KDE • Community • Announcements
DONEREN (Waarom?)
paypal

Uitgave van KDE Framework 5.24.0

Ook beschikbaar in:

English | Català | Eesti | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

9 juli 2016. Vandaag annonceert KDE de uitgave van KDE Frameworks 5.24.0.

KDE Frameworks bestaat uit 70 add-on bibliotheken op Qt die een brede variëteit van gezamenlijk benodigde functionaliteit in volwassen, door derden nagekeken en goed geteste bibliotheken met vriendelijke licentiebepalingen. Voor een introductie zie de aankondiging van de uitgave van Frameworks 5.0.

Deze vrijgave is onderdeel van een serie geplande maandelijkse uitgaven waarmee verbeteringen beschikbaar komen aan ontwikkelaars op een snelle en voorspelbare manier.

Nieuw in deze versie

Algemene wijzigingen

 • De lijst met ondersteunde platforms voor elk framework is nu meer expliciet. Android is toegevoegd aan de lijst met ondersteunde platforms in alle frameworks waar dat het geval is.

Baloo

 • DocumentUrlDB::del Ken alleen toe wanneer kinderen van dir echt bestaan
 • Slecht geformuleerde Queries negeren die een binaire operator hebben zonder eerste argument

Breeze pictogrammen

 • Veel nieuwe en verbeterde pictogrammen
 • bug 364931 repareren pictogram voor niet actieve gebruiker was niet zichtbaar (bug 364931)
 • Een programma toevoegen om symbolisch gekoppelde bestanden te converteren naar qrc-aliases

Extra CMake-modules

 • Relatieve bibliotheekpaden aan APK integreren
 • Use "/data" for DATAROOTDIR on Windows

KArchive

 • Ga na dat uitpakken van een archief, om reden van beveiliging, geen bestanden installeert buiten de uitpakmap. Pak zulke bestanden uit naar de basismap van de uitpakmap.

KBookmarks

 • KBookmarkManagerList opschonen voordat qApp eindigt, om dodelijke omarming met de DBus-thread te vermijden

KConfig

 • Maak authorizeKAction() verouderd ten faveure van authorizeAction()
 • Reproduceerbaarheid in bouwen repareren door na te gaan dat utf-8 codering wordt gebruikt

KConfigWidgets

 • KStandardAction::showStatusbar: geef de bedoelde actie terug

KDeclarative

 • Maak epoxy optioneel

KDED

 • [OS X] kded5 een agent maken en het bouwen als een reguliere toepassing

Ondersteuning van KDELibs 4

 • KDETranslator klasse verwijderen, er is geen kdeqt.po meer
 • Documenteer de vervanging voor use12Clock()

KDesignerPlugin

 • Toevoegen van ondersteuning voor KNewPasswordWidget

KDocTools

 • KDocTools toestaan om altijd minstens zijn eigen geïnstalleerde zaken te lokaliseren
 • CMAKE_INSTALL_DATAROOTDIR gebruiken om naar docbook te zoeken in plaats van share
 • qt5options manpagina-docbook bijwerken naar qt 5.4
 • kf5options manpagina-docbook bijwerken

KEmoticons

 • glass-thema verplaatsen naar kde-look

KGlobalAccel

 • QGuiApplication gebruiken in plaats van QApplication

KHTML

 • Geërfde waarde voor outline shorthand eigenschap toepassen repareren
 • Behandel initiële en geërfde voor randstraal
 • Laat eigenschap weg als we een ongeldige lengte|percentage als achtergrond-grootte krijgen
 • cssText moet komma-gescheiden waarden voor deze eigenschappen uitvoeren
 • Ontleden van background-clip in verkleining repareren
 • Ontleden van background-grootte in verkleining repareren
 • Markeer eigenschappen zoals ingesteld bij herhalende patronen
 • Geërfde achtergrondeigenschappen repareren
 • Initiële en geërfde waarde voor eigenschap achtergrond-grootte repareren
 • Pas het khtml kxmlgui bestand toe in een Qt hulpbronbestand

KI18n

 • Doorzoek catalogi ook voor gestripte varianten van waarden in env-var LANGUAGE
 • Ontleden van env-var waarden van WRT-modifier en codeset, gedaan in verkeerde volgorde, repareren

KIconThemes

 • Ondersteuning voor het automatisch laden en gebruiken van een pictogramthema in een RCC-bestand
 • Documenteer toepassing van toepassen van pictogramthema onder MacOS en Windows, zie https://api.kde.org/frameworks/kiconthemes/html/index.html

KInit

 • Sta timeout toe in reset_oom_protection bij wachten op SIGUSR1

KIO

 • KIO: SlaveBase::openPasswordDialogV2 toevoegen voor betere foutcontrole, maak uw kioslaves er voor geschikt
 • KUrlRequester die de bestandsdialoog opent in de verkeerde map (bug 364719)
 • Onveilige KDirModelDirNode* casts repareren
 • Optie KIO_FORK_SLAVES toevoegen aan cmake om standaard waarde in te stellen
 • ShortUri-filter: filteren van mailto:user@host repareren
 • OpenFileManagerWindowJob toevoegen aan bestand accentueren binnen een map
 • KRun: runApplication-methode toevoegen
 • Leverancier van zoekmachine soundcloud toevoegen
 • Een probleem met uitlijnen repareren met de eigen OS X "macintosh"-stijl

KItemModels

 • KExtraColumnsProxyModel::removeExtraColumn toevoegen, is nodig voor StatisticsProxyModel

KJS

 • kjs/ConfigureChecks.cmake - HAVE_SYS_PARAM_H op de juiste manier instellen

KNewStuff

 • Ga na dat we een afmeting hebben te bieden (bug 346188)
 • "Dialoog voor downloaden mislukt wanneer alle categorieën ontbreken"

KNotification

 • Melden via de taakbalk repareren

KNotifyConfig

 • KNotifyConfigWidget: disableAllSounds() methode toevoegen (bug 157272)

KParts

 • Switch toevoegen om behandeling van KParts van venstertitels uit te schakelen
 • Menu-item voor donate toevoegen aan het helpmenu van onze apps

Kross

 • Naam van enumerator "StandardButtons" van QDialogButtonBox repareren
 • De eerste poging om bibliotheek te laden verwijderen omdat we libraryPaths in elk geval zullen proberen
 • Crash repareren wanneer een methode getoond aan Kross QVariant teruggeeft met niet te herplaatsen gegevens
 • Geen C-style casts gebruiken in void* (bug 325055)

KRunner

 • [QueryMatch] iconName toevoegen

KTextEditor

 • Schuifbalk tekstvoorbeeld tonen na een vertraging van 250ms
 • voorbeeld en zaken verbergen bij scrollen van beeld van inhoud
 • parent + toolview instellen, dit is mogelijk nodig om het item in de taakomschakelaar in Win10 te vermijden
 • "KDE-Standaard" verwijderen uit coderingsvak
 • Voorbeeld invouwen standaard aan
 • Onderbroken onderstrepen vermijden voor voorbeel & vergiftigen van cache voor regelindeling vermijden
 • Altijd optie "Voorbeeld tonen van ingevouwen tekst" inschakelen
 • TextPreview: de grooveRect-height aanpassen wanneer scrollPastEnd is ingeschakeld
 • Voorbeeld op schuifbalk: groove rect gebruiken als deze niet de volledige hoogte gebruikt
 • KTE::MovingRange::numberOfLines() toevoegen zoals ook KTE::Range heeft
 • Voorbeeld bij code-invouwing: pop-up-hoogte instellen zodat alle verborgen regel passen
 • Optie om voorbeeld van ingevouwen tekst uit te schakelen toevoegen
 • Modeline 'voorbeeld invouwen' van type bool toevoegen
 • ConfigInterface bekijken: ondersteuning van 'voorbeeld invouwen' van type bool
 • Bool KateViewConfig::foldingPreview() en setFoldingPreview(bool) toevoegen
 • Functie: tekstvoorbeeld tonen bij bewegen boven een ingevouwen blok code
 • KateTextPreview: setShowFoldedLines() en showFoldedLines() toevoegen
 • Modelines 'schuifbalk-minimap' [bool] en 'schuifbalk-voorbeeld' [bool] toevoegen
 • Mini-map schuifbalk standaard inschakelen
 • Nieuwe functie: tekstvoorbeeld tonen bij zweven boven de schuifbalk
 • KateUndoGroup::editEnd(): KTE::Range doorgeven met const ref
 • vim-modus behandeling van sneltoets repareren, na wijziging van gedrag in Qt 5.5 (bug 353332)
 • Automatisch haakje: voeg geen ' teken in in de tekst
 • ConfigInterface: scrollbar-minimap-config-key toevoegen aan in-/uitschakelen van mini-map-schuifbalk
 • KTE::View::cursorToCoordinate() repareren wanneer top-bericht-widget zichtbaar is
 • Refactoring van de geëmuleerde commandobalk
 • Tekenen van artifacts repareren bij schuiven terwijl meldingen zichtbaar zijn (bug 363220)

KWayland

 • Een parent_window-event toevoegen aan het Plasma Window interface
 • Op de juiste manier behandelen van vernietiging van een Pointer/Keyboard/Touch hulpbron
 • [server] Dode code verwijderen: KeyboardInterface::Private::sendKeymap
 • [server] Ondersteuning toevoegen voor handmatig instellen van de klembordselectie DataDeviceInterface
 • [server] Maak zeker dat Resource::Private::get een nullptr teruggeeft als een nullptr wordt doorgegeven
 • [server] Controle op hulpbron QtExtendedSurfaceInterface::close toevoegen
 • [server] SurfaceInterface pointer weghalen in gerefereerde objecten bij vernietiging
 • [server] Foutbericht repareren in QtSurfaceExtension Interface
 • [server] Introduceer een Resource::unbound signaal uitgezonden vanuit de unbind-handler
 • [server] Ken niet toe bij vernietiging van een nog steeds gerefereerd BufferInterface
 • Vernietigingsverzoek toevoegen aan org_kde_kwin_shadow en org_kde_kwin_shadow_manager

KWidgetsAddons

 • Lezen van Unihan gegevens repareren
 • Minimumgrootte repareren van KNewPasswordDialog (bug 342523)
 • Dubbelzinnige contructor repareren op MSVC 2015
 • Een probleem met uitlijnen repareren met de eigen OS X "macintosh"-stijl (bug 296810)

KXMLGUI

 • KXMLGui: Samenvoegen van indices repareren bij verwijderen van xmlgui-clients met acties in groepen (bug 64754)
 • Niet waarschuwen over "bestand gevonden in compat-locatie" als het helemaal niet was gevonden
 • Menu-item voor donate toevoegen aan het helpmenu van onze apps

NetworkManagerQt

 • Peap-label niet instellen gebaseerd op peap-versie
 • Controle op Networkmanagerversie tijdens uitvoeren doen (vermijdt compileermoment versus uitvoermoment (bug 362736)

Plasma Framework

 • [Agenda] Pijltjestoetsen omdraaien bij talen met rechts-naar-links
 • Plasma::Service::operationDescription() zou een QVariantMap terug moeten geven
 • Geen ingebedde containers invoegen in containmentAt(pos) (bug 361777)
 • Het kleurthema voor het systeempictogram voor opnieuw starten repareren (aanmeldscherm) (bug 364454)
 • Taakbalkminiaturen met llvmpipe uitschakelen (bug 363371)
 • tegen niet niet geldige applets waken (bug 364281)
 • PluginLoader::loadApplet: herstel compatibiliteit voor fout geïnstalleerde applets
 • corrigeer map voor PLASMA_PLASMOIDS_PLUGINDIR
 • PluginLoader: verbeter foutmelding over versiecompatibiliteit van plug-in
 • Controle om QMenu op het scherm te houden voor multischermindelingen repareren
 • Nieuw type container voor het systeemvak

Solid

 • Controle dat CPU geldig is repareren
 • Behandel lezen van /proc/cpuinfo voor Arm-processors
 • Zoek naar CPU's via subsysteem in plaats van stuurprogramma

Sonnet

 • Marker helper exe als non-gui app
 • Sta nsspellcheck toe om standaard te worden gecompileerd op mac

Installeren van binaire pakketten

Op Linux is de aanbevolen manier om pakketten voor uw distributie van voorkeur te gebruiken om toegang te krijgen tot KDE Frameworks. Installatie instructies voor binaire pakketten van uw distributie.

Compileren vanuit broncode

De complete broncode voor KDE Frameworks 5.24.0 kan vrij worden gedownload. Instructies voor compileren en installeren van KDE Frameworks 5.24 zijn beschikbaar op de KDE Frameworks 5.24.0 informatiepagina.

Bouwen vanaf de broncode is mogelijk met de basis commando's cmake .; make; make install. Voor een enkel band 1 framework is dit vaak de gemakkelijkste oplossing. Mensen die geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan frameworks of de voortgang in het ontwikkelen van de gehele set te volgen, worden aangemoedigd om kdesrc-build te gebruiken. Frameworks 5.24.0 vereist Qt 5.4.

Een gedetailleerde lijst van alle bibliotheken van Frameworks en Qt van een derde op inqlude.org, het bewaakte archief van Qt-bibliotheken. Een complete lijst met documentatie van de API is op api.kde.org te vinden.

Bijdragen

Geïnteresseerden in het volgen en bijdragen aan de ontwikkeling van Frameworks kunnen een checkout doen op de git repositories, de discussies op de KDE Frameworks Development e-maillijst volgen en patches bijdragen via review board. Beleid en de huidige status van het project en plannen zijn beschikbaar op de Frameworks wiki. Realtime discussies vinden plaats op het #kde-devel IRC-kanaal op freenode.net.

U kunt discussiëren en ideeën delen over deze uitgave in de section voor commentaar van het artikel in the dot.

Ondersteunen KDE

KDE is een gemeenschap voor vrije Software die alleen bestaat en groeit omdat er hulp is van vele vrijwilligers die hun tijd en inspanning leveren. KDE is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en bijdragen, voor hulp bij coderen, bugs repareren of rapporteren, schrijven van documentatie, vertalen, promotie, geld, etc. Alle bijdragen worden dankbaar en graag geaccepteerd. Lees aub de pagina Donaties voor verdere informatie of wordt een ondersteunend lid van KDE e.V. via ons nieuwe initiatief Join the Game.

Over KDE

KDE is een internationaal technologieteam dat vrije en open-source software voor bureaublad en draagbare computing maakt. Onder de producten van KDE zijn een modern bureaubladsysteem voor Linux en UNIX platforms, Veel omvattende suites voor kantoorproductiviteit en groupware en honderden software titels in vele categorieën inclusief internet en webtoepassingen, multimedia, vermaak, educatief, grafisch en software ontwikkeling. KDE software is vertaald in meer dan 60 talen en is gemaakt met gebruiksgemak en moderne toegankelijkheidsprincipes in gedachte. Toepassingen van KDE met volledige functionaliteit draaien gewoon op Linux, BSD, Solaris, Windows en macOS.


Notities over handelsmerken. KDE® en de K Desktop Environment® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van KDE e.V. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. UNIX is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken en copyrights waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


Perscontacten

Voor meer informatie stuur ons een e-mail:
press@kde.org

Globale navigatiekoppelingen