KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.22.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Español | Eesti | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

15:e maj, 2016. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.22.0.

KDE Ramverk består av 70 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Attica

 • Kontrollera om en webbadress är en lokal fil på ett riktigt sätt

Baloo

 • Kompileringsrättningar för Windows

Breeze-ikoner

 • Många nya åtgärds- och programikoner.
 • Ange erbjudna filändelser enligt ändring i kiconthemes

Extra CMake-moduler

 • Android-driftsättning: Stöd projekt utan någonting i share eller lib/qml (fel 362578)
 • Aktiverar KDE_INSTALL_USE_QT_SYS_PATHS om CMAKE_INSTALL_PREFIX Qt5-prefix
 • ecm_qt_declare_logging_category: Förbättra felmeddelande vid användning utan att inkludera

Integrering med ramverk

 • Ta bort insticksprogrammet platformtheme eftersom det finns i plasma-integration

KCoreAddons

 • Tillhandahåll ett sätt att inaktivera användning av inotify i KDirWatch
 • Rätta KAboutData::applicationData() att initieras från aktuell Q*Application metadata
 • Klargör att KRandom inte rekommenderas för kryptografiska ändamål

KDBusAddons

 • KDBusService: Ändra '-' till '_' i objektsökvägar

KDeclarative

 • Krascha inte om det inte finns något openGL-sammanhang

Stöd för KDELibs 4

 • Tillhandahåll en MAXPATHLEN i reserv om ej definierad
 • Rätta KDateTime::isValid() för ClockTime-värden (fel 336738)

KDocTools

 • Tillägg av enhet program

KFileMetaData

 • Sammanfoga gren 'externalextractors'
 • Rättade externa insticksprogram och tester
 • Tillägg av stöd för externa skrivinsticksprogram
 • Tillägg av stöd för skrivinsticksprogram
 • Tillägg av stöd för externt extraheringsinsticksprogram

KHTML

 • Implementera toString för Uint8ArrayConstructor och liknande
 • Sammanfoga flera Coverity-relaterade rättningar
 • Använd QCache::insert på ett riktigt sätt
 • Rätta några minnesläckor
 • Rimlighetskontrollera tolkning av CSS-webbteckensnitt, undvik potentiell minnesläcka
 • dom: Lägg till taggprioriteter för taggen 'comment'

KI18n

 • libgettext: Rätta potentiell användning efter frigöring med andra kompilatorer än g++

KIconThemes

 • Använd lämplig omgivning för fält av interna pekare
 • Lägg till möjlighet att minska onödig åtkomst av disk, introducerar KDE-Extensions
 • Spara viss åtkomst av disk

KIO

 • kurlnavigatortoolbutton.cpp: Använd buttonWidth i paintEvent()
 • Ny filmeny: Filtrera bort dubbletter (t.ex. mellan .qrc och systemfiler) (fel 355390)
 • Rätta felmeddelanden vid start för inställningsmodulen av kakor
 • Ta bort kmailservice5, den kan bara göra skada vid detta tillfälle (fel 354151)
 • Rätta KFileItem::refresh() för symboliska länkar. Felaktig storlek, filtyp och rättigheter tilldelades.
 • Rätta regression i KFileItem: refresh() som gjorde att filtypen gick förlorad, så att en katalog blev till en fil (fel 353195)
 • Ange text i den grafiska komponenten QCheckbox, istället för att använda en separat etikett (fel 245580)
 • Aktivera inte den grafiska komponenten för ACL-rättigheter om filen inte ägs (fel 245580)
 • Rätta dubbla snedstreck i resultat från KUriFilter när ett namnfilter används
 • KUrlRequester: Lägg till signalen textEdited (vidarebefordrad från QLineEdit)

KItemModels

 • Rätta mallsyntax för testfallsgenerering
 • Rätta länkning med Qt 5.4 (felaktigt placerad #endif)

KParts

 • Rätta layout av dialogrutan BrowserOpenOrSaveQuestion

KPeople

 • Lägg till en kontroll av att PersonData är giltig

Kör program

 • Rätta metainfo.yaml: KRunner är varken ett verktyg för konverteringshjälp eller avråds från

KService

 • Ta bort för restriktiv maximal stränglängd i KSycoca-databas

KTextEditor

 • Använd riktig teckensyntax '"' istället för '\"'
 • doxygen.xml: Använd också standardstilen dsAnnotation för "Egna etiketter"(färre hårdkodade färger)
 • Lägg till alternativ för att visa ordräknaren
 • Förbättrad kontrast av förgrundsfärg för markeringar av sök och ersätt
 • Rätta krasch när Kate stängs via D-Bus när utskriftsdialogrutan visas (fel nr. 356813) (fel 356813)
 • Cursor::isValid(): Lägg till anmärkning om isValidTextPosition()
 • Lägg till API {Cursor, Range}::{toString, static fromString}

KUnitConversion

 • Informera klienten om konverteringsförhållandet inte är känt
 • Lägg till valutan ILS (Israeli New Shekel) (fel 336016)

Ramverket KWallet

 • Inaktivera återställning av session för kwalletd5

KWidgetsAddons

 • KNewPasswordWidget: Ta bort storlekstips för distans, vilket alltid ledde till visst tomt utrymme i layouten.
 • KNewPasswordWidget: Rätta QPalette när den grafiska komponenten är inaktiverad

KWindowSystem

 • Rätta generering av sökväg till XCB-insticksprogram

Plasma ramverk

 • [QuickTheme] Rätta egenskaper
 • highlight/highlightedText från riktig färggrupp
 • ConfigModel: Försök inte lösa upp tom källsökväg från paket
 • [calendar] Visa bara händelsemarkering på dagrutmönstret, inte månad eller år
 • declarativeimports/core/windowthumbnail.h: Rätta varningen -Wreorder
 • Läs in ikontema igen på ett riktigt sätt
 • Skriv alltid temanamnet till plasmarc, också när standardtemat väljes
 • [calendar] Lägg till en markering för dagar som innehåller en händelse
 • Lägg till Positiva, Neutrala och Negativa textfärger
 • ScrollArea: Rätta varning när contentItem inte är bläddringsbar
 • Lägg till en egenskap och metod för att justera menyn mot hörnet på dess visuella överliggande komponent
 • Tillåt inställning av en minimal bredd för Menu
 • Behåll ordning i lagrad objektlista
 • Utöka programmeringsgränssnitt så att menyalternativ kan positioneras (om) vid procedurbaserad infogning
 • Bind highlightedText färg i Plasma::Theme
 • Rätta frånkoppling av tillhörande program eller webbadresser för Plasma::Applets
 • Exponera inte symboler för den privata klassen DataEngineManager
 • Lägg till elementet "event" i kalenderns SVG
 • SortFilterModel: Invalidera filter när filtrets återanrop ändras

Sonnet

 • Installera verktyget parsetrigrams tool för korskompilering
 • hunspell: Läs in och lagra en personlig ordlista
 • Stöd för hunspell 1.4
 • configwidget: Underrätta om ändrad inställning när ignorerade ord uppdateras
 • settings: Spara inte inställningen omedelbart när ignoreringslistan uppdateras
 • configwidget: Rätta att spara när ignorerade ord uppdateras
 • Rätta problem med misslyckande att spara ignorerat ord (fel 355973)

Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.22.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.22.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.22.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.22.0 kräver Qt 5.4.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och macOS.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar