KDE • Community • Announcements
DONEREN (Waarom?)
paypal

Uitgave van KDE Framework 5.19.0

Ook beschikbaar in:

English | Català | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

13 februari 2016. Vandaag annonceert KDE de uitgave van KDE Frameworks 5.19.0.

KDE Frameworks bestaat uit 70 add-on bibliotheken op Qt die een brede variëteit van gezamenlijk benodigde functionaliteit in volwassen, door derden nagekeken en goed geteste bibliotheken met vriendelijke licentiebepalingen. Voor een introductie zie de aankondiging van de uitgave van Frameworks 5.0.

Deze vrijgave is onderdeel van een serie geplande maandelijkse uitgaven waarmee verbeteringen beschikbaar komen aan ontwikkelaars op een snelle en voorspelbare manier.

Nieuw in deze versie

Attica

 • Opzoeken van attica-plug-in en initialisatie vereenvoudigen

Breeze pictogrammen

 • Veel nieuwe pictogrammen
 • Ontbrekende oxygen-pictogrammen voor mime-types toevoegen

Extra CMake-modules

 • ECMAddAppIcon: absoluut pad gebruiken bij werken op pictogrammen
 • Ga na dat de prefix is opgezocht op Android
 • Een FindPoppler module toevoegen
 • PATH_SUFFIXES gebruiken in ecm_find_package_handle_library_components()

KActivities

 • Roep exec() niet aan vanuit QML (bug 357435)
 • Bibliotheek KActivitiesStats is nu in een aparte repository

KAuth

 • Voer ook preAuthAction uit voor Backends met AuthorizeFromHelperCapability
 • DBus servicenaam van polkit-agent repareren

KCMUtils

 • Probleem met hoge DPI in KCMUtils repareren

KCompletion

 • KLineEdit::setUrlDropsEnabled methode kan niet gemarkeerd worden als verouderd

KConfigWidgets

 • een "Complementair" kleurenschema aan kcolorscheme toevoegen

KCrash

 • Documenten voor KCrash::initialize bijwerken. Ontwikkelaars van toepassingen worden aangemoedigd om het expliciet aan te roepen.

KDeclarative

 • Afhankelijkheden voor KDeclarative/QuickAddons opschonen
 • [KWindowSystemProxy] Insteller voor showingDesktop toevoegen
 • DropArea: op de juiste manier dragEnter-event negeren met preventStealing repareren
 • DragArea: Gedelegeerd item pakken implementeren
 • DragDropEvent: functie ignore() toevoegen

KDED

 • Hack voor BlockingQueuedConnection terugnemen, Qt 5.6 zal een betere reparatie bevatten
 • Zorg dat kded zich registreert onder aliassen gespecificeerd door de kded modules

Ondersteuning van KDELibs 4

 • kdelibs4support vereist kded (voor kdedmodule.desktop)

KFileMetaData

 • Navragen van de URL van de oorsprong van een bestand toestaan

KGlobalAccel

 • Crash voorkomen wanneer dbus niet beschikbaar is

KDE GUI-addons

 • Lijst met beschikbare paletten in kleurendialoog repareren

KHTML

 • Detectie van koppelingstype naar pictogram repareren (ook "favicon")

KI18n

 • Gebruik van gettext API verminderen

KImageFormats

 • kra en ora imageio-plug-ins toevoegen (alleen-lezen)

KInit

 • Viewport op huidige bureaublad bij init van opstartinformatie negeren
 • klauncher naar xcb omzetten
 • Een xcb voor interactie met KStartupInfo gebruiken

KIO

 • Nieuwe klasse FavIconRequestJob in nieuwe bibliotheek KIOGui, voor ophalen van favicons
 • Crash van KDirListerCache met twee luisteraars naar een lege map in de cache repareren (bug 278431)
 • Windows implementatie van KIO::stat voor file:/ protocolfout uitzoeken als het bestand niet bestaat
 • Neem niet aan dat bestanden in alleen-lezen map niet verwijderd kunnen worden onder Windows
 • .pri bestand voor KIOWidgets repareren: het hangt af van KIOCore, niet van zichzelf
 • kcookiejar automatisch laden repareren, de waarden werden verwisseld in 6db255388532a4
 • kcookiejar toegankelijk maken onder de dbus servicenaam org.kde.kcookiejar5
 • kssld: DBus service bestand installeren voor org.kde.kssld5
 • Een DBus servicebestand voor org.kde.kpasswdserver leveren
 • [kio_ftp] tonen van bestand/map wijziging tijd/datum repareren (bug 354597)
 • [kio_help] rommel verzonden bij bieden van statische bestanden repareren
 • [kio_http] NTLMv2 authenticatie proberen als de server NTLMv1 weigert
 • [kio_http] bugs bij overzetten die caching braken repareren
 • [kio_http] NTLMv2 stage 3 antwoordcreatie repareren
 • [kio_http] wachten totdat de opschoner van de cache luistert naar het socket repareren
 • kio_http_cache_cleaner: niet bij opstarten verlaten als de map voor de cache nog niet bestaat
 • DBus-naam van kio_http_cache_cleaner wijzigen zodat deze niet stopt als die van kde4 actief is

KItemModels

 • KRecursiveFilterProxyModel::match: crash repareren

KJobWidgets

 • Crash in KJob dialogen repareren (bug 346215)

Pakket Framework

 • Zoeken naar hetzelfde pakket meerdere keren vanuit verschillende paden

KParts

 • PartManager: stop volgen van een widget zelfs als het niet langer op topniveau is (bug 355711)

KTextEditor

 • Beter gedrag voor "insert braces around" bij functie automatisch haakjes toevoegen
 • Optietoets voor afdwingen van nieuwe standaard wijzigen, nieuwe-regel aan einde-van-bestand = true
 • Enkele verdachte aanroepen van setUpdatesEnabled verwijderen (bug 353088)
 • Uitzenden van verticalScrollPositionChanged vertragen totdat alle zaken consistent zijn voor invouwen (bug 342512)
 • Bijwerken van tagsubstitutie patchen (bug 330634)
 • Het palet slechts eenmaal bijwerken voor de wijzigingsgebeurtenis behorende bij qApp (bug 358526)
 • Standaard nieuwe-regels achtervoegen bij EOF
 • Syntaxisaccentueringsbestand voor NSIS toevoegen

KWallet Framework

 • De bestandsdescriptor dupliceren bij openen van het bestand om de omgeving te lezen

KWidgetsAddons

 • Werking van buddy-widgets repareren met KFontRequester
 • KNewPasswordDialog: KMessageWidget gebruiken
 • Crash-bij-verlaten in KSelectAction::~KSelectAction voorkomen

KWindowSystem

 • Licentiekop van "Library GPL 2 of later" wijzigen naar "Lesser GPL 2.1 of later"
 • Crash repareren als KWindowSystem::mapViewport wordt aangeroepen zonder een QCoreApplication
 • Cache QX11Info::appRootWindow in eventFilter (bug 356479)
 • Afhankelijkheid van QApplication verwijderen (bug 354811)

KXMLGUI

 • Optie om KGlobalAccel uit te schakelen bij compilatie toevoegen
 • Pad naar sneltoetsschema van toepassing repareren
 • Lijst met sneltoetsbestanden repareren (verkeerd gebruik van QDir)

NetworkManagerQt

 • Status van verbinding opnieuw controleren en andere eigenschappen om et zeker van te zijn dat ze actueel zijn (versie 2) (bug 352326)

Oxygen-pictogrammen

 • Gebroken gekoppelde bestanden verwijderen
 • App-pictogrammen toevoegen uit de kde toepassingen
 • Breeze plaatspictogrammen toevoegen aan oxygen
 • Oxygen mime-type pictogrammen met breeze mime-type pictogrammen synchroniseren

Plasma Framework

 • Een eigenschap separatorVisible toevoegen
 • Meer explicite verwijdering uit m_appletInterfaces (bug 358551)
 • complementaryColorScheme uit KColorScheme gebruiken
 • AppletQuickItem: probeer niet om de initiële grootte groter in te stellen dan de grootte van de ouder (bug 358200)
 • IconItem: usesPlasmaTheme eigenschap toevoegen
 • Toolbox niet laden bij typen die geen desktop of paneel zijn
 • IconItem: probeer QIcon::fromTheme pictogrammen te laden als svg (bug 353358)
 • Controle negeren als slechts één deel van de grootte nul is in compactRepresentationCheck (bug 358039)
 • [Units] geeft minstens 1 ms als duur terug (bug 357532)
 • clearActions() toevoegen om elke applet-interface-actie te verwijderen
 • [plasmaquick/dialog] Geen KWindowEffects gebruiken voor type Notificatievenster
 • Applet::loadPlasmoid() is verouderd
 • [PlasmaCore DataModel] model niet resetten wanneer een bron is verwijderd
 • Marge-hints repareren in achtergrond SVG van paneel dat doorzichtig is
 • IconItem: eigenschap geanimeerd toevoegen
 • [Unity] Grootte van bureaubladpictogram schalen
 • de knop is compose-over-borders
 • paintedWidth/paintedheight voor IconItem

Installeren van binaire pakketten

Op Linux is de aanbevolen manier om pakketten voor uw distributie van voorkeur te gebruiken om toegang te krijgen tot KDE Frameworks. Installatie instructies voor binaire pakketten van uw distributie.

Compileren vanuit broncode

De complete broncode voor KDE Frameworks 5.19.0 kan vrij worden gedownload. Instructies voor compileren en installeren van KDE Frameworks 5.19 zijn beschikbaar op de KDE Frameworks 5.19.0 informatiepagina.

Bouwen vanaf de broncode is mogelijk met de basis commando's cmake .; make; make install. Voor een enkel band 1 framework is dit vaak de gemakkelijkste oplossing. Mensen die geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan frameworks of de voortgang in het ontwikkelen van de gehele set te volgen, worden aangemoedigd om kdesrc-build te gebruiken. Frameworks 5.19.0 vereist Qt 5.3.

Een gedetailleerde lijst van alle bibliotheken van Frameworks en Qt van een derde op inqlude.org, het bewaakte archief van Qt-bibliotheken. Een complete lijst met documentatie van de API is op api.kde.org te vinden.

Bijdragen

Geïnteresseerden in het volgen en bijdragen aan de ontwikkeling van Frameworks kunnen een checkout doen op de git repositories, de discussies op de KDE Frameworks Development e-maillijst volgen en patches bijdragen via review board. Beleid en de huidige status van het project en plannen zijn beschikbaar op de Frameworks wiki. Realtime discussies vinden plaats op het #kde-devel IRC-kanaal op freenode.net.

U kunt discussiëren en ideeën delen over deze uitgave in de section voor commentaar van het artikel in the dot.

Ondersteunen KDE

KDE is een gemeenschap voor vrije Software die alleen bestaat en groeit omdat er hulp is van vele vrijwilligers die hun tijd en inspanning leveren. KDE is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en bijdragen, voor hulp bij coderen, bugs repareren of rapporteren, schrijven van documentatie, vertalen, promotie, geld, etc. Alle bijdragen worden dankbaar en graag geaccepteerd. Lees aub de pagina Donaties voor verdere informatie of wordt een ondersteunend lid van KDE e.V. via ons nieuwe initiatief Join the Game.

Over KDE

KDE is een internationaal technologieteam dat vrije en open-source software voor bureaublad en draagbare computing maakt. Onder de producten van KDE zijn een modern bureaubladsysteem voor Linux en UNIX platforms, Veel omvattende suites voor kantoorproductiviteit en groupware en honderden software titels in vele categorieën inclusief internet en webtoepassingen, multimedia, vermaak, educatief, grafisch en software ontwikkeling. KDE software is vertaald in meer dan 60 talen en is gemaakt met gebruiksgemak en moderne toegankelijkheidsprincipes in gedachte. Toepassingen van KDE met volledige functionaliteit draaien gewoon op Linux, BSD, Solaris, Windows en macOS.


Notities over handelsmerken. KDE® en de K Desktop Environment® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van KDE e.V. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. UNIX is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken en copyrights waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


Perscontacten

Voor meer informatie stuur ons een e-mail:
press@kde.org

Globale navigatiekoppelingen