KDE • Community • Announcements
Donatius (Per què?)
paypal

Llançament de KDE Frameworks 5.20.0

També disponible en:

English | Català | Nederlands | Português | Svenska | Українська

13 de març de 2016. Avui KDE anuncia la publicació dels Frameworks 5.20.0 del KDE.

Els Frameworks del KDE afegeixen 70 biblioteques a les Qt que proporcionen una àmplia varietat de les funcionalitats necessàries més habituals amb unes biblioteques madures, revisades amb atenció i ben provades, d'acord amb uns termes amistosos de llicència. Per a una introducció, vegeu l'anunci de la versió Frameworks 5.0.

Aquest llançament forma part d'una sèrie de publicacions mensuals planificades que faran disponibles les millores als desenvolupadors d'una manera ràpida i predictible.

Nou en aquesta versió

Icones Brisa

 • Moltes icones noves
 • Afegir icones de tipus MIME del Virtualbox i altres tipus MIME que manquen
 • Afegir la implementació per les icones Synaptic and Octopi
 • Esmenar la icona de retall (error 354061)
 • Esmenar el nom de l'audio-headphones.svg (+=d)
 • Icones de puntuació amb marges més petits (1px)

Integració dels Frameworks

 • Eliminar un nom de fitxer possible a KDEPlatformFileDialog::setDirectory()
 • No filtrar per nom si hi ha un tipus MIME

KActivities

 • Eliminar la dependència de Qt5::Widgets
 • Eliminar la dependència de KDBusAddons
 • Eliminar la dependència de KI18n
 • Eliminar les inclusions no utilitzades
 • Sortida millorada dels scripts de l'intèrpret d'ordres
 • S'ha afegit el model de dades (ActivitiesModel) per mostrar les activitats a la biblioteca
 • Per defecte, només es construeix la biblioteca
 • Eliminar els components de servei i de l'espai de treball de la construcció
 • Moure la biblioteca a src/lib des de src/lib/core
 • Esmenar un avís del CMake
 • Esmenar una fallada en el menú contextual de les activitats (error 351485)

KAuth

 • Esmenar un interbloqueig del «kded5» quan un programa usa les bifurcacions del «kauth»

KConfig

 • KConfigIniBackend: Esmenar un desacoblament costós en la cerca

KCoreAddons

 • Esmenar la migració de la configuració de les Kdelibs4 al Windows
 • S'ha afegit una API per obtenir la informació de versió en temps d'execució dels Frameworks
 • KRandom: No usar fins a 16K de /dev/urandom per sembrar «rand()» (error 359485)

KDeclarative

 • No cridar a cap objecte apuntador nul (error 347962)

KDED

 • Fer possible compilar amb -DQT_NO_CAST_FROM_ASCII

Compatibilitat amb les KDELibs 4

 • Afegir la gestió de sessions per a les aplicacions basades en KApplication (error 354724)

KDocTools

 • Usar caràcters Unicode per les bafarades

KFileMetaData

 • KFileMetadata ara pot consultar i emmagatzemar informació del correu original al qual s'havia adjuntat el fitxer

KHTML

 • Esmenar l'actualització del cursor a la vista
 • Limitar l'ús de memòria en cadenes de text
 • Visor de miniaplicacions java del KHTML: Reparar una crida trencada del DBus al «kpasswdserver»

KI18n

 • Usar una macro d'importació portable per nl_msg_cat_cntr
 • Ometre la cerca de . i .. per trobar traduccions d'una aplicació
 • Restringir l'ús de «ct _nl_msg_cat_cntr» a les implementacions del «gettext» de GNU
 • Afegir KLocalizedString::languages()
 • Efectuar les crides al Gettext només si s'ha localitzat el catàleg

KIconThemes

 • Assegurar que la variable s'inicialitza

KInit

 • kdeinit: Preferir la càrrega de les biblioteques des de RUNPATH
 • Implementar «Qt5 TODO: use QUrl::fromStringList»

KIO

 • Esmenar la connexió «app-slave» del KIO que es trencava si «appName» contenia un «/» (error 357499)
 • Intentar diversos mètodes d'autenticació en cas de fallades
 • Ajuda: Esmenar «mimeType()» en el «get()»
 • KOpenWithDialog: Mostrar el nom del tipus MIME i el comentari en el text de la casella de selecció «Recorda» (error 110146)
 • Una sèrie de canvis per evitar, en més casos, tornar a llistar un directori després de reanomenar un fitxer (error 359596)
 • http: Reanomenar «m_iError» a «m_kioError»
 • kio_http: Llegir i descartar el cos després d'un 404 amb «errorPage=false»
 • kio_http: Esmenar la determinació del tipus MIME quan l'URL acaba amb «/»
 • FavIconRequestJob: Afegir el mètode d'accés «hostUrl()» de manera que el Konqueror pugui trobar per a què era el treball, en el sòcol
 • FavIconRequestJob: Esmenar que es pengi el treball quan s'interromp si la icona de web és massa gran
 • FavIconRequestJob: Esmenar «errorString()», només té l'URL
 • KIO::RenameDialog: Restaurar la implementació de la vista prèvia, afegir etiquetes de data i de mida (error 356278)
 • KIO::RenameDialog: Refactoritzar codi duplicat
 • Esmenar conversions «path-to-QUrl» errònies
 • Usar kf5.kio en el nom de categoria per correspondre amb altres categories

KItemModels

 • KLinkItemSelectionModel: Afegir un constructor predeterminat nou
 • KLinkItemSelectionModel: Fer que es pugui definir el model de selecció enllaçada
 • KLinkItemSelectionModel: Gestionar els canvis del model «selectionModel»
 • KLinkItemSelectionModel: No emmagatzemar localment el model
 • KSelectionProxyModel: Esmenar un error d'iteració
 • Reiniciar l'estat de KSelectionProxyModel quan calgui
 • Afegir una propietat indicant si els models formen una cadena connectada
 • KModelIndexProxyMapper: Simplificar la lògica de la verificació connectada

KJS

 • Limitar l'ús de memòria en cadenes de text

KNewStuff

 • Mostrar un avís si hi ha un error en el motor

Paquets dels Frameworks

 • Permetre que el KDocTools sigui opcional en el KPackage

KPeople

 • Esmenar una crida obsoleta de l'API
 • Afegir «actionType» al connector declaratiu
 • Invertir la lògica de filtratge a PersonsSortFilterProxyModel
 • Fer que l'exemple en QML sigui lleugerament més usable
 • Afegir «actionType» al PersonActionsModel

KService

 • Simplificar el codi, reduir els desreferenciaments d'apuntadors, millores relacionades amb els contenidors
 • Afegir el programa de prova kmimeassociations_dumper, inspirat per l'error 359850
 • Esmenar el motiu pel qual les aplicacions Chromium/Wine no es carreguen en diverses distribucions (error 213972)

KTextEditor

 • Esmenar el ressaltat de totes les ocurrències a ReadOnlyPart
 • No iterar sobre una QString si és una QStringList
 • Inicialitzar adequadament els QMaps estàtics
 • Preferir «toDisplayString(QUrl::PreferLocalFile)»
 • Acceptar caràcters suplents enviats des del mètode d'entrada
 • No fallar en aturar quan l'animació de text encara està executant-se

Framework del KWallet

 • Assegurar que se cerca el KDocTools
 • No passar cap nombre negatiu al «dbus», es declara en la «libdbus»
 • Netejar els fitxers del CMake
 • KWallet::openWallet(Synchronous): No excedir el temps després de 25 segons

KWindowSystem

 • Permetre «_NET_WM_BYPASS_COMPOSITOR» (error 349910)

KXMLGUI

 • Usar el nom d'idioma no natiu com a reserva
 • Esmenar la gestió de sessions trencada des de KF5 / Qt5 (error 354724)
 • Esquemes de dreceres: Permetre esquemes instal·lats globalment
 • Usar «qHash(QKeySequence)» de les Qt quan es construeix amb les Qt 5.6+
 • Esquemes de dreceres: Esmenar un error quan dos KXMLGUIClients amb el mateix nom sobreescriuen el fitxer d'esquema de l'altre
 • kxmlguiwindowtest: Afegir un diàleg de dreceres, per provar l'editor d'esquemes de dreceres
 • Esquemes de dreceres: Millorar la usabilitat canviant els textos en la IGU
 • Esquemes de dreceres: Millorar la llista combinada d'esquemes (mida automàtica, no netejar pels esquemes desconeguts)
 • Esquemes de dreceres: No precedir el nom del client IGU al nom del fitxer
 • Esquemes de dreceres: Crear el directori abans d'intentar desar un esquema de dreceres nou
 • Esquemes de dreceres: Restaurar el marge de la disposició, altrament sembla molt estret
 • Esmenar una fuita de memòria en el «hook» d'inici del KXmlGui

Frameworks del Plasma

 • IconItem: No sobreescriure l'origen en usar QIcon::name()
 • ContainmentInterface: Esmenar l'ús de QRect «right()» i «bottom()»
 • Eliminar el codi efectivament duplicat per gestionar els QPixmaps
 • Afegir la documentació de l'API per a l'IconItem
 • Esmenar el full d'estil (error 359345)
 • No esborrar la màscara de finestra en cada canvi de geometria quan la composició és activa i encara no s'ha definit cap màscara
 • Miniaplicació: No fallar en eliminar el plafó (error 345723)
 • Tema: Descartar la memòria cau en canviar el tema (error 359924)
 • IconItemTest: Ometre quan «grabToImage» falla
 • IconItem: Esmenar el canvi de color de les icones SVG carregades des del tema d'icones
 • Esmenar la resolució del «iconPath» del SVG a «IconItem»
 • Si s'ha passat el camí, seleccionar el final (error 359902)
 • Afegir les propietats «configurationRequired» i el motiu
 • Moure «contextualActionsAboutToShow» a la miniaplicació
 • ScrollViewStyle: No usar els marges de l'element parpellejant
 • DataContainer: Esmenar les verificacions del sòcol abans de connectar/desconnectar
 • ToolTip: Evitar diversos canvis de geometria en canviar els continguts
 • SvgItem: No usar Plasma::Theme des del fil de representació
 • AppletQuickItem: Esmenar la cerca de la disposició mateixa adjuntada (error 358849)
 • Expansor més petit per a la barra de tasques
 • ToolTip: Aturar la visualització del temporitzador si s'ha invocat «hideTooltip» (error 358894)
 • Desactivar l'animació de les icones en els consells d'eina del Plasma
 • Eliminar les animacions dels consells d'eina
 • El tema predeterminat segueix l'esquema de colors
 • Esmenar IconItem quan no carrega les icones amb nom que no són del tema (error 359388)
 • Preferir altres contenidors abans que l'escriptori a «containmentAt()»
 • WindowThumbnail: Descartar els mapes de píxels GLX a «stopRedirecting()» (error 357895)
 • Eliminar el filtre de miniaplicacions antigues
 • ToolButtonStyle: No confiar en un ID de fora
 • No assumir que s'ha trobat la Corona (error 359026)
 • Calendari: Afegir botons enrere/endavant adequats i un botó «Avui» (errors 336124, 348362, 358536)

Sonnet

 • No desactivar la detecció d'idioma només perquè s'hagi definit un idioma
 • Desactivar la desactivació automàtica de la verificació ortogràfica automàtica per defecte
 • Esmenar TextBreaks
 • Esmenar els camins de cerca del diccionari Hunspell quan manca un «/» (error 359866)
 • Afegir <app dir>/../share/hunspell al camí de cerca del diccionari

Instal·lació dels paquets executables

Al Linux, la manera recomanada d'accedir als Frameworks del KDE és la utilització de paquets de la vostra distribució preferida. Instruccions d'instal·lació de paquets binaris de les distribucions.

Compilació a partir del codi font

El codi font complet pels Frameworks 5.20.0 del KDE es pot descarregar de franc. Les instruccions per compilar i instal·lar els Frameworks 5.20.0 del KDE estan disponibles a la pàgina d'informació dels Frameworks 5.20.0 del KDE.

La compilació des del codi font es pot fer utilitzant les ordres bàsiques cmake .; make; make install. Per a un «framework» simple de nivell 1, normalment aquesta és la solució més senzilla. Les persones interessades en col·laborar amb els «frameworks» o en seguir el progrés del desenvolupament de tot el conjunt es recomana usar el kdesrc-build. Els Frameworks 5.20.0 requereixen les Qt 5.3.

Trobareu una llista detallada de totes les biblioteques dels Frameworks i de terceres parts de les Qt a inqlude.org, l'arxiu catalogat de les biblioteques Qt. Hi ha una llista completa amb la documentació de l'API a api.kde.org.

Com col·laborar

Els interessats en seguir i col·laborar en el desenvolupament dels Frameworks poden obtenir els repositoris del git, seguir els debats a la llista de correu del desenvolupament dels Frameworks del KDE i col·laborar amb pedaços mitjançant el tauler de revisions. Les polítiques i l'estat actual del projecte i els plans són disponibles al wiki dels Frameworks. Els debats en temps real tenen lloc al canal d'IRC #kde-devel a freenode.net.

Podeu debatre i compartir idees quant a aquest llançament en la secció de comentaris en l'article del Dot.

Patrocini del KDE

El KDE és una comunitat de programari lliure que existeix i creix només amb l'ajuda de molts voluntaris que donen el seu temps i esforç. El KDE sempre està cercant nous voluntaris i col·laboradors, sigui amb l'ajuda de codificació, esmenes o informes d'error, escrivint documentació, traduccions, promoció, diners, etc. Totes les col·laboracions s'aprecien amb agraïment i s'accepten amb il·lusió. Si us plau, llegiu la pàgina de donacions per a més informació o esdevingueu un membre patrocinador de la KDE e.V. mitjançant la nostra nova iniciativa Join the Game.

Quant al KDE

KDE és un equip tecnològic internacional que crea programari lliure i de codi font obert per a ordinadors d'escriptori i dispositius mòbils. Entre els productes del KDE hi ha un sistema d'escriptori modern per a plataformes Linux i UNIX, paquets de productivitat ofimàtica i de grups de treball, i centenars de títols de programari en diverses categories, incloent-hi aplicacions d'Internet i web, multimèdia, entreteniment, educatives, gràfiques i per a desenvolupament de programari. El programari del KDE es tradueix a més de 60 idiomes i es construeix tenint en compte la facilitat d'ús i els principis d'accessibilitat moderns. La totalitat de les aplicacions del KDE s'executen nativament en Linux, BSD, Solaris, Windows i macOS.


Avisos de marques comercials. KDE® i el logotip de l'entorn d'escriptori K® són marques registrades de la KDE e.V. Linux és una marca registrada de Linus Torvalds. UNIX és una marca registrada de The Open Group en els Estats Units i altres països. Totes les altres marques registrades i drets d'autor esmentades en aquest anunci són propietat dels seus propietaris respectius.


Contactes de premsa

Per a més informació, envieu-nos un correu:
press@kde.org

Enllaços de navegació global