KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.19.0

Också tillgänglig på: English | Català | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

13:e februari, 2016. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.19.0.

KDE Ramverk består av 70 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Attica

 • Förenkla uppslagning och initiering av insticksprogrammet Attica

Breeze-ikoner

 • Många nya ikoner
 • Lägg till saknade ikoner för Mime-typer från Oxygen ikonuppsättning

Extra CMake-moduler

 • ECMAddAppIcon: Använd absolut sökväg för ikonåtgärder
 • Säkerställ att prefixet slås upp på Android
 • Lägg till modulen FindPoppler
 • Använd PATH_SUFFIXES i ecm_find_package_handle_library_components()

KActivities

 • Anropa inte exec() från QML (fel 357435)
 • Biblioteket KActivitiesStats är nu i ett separat arkiv

KAuth

 • Utför också preAuthAction för gränssnitt med AuthorizeFromHelperCapability
 • Rätta D-Bus tjänstnamn för polkit-modul

KCMUtils

 • Rätta problem med hög upplösning i KCMUtils

KCompletion

 • Metoden KLineEdit::setUrlDropsEnabled kan inte markeras som föråldrad

KConfigWidgets

 • Lägg till färgschemat "Komplementärt" i kcolorscheme

KCrash

 • Uppdatera dokumentation för KCrash::initialize. Programutvecklare uppmuntras att anropa det explicit.

KDeclarative

 • Rensa beroenden för KDeclarative/QuickAddons
 • [KWindowSystemProxy] Lägg till set-funktion för showingDesktop
 • DropArea: Rätta att dragEnter händelse med preventStealing ignoreras på ett riktigt sätt
 • DragArea: Implementera greppa delegatobjekt
 • DragDropEvent: Lägg till funktionen ignore()

KDED

 • Återställ fixen för BlockingQueuedConnection, Qt 5.6 kommer att innehålla en bättre lösning
 • Gör så att kded registreras med alias angivna av modulerna i kded

Stöd för KDELibs 4

 • kdelibs4support kräver kded (för kdedmodule.desktop)

KFileMetaData

 • Gör det möjligt att fråga efter en fils ursprungliga webbadress

KGlobalAccel

 • Förhindra krasch om D-Bus inte är tillgänglig

KDE GUI Addons

 • Rätta listning av tillgängliga paletter i färgdialogrutan

KHTML

 • Rätta detektering av ikonens länktyp (också känt som "favoritikon")

KI18n

 • Reducera användning av programmeringsgränssnittet för gettext

KImageFormats

 • Lägg till insticksprogrammen kra och ora för in-och utmatning av bilder (skrivskyddade)

KInit

 • Ignorera viewport för aktuellt skrivbord vid initiering av startinformation
 • Konvertera klauncher till xcb
 • Använd xcb för interaktion med KStartupInfo

KIO

 • Ny klass FavIconRequestJob i nytt bibliotek KIOGui, för hämtning av favoritikoner
 • Rätta krasch i KDirListerCache med två lyssnare på en tom katalog i cachen (fel 278431)
 • Gör så att Windows implementering av KIO::stat för file:/ protocol ger ett fel om filen inte finns
 • Anta inte att filer i skrivskyddade kataloger inte kan tas bort på Windows
 • Rätta .pri-fil för KIOWidgets: Den beror på KIOCore, inte på sig själv
 • Reparera kcookiejar automatisk laddning, värdena byttes i 6db255388532a4
 • Gör det möjligt att komma åt kcookiejar med D-Bus tjänstnamnet org.kde.kcookiejar5
 • kssld: Installera D-Bus tjänstfil för org.kde.kssld5
 • Tillhandahåll en D-Bus tjänstfil för org.kde.kpasswdserver
 • [kio_ftp] Rätta visning av ändringsdatum och tid för filer och kataloger (fel 354597)
 • [kio_help] Rätta skräp som skickas vid hantering av statiska filer
 • [kio_http] Prova behörighetskontroll med NTLMv2 om servern nekar till NTLMv1
 • [kio_http] Rätta konverteringsfel som förstörde cachelagring
 • [kio_http] Rätta hur NTLMv2 steg 3-svar skapas
 • [kio_http] Rätta väntan tills cacherensning lyssnar på uttaget
 • kio_http_cache_cleaner: Avsluta inte vid start om cachekatelogen inte finns ännu
 • Ändra D-Bus namn på kio_http_cache_cleaner så att den inte avslutas om den från kde4 kör

KItemModels

 • KRecursiveFilterProxyModel::match: Rätta krasch

KJobWidgets

 • Rätta krasch i KJob-dialogrutor (fel 346215)

Paketet Framework

 • Undvik att samma paket hittas flera gånger med olika sökvägar

KParts

 • PartManager: Sluta följa en grafisk komponent även om den inte längre är på toppnivå (fel 355711)

KTextEditor

 • Bättre beteende för funktionen "infoga parenteser omkring" med automatiska parenteser
 • Ändra alternativtangenten för att tvinga fram nytt standardvärde, nyrad vid filslut = sant
 • Ta bort några suspekta anrop till setUpdatesEnabled (fel 353088)
 • Fördröj att skicka verticalScrollPositionChanged till alla grejer överensstämmer för vikning (fel 342512)
 • Programfix för uppdatering av etikettersättning (fel 330634)
 • Uppdatera bara paletten en gång för ändringshändelsen som hör till qApp (fel 358526)
 • Lägg normalt till nyrad vid filslut (EOF)
 • Lägg till syntaxfärgläggning för NSIS

Ramverket KWallet

 • Duplicera fildeskriptorn när filen öppnas för att läsa miljön

KWidgetsAddons

 • Rätta hur grafiska kompiskomponenter fungerar med KFontRequester
 • KNewPasswordDialog: Använd KMessageWidget
 • Förhindra krasch vid avslutning i KSelectAction::~KSelectAction

KWindowSystem

 • Ändra licenshuvud från "Library GPL 2 or later" till "Lesser GPL 2.1 or later"
 • Rätta krasch om KWindowSystem::mapViewport anropas utan en QCoreApplication
 • Lagra QX11Info::appRootWindow i eventFilter (fel 356479)
 • Bli av med beroende av QApplication (fel 354811)

KXMLGUI

 • Lägg till alternativ för att inaktivera KGlobalAccel vid kompileringstillfället
 • Reparera sökväg till programmens genvägssystem
 • Rätta listning av genvägsfiler (felaktig användning av QDir)

NetworkManagerQt

 • Kontrollera anslutningstillstånd och andra egenskaper för att vara säker på att de är aktuella (version 2) (fel 352326)

Oxygen-ikoner

 • Ta bort felaktiga länkade filer
 • Lägg till programikoner från KDE-program
 • Lägg till Breeze platsikoner i Oxygen
 • Synkronisera Oxygen Mime-typ ikoner med Breeze Mime-typ ikoner

Plasma ramverk

 • Lägg till egenskapen separatorVisible
 • Mer explicit borttagning från m_appletInterfaces (fel 358551)
 • Använd complementaryColorScheme från KColorScheme
 • AppletQuickItem: Försök inte ställa in ursprunglig storlek större än överliggande storlek (fel 358200)
 • IconItem: Lägg till egenskapen usesPlasmaTheme
 • Läs inte in verktygslådan för typer som inte är desktop eller panel
 • IconItem: Försök att läsa in QIcon::fromTheme-ikoner som SVG (fel 353358)
 • Ignorera kontroll om bara en del av storleken är noll i compactRepresentationCheck (fel 358039)
 • [Units] Returnera åtminstone 1 ms för tidslängder (fel 357532)
 • Lägg till clearActions() för att ta bort alla gränssnittsåtgärder för miniprogram
 • [plasmaquick/dialog] Använd inte KWindowEffects för fönstertypen Notification
 • Avråd från användning av Applet::loadPlasmoid()
 • [PlasmaCore DataModel] Återställ inte modellen när en källa tas bort
 • Rätta marginaltips i SVG med ogenomskinlig panelbakgrund
 • IconItem: Lägg till egenskapen animated
 • [Unity] Skalas skrivbordets ikonstorlek
 • Knappen är komponera-över-kanter
 • paintedWidth/paintedheight för IconItem

Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.19.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.19.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.19.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.19.0 kräver Qt 5.3.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och macOS.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar