KDE • Community • Announcements
DONEREN (Waarom?)
paypal

Uitgave van KDE Framework 5.23.0

Ook beschikbaar in:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Svenska | Українська

13 juni 2016. Vandaag annonceert KDE de uitgave van KDE Frameworks 5.23.0.

KDE Frameworks bestaat uit 70 add-on bibliotheken op Qt die een brede variëteit van gezamenlijk benodigde functionaliteit in volwassen, door derden nagekeken en goed geteste bibliotheken met vriendelijke licentiebepalingen. Voor een introductie zie de aankondiging van de uitgave van Frameworks 5.0.

Deze vrijgave is onderdeel van een serie geplande maandelijkse uitgaven waarmee verbeteringen beschikbaar komen aan ontwikkelaars op een snelle en voorspelbare manier.

Nieuw in deze versie

Attica

 • Mogelijk maken de leveranciers bekend te maken aan de hand van de ontvangen url
 • QDebug helpers leveren voor enige Attica classes
 • Doorverwijzing van absolute Url's repareren (bug 354748)

Baloo

 • Gebruik van spaties in de tags van kioslave repareren (bug 349118)

Breeze pictogrammen

 • Een CMake optie toevoegen om binaire Qt resource te bouwen vanuit map met pictogrammen
 • Veel nieuwe en bijgewerkte pictogrammen
 • pictogram voor netwerkverbinding verbreken voor een groter verschil met die voor verbonden (bug 353369)
 • pictogram voor aan- en afkoppelen bijwerken (bug 358925)
 • enige avatars toevoegen uit plasma-desktop/kcms/useraccount/pics/sources
 • chromium pictogram verwijderen omdat het standaard chromium pictogram goed past (bug 363595)
 • de konsole pictogrammen lichter maken (bug 355697)
 • pictogram voor e-mail voor Thunderbird toegevoegd (bug 357334)
 • pictogram voor publieke sleutel toegevoegd (bug 361366)
 • process-working-kde verwijderen omdat de konqueror pictogrammen gebruikt zouden moeten worden (bug 360304)
 • pictogrammen voor krusader bijwerken volgens (bug 359863)
 • de mic pictogrammen hernoemen volgens D1291 (bug D1291)
 • pictogrammen voor MIME-typen van scripts toevoegen (bug 363040)
 • virtueel toetsenbord en touchpad aan/uit functionaliteit toevoegen voor OSD

Frameworkintegratie

 • Ongebruikte afhankelijkheden en behandeling van vertaling verwijderen

KActivities

 • Eigenschap runningActivities toevoegen aan de Consumer

KDE Doxygen hulpmiddelen

 • Belangrijk bewerken van de generatie van API docs

KCMUtils

 • QQuickWidget gebruiken voor QML KCM's (bug 359124)

KConfig

 • Overslaan van KAuthorized controle vermijden

KConfigWidgets

 • Gebruik van nieuwe stijl verbindingssyntaxis toestaan met KStandardAction::create()

KCoreAddons

 • De niet werkende plug-in tonen bij melden van een cast-waarschuwing
 • [kshareddatacache] ongeldig gebruik van & repareren om niet uitgelijnd lezen te vermijden
 • Kdelibs4ConfigMigrator: opnieuw ontleden overslaan als er niets was gemigreerd
 • krandom: testcase toevoegen om bug 362161 te vangen (mislukking van auto-seed)

KCrash

 • Groote van "unix domain socket path" controleren alvorens het te kopiëren

KDeclarative

 • Geselecteerde status ondersteunen
 • KCMShell import kan nu gebruikt worden om af te vragen of het openen van een KCM is werkelijk is toegestaan

Ondersteuning van KDELibs 4

 • Waarschuwing over KDateTimeParser::parseDateUnicode die niet is geïmplementeerd
 • K4TimeZoneWidget: corrigeer pad naar vlagafbeeldingen

KDocTools

 • Algemeen gebruikte entities voor sleutels toevoegen aan en/user.entities
 • man-docbook sjablonen bijwerken
 • Sjablonen voor boeken, manpagina's en artikelen bijwerken
 • kdoctools_create_handbook alleen aanroepen voor index.docbook (bug 357428)

KEmoticons

 • emojis ondersteuning toevoegen aan KEmoticon + Emoji One pictogrammen
 • Ondersteuning toegevoegd voor eigen afmetingen van emoticons

KHTML

 • Potentieel geheugenlek repareren gerapporteerd door Coverity en de code vereenvoudigen
 • Het aantal lagen is bepaald door het aantal kommagescheiden waarden in de eogenschap ‘background-image’
 • Ontleden van background-position in verkleinde declaratie repareren
 • Maak geen nieuw fontFace als er geen geldige bron is

KIconThemes

 • Maak geen KIconThemes hangt af van Oxygen (bug 360664)
 • Geselecteerd statusconcept voor pictogrammen
 • Systeemkleuren gebruiken voor monochrome pictogrammen

KInit

 • Race repareren waarin het bestand met de X11-cookie gedurende een korte tijd de verkeerde rechten heeft
 • Rechten van /tmp/xauth-xxx-_y repareren

KIO

 • Meer heldere foutmelding geven wanneer KRun(URL) een URL krijgt zonder schema (bug 363337)
 • KProtocolInfo::archiveMimetypes() toevoegen
 • geselecteerde pictogrammodus gebruiken in dialoog in zijbalk voor openen bestand
 • kshorturifilter: regressie repareren met mailto: niet voorgevoegd wanneer er geen mailer is geïnstalleerd

KJobWidgets

 • Juiste "dialoog"vlag voor de dialoog van voortgangswidget instellen

KNewStuff

 • KNS3::DownloadManager niet initialiseren met de verkeerde categorieën
 • KNS3::Entry publieke API uitbreiden

KNotification

 • QUrl::fromUserInput gebruiken om gezonde url te maken (bug 337276)

KNotifyConfig

 • QUrl::fromUserInput gebruiken om gezonde url te maken (bug 337276)

KService

 • Geassocieerde toepassingen voor mime-types met hoofdletters repareren
 • Maak de zoeksleutel voor mimetypes in kleine letters, om het ongevoelig te maken voor hoofd- of kleine letters
 • ksycoca meldingen repareren wanneer de DB nog niet bestaat

KTextEditor

 • Standaard codering naar UTF-8 repareren (bug 362604)
 • Instelbaarheid van kleur van standaard stijl "Fout" repareren
 • Zoeken & vervangen: vervangen van achtergrondkleur repareren (regressie geïntroduceerd in v5.22) (bug 363441)
 • Nieuw kleurschema "Breeze Dark", zie https://kate-editor.org/?post=3745
 • KateUndoManager::setUndoRedoCursorOfLastGroup(): geeft Cursor door als const referentie
 • sql-postgresql.xml verbeter accentuering van syntaxis door negeren van functiebodies uit meerdere regels
 • Syntaxisaccentuering voor Elixir en Kotlin toevoegen
 • accentuering van syntaxis van VHDL in ktexteditor: ondersteuning voor functies binnen architectuurstatements
 • vimode: niet crashen wanneer een reeks is gegeven voor een niet bestaand commando (bug 360418)
 • Samengestelde tekens op de juiste manier verwijderen bij gebruik van Indic locales

KUnitConversion

 • Downloaden van wisselkoersen repareren (bug 345750)

KWallet Framework

 • Migratie van KWalletd: foutbehandeling repareren, stopt de migratie te gebeuren bij elk opstarten van het systeem.

KWayland

 • [client] Hulpbronversie niet controleren voor PlasmaWindow
 • Een initieel statusgebeurtenis introduceren in Plasma vensterprotocol
 • [server] Start een fout indien een overgangsverzoek om ouder van zichzelf te worden
 • [server] Behandel het geval dat de verbinding met een Plasma-venster is verbroken voordat een client er zich mee verbindt
 • [server] Behandel vernietiger in SlideInterface op de juiste manier
 • Ondersteuning toevoegen voor aanrakingen in fakeinput-protocol en interface
 • [server] Het afhandelen van een vernietigingsverzoek voor hulpbronnen standaardiseren
 • wl_text_input en zwp_text_input_v2 interfaces implementeren
 • [server] Het dubbel verwijderen van hulpmiddelen voor callback in SurfaceInterface voorkomen
 • [server] Controle op nullptr naar hulpbron ShellSurfaceInterface toevoegen
 • [server] ClientConnection vergelijken in plaats van wl_client in SeatInterface
 • [server] De behandeling verbeteren wanneer clients verbinding verbreken
 • server/plasmawindowmanagement_interface.cpp - waarschuwing -Wreorder repareren
 • [client] Contextpointer naar verbindingen in PlasmaWindowModel toevoegen
 • Veel reparties gerelateerd aan vernietiging

KWidgetsAddons

 • Geselecteerd pictogrameffect gebruiken voor huidige KPageView pagina

KWindowSystem

 • [platform xcb] Gevraagde pictogramgrootte respecteren (bug 362324)

KXMLGUI

 • Rechtsklikken op de menubalk van een toepassing zal nu langer voorbijgaan toestaan

NetworkManagerQt

 • WiMAX ondersteuning voor NM 1.2.0+ laten vallen omgedraaid omdat het ABI breekt

Oxygen-pictogrammen

 • Weer pictogrammen met breeze synchroniseren
 • Pictogrammen voor bijwerken toevoegen

Plasma Framework

 • ondersteuning voor cantata systeemvak toevoegen (bug 363784)
 • Geselecteerde status voor Plasma::Svg en IconItem
 • DaysModel: m_agendaNeedsUpdate resetten wanneer plug-in nieuw gebeurtenissen verzend
 • Audio- en netwerkpictogram bijwerken om een beter contrast te krijgen (bug 356082)
 • Maak downloadPath(const QString &file) verouderd ten faveure van downloadPath()
 • [icon thumbnail] Om de voorkeurgrootte van een pictogram verzoeken (bug 362324)
 • Plasmoids kunnen nu vertellen of widgets vergrendeld zijn door de gebruiker of door restricties van de systeembeheerder
 • [ContainmentInterface] Geen leeg QMenu laten zien
 • SAX gebruiken voor vervanging van Plasma::Svg stijlsheet
 • [DialogShadows] Toegang tot QX11Info::display() in de cache
 • Het pictogramthema air plasma herstellen uit KDE4
 • Geselecteerde kleurenschema herladen bij gewijzigde kleuren

Installeren van binaire pakketten

Op Linux is de aanbevolen manier om pakketten voor uw distributie van voorkeur te gebruiken om toegang te krijgen tot KDE Frameworks. Installatie instructies voor binaire pakketten van uw distributie.

Compileren vanuit broncode

De complete broncode voor KDE Frameworks 5.23.0 kan vrij worden gedownload. Instructies voor compileren en installeren van KDE Frameworks 5.23 zijn beschikbaar op de KDE Frameworks 5.23.0 informatiepagina.

Bouwen vanaf de broncode is mogelijk met de basis commando's cmake .; make; make install. Voor een enkel band 1 framework is dit vaak de gemakkelijkste oplossing. Mensen die geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan frameworks of de voortgang in het ontwikkelen van de gehele set te volgen, worden aangemoedigd om kdesrc-build te gebruiken. Frameworks 5.23.0 vereist Qt 5.4.

Een gedetailleerde lijst van alle bibliotheken van Frameworks en Qt van een derde op inqlude.org, het bewaakte archief van Qt-bibliotheken. Een complete lijst met documentatie van de API is op api.kde.org te vinden.

Bijdragen

Geïnteresseerden in het volgen en bijdragen aan de ontwikkeling van Frameworks kunnen een checkout doen op de git repositories, de discussies op de KDE Frameworks Development e-maillijst volgen en patches bijdragen via review board. Beleid en de huidige status van het project en plannen zijn beschikbaar op de Frameworks wiki. Realtime discussies vinden plaats op het #kde-devel IRC-kanaal op freenode.net.

U kunt discussiëren en ideeën delen over deze uitgave in de section voor commentaar van het artikel in the dot.

Ondersteunen KDE

KDE is een gemeenschap voor vrije Software die alleen bestaat en groeit omdat er hulp is van vele vrijwilligers die hun tijd en inspanning leveren. KDE is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en bijdragen, voor hulp bij coderen, bugs repareren of rapporteren, schrijven van documentatie, vertalen, promotie, geld, etc. Alle bijdragen worden dankbaar en graag geaccepteerd. Lees aub de pagina Donaties voor verdere informatie of wordt een ondersteunend lid van KDE e.V. via ons nieuwe initiatief Join the Game.

Over KDE

KDE is een internationaal technologieteam dat vrije en open-source software voor bureaublad en draagbare computing maakt. Onder de producten van KDE zijn een modern bureaubladsysteem voor Linux en UNIX platforms, Veel omvattende suites voor kantoorproductiviteit en groupware en honderden software titels in vele categorieën inclusief internet en webtoepassingen, multimedia, vermaak, educatief, grafisch en software ontwikkeling. KDE software is vertaald in meer dan 60 talen en is gemaakt met gebruiksgemak en moderne toegankelijkheidsprincipes in gedachte. Toepassingen van KDE met volledige functionaliteit draaien gewoon op Linux, BSD, Solaris, Windows en Mac OS X.


Notities over handelsmerken. KDE® en de K Desktop Environment® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van KDE e.V. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. UNIX is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken en copyrights waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


Perscontacten

Voor meer informatie stuur ons een e-mail:
press@kde.org

Globale navigatiekoppelingen