: Lägg till metoden runApplication
 • Lägg till söktjänsten soundcloud
 • Rätta ett justeringsproblem med OS X inbyggda stil "macintosh"

KItemModels

 • Lägg till KExtraColumnsProxyModel::removeExtraColumn, som kommer att behövas av StatisticsProxyModel

KJS

 • kjs/ConfigureChecks.cmake: Tilldela egenskapen HAVE_SYS_PARAM_H

KNewStuff

 • Säkerställ att en storlek kan erbjudas (fel 364896).
 • Rätta "Nerladdningsdialogruta fungerar inte när alla kategorier saknas"

KNotification

 • Rätta underrättelse av aktivitetsrad

KNotifyConfig

 • KNotifyConfigWidget: Lägg till metoden disableAllSounds() (fel 157272)

KParts

 • Lägg till väljare för att inaktivera KParts hantering av fönsterrubriker
 • Lägg till menyalternativ för att ge bidrag i våra programs hjälpmeny

Kross

 • Rätta namn på QDialogButtonBox uppräkningstyp "StandardButtons"
 • Ta bort första försök att ladda bibliotek eftersom vi ändå försöker med libraryPaths
 • Rätta krasch när en metod synlig för Kross returnerar QVariant med ej relokerbar data
 • Använd inte typkonverteringar till void* av C-stil (fel 325055)

Kör program

 • [QueryMatch] Lägg till ikonnamn

KTextEditor

 • Visa rullningslistens textförhandsgranskning efter en fördröjning på 250 ms
 • Dölj förhandsgranskning och liknade när vyinnehållet rullas
 • Ställ in parent + toolview, jag tror det behövs för att undvika inträde i uppgiftsbyte i Win10
 • Ta bort "KDE-standard" från kodningsruta
 • Förhandsgranskning av vikning normalt på
 • Undvik streckad understrykning i förhandsgranskning och undvik förgiftning av cachen för radlayout
 • Aktivera alltid alternativet "Visa förhandsgranskning av hopvikt text"
 • Textförhandsgranskning: Justera höjden på fårad rektangel när rullning förbi slutet är aktiverad
 • Rullningslistförhandsgranskning: Använd fårad rektangel om rullningslisten inte använder full höjd
 • Lägg till KTE::MovingRange::numberOfLines() precis som för KTE::Range
 • Förhandsgranskning av kodvikning: Ställ in rutans höjd så att alla dolda rader får plats
 • Lägg till alternativ för att inaktivera förhandsgranskning av vikt text
 • Lägg till modeline 'folding-preview' av typ bool
 • View ConfigInterface: Stöd 'folding-preview' av typ bool
 • Lägg till bool KateViewConfig::foldingPreview() och setFoldingPreview(bool)
 • Funktion: Visa textförhandsgranskning när musen hålls över ett hopvikt kodblock
 • KateTextPreview: Lägg till setShowFoldedLines() och showFoldedLines()
 • Lägg till modelines 'scrollbar-minimap' [bool] och 'scrollbar-preview' [bool]
 • Aktivera normalt miniavbildningens rullningslist
 • Ny funktion: Visa textförhandsgranskning när musen hålls över rullningslisten
 • KateUndoGroup::editEnd(): Skicka KTE::Range med const referens
 • Rätta genvägshantering i vim-läge på grund av beteendeförändring i Qt 5.5 (fel 353332)
 • autobrace: infoga inte tecknet ' i text
 • ConfigInterface: Lägg till inställningstangent för att aktivera eller inaktivera rullningslistens miniavbildning
 • Rätta KTE::View::cursorToCoordinate() när meddelandekomponent på toppnivå är synlig
 • Omstrukturering av emulerad kommandorad
 • Rätta förvrängningar av uppritning vid rullning medan underrättelser är synliga (fel 363220)

Kwayland

 • Lägg till händelsen parent_window i Plasma fönstergränssnitt
 • Hantera att förstöra en pekar-, tangentbords-, eller plattresurs på ett riktigt sätt
 • [server] Ta bort död kod: KeyboardInterface::Private::sendKeymap
 • [server] Lägg till stöd för att ställa in klippbordets DataDeviceInterface för markering manuellt
 • [server] Säkerställ att Resource::Private::get returnerar nullptr om det skickas nullptr
 • [server] Lägg till resurskontroll i QtExtendedSurfaceInterface::close
 • [server] Ta bort tilldelning av SurfaceInterface pekare i refererade objekt när den håller på att förstöras
 • [server] Rätta felmeddelande i gränssnittet QtSurfaceExtension
 • [server] Introducera signalen Resource::unbound skickad från hanteraren unbind
 • [server] Ingen assert när ett BufferInterface som fortfarande har referenser förstörs
 • Lägg till förstörelsebegäran till org_kde_kwin_shadow och org_kde_kwin_shadow_manager

KWidgetsAddons

 • Rätta läsning av Unihan-data
 • Rätta minimal storlek för KNewPasswordDialog (fel 342523)
 • Rätta tvetydig konstruktor för MSVC 2015
 • Rätta ett justeringsproblem med OS X inbyggda stil "macintosh" (fel 296810)

KXMLGUI

 • KXMLGui: Rätta sammanfogning av index när xmlgui-klienter med åtgärder i grupper tas bor (fel 64754)
 • Varna inte om "file found in compat location" om den inte alls hittas
 • Lägg till menyalternativ för att ge bidrag i våra programs hjälpmeny

NetworkManagerQt

 • Ställ inte in peap-beteckning baserat på peap-version
 • Gör kontroller av nätverkshanterarens version vid körning, för att undvika kompilering mot körning (fel 362736)

Plasma ramverk

 • [Calendar] Vänt pilknapparna för höger-till-vänster språk
 • Plasma::Service::operationDescription() ska returnera en QVariantMap
 • Inkludera inte inbäddade omgivningar i containmentAt(pos) (fel 361777)
 • Rätta färgtema för ikonen för att starta om systemet (inloggningsskärm) (fel 364454)
 • Inaktivera aktivitetsradens miniatyrbilder med llvmpipe (fel 363371)
 • Skydda mot ogiltiga miniprogram (fel 364281)
 • PluginLoader::loadApplet: Återställ kompatibilitet för felaktigt installerade miniprogram
 • Aktuell katalog för PLASMA_PLASMOIDS_PLUGINDIR
 • PluginLoader: Förbättra felmeddelanden om insticksversionens kompatibilitet
 • Rätta kontroll för att behålla QMenu på skärmen för layout med flera skärmar
 • Ny omgivningstyp för systembrickan

Solid

 • Rätta kontroll att processorn är giltig
 • Hantera läsning av /proc/cpuinfo för Arm-processorer
 • Sök efter processorer enligt delsystem istället för drivrutin

Sonnet

 • Markera exekverbara hjälpprogram som icke grafiska gränssnittsprogram
 • Tillåt att nsspellcheck normalt kompileras på Mac

Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.24.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.24.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.24.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.24.0 kräver Qt 5.4.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och macOS.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar