KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.18.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

9:e januari, 2016. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.18.0.

KDE Ramverk består av 60 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Baloo

 • Rätta fler problem med sökningar relaterade till ändringstid
 • PostingDB Iter: Gör inte assert för MDB_NOTFOUND
 • Balooctl status: Undvik visa 'Indexering av innehåll' för kataloger
 • StatusCommand: Visa riktig status för kataloger
 • SearchStore: Hantera tomma begreppsvärden snyggt (fel 356176)

Breeze-ikoner

 • ikonuppdateringar och tillägg
 • 22 bildpunkter stora statusikoner också för 32 bildpunkter eftersom de behövs i systembrickan
 • Ändrade fast till skalbart värde för 32 bildpunkters kataloger i Breeze mörk

Extra CMake-moduler

 • Gör CMake-modulen i KAppTemplate global
 • Ta bort CMP0063-varningar med KDECompilerSettings
 • ECMQtDeclareLoggingCategory: Inkludera <QDebug> med den genererade filen
 • Rätta CMP0054-varningar

KActivities

 • Strömlinjeformade QML-inläsning för KCM (fel 356832)
 • Provisorisk lösning för Qt SQL-fel som inte rensar bort anslutningar på ett riktigt sätt (fel 348194)
 • Infogade ett insticksprogram som kör program vid ändring av aktivitetstillstånd
 • Konverterade från KService till KPluginLoader
 • Konvertera insticksprogram att använda kcoreaddons_desktop_to_json()

KBookmarks

 • Initiera DynMenuInfo helt och hållet i returvärden

KCMUtils

 • KPluginSelector::addPlugins: Rätta assert om parametern 'config' har sitt förvalda värde (fel 352471)

KCodecs

 • Undvik att överfylla en full buffert med avsikt

KConfig

 • Säkerställ att gruppundantag tas bort på ett riktigt sätt i kconf_update

KCoreAddons

 • Lägg till KAboutData::fromPluginMetaData(const KPluginMetaData &plugin)
 • Lägg till KPluginMetaData::copyrightText(), extraInformation() och otherContributors()
 • Lägg till KPluginMetaData::translators() och KAboutPerson::fromJson()
 • Rätta användning efter free i skrivbordsfiltolken
 • Gör det möjligt att konstruera KPluginMetaData från en JSON-sökväg
 • desktoptojson: Gör saknad tjänsttypsfil till ett fel för binärprogrammet
 • Gör anrop till kcoreaddons_add_plugin utan SOURCES till ett fel

KDBusAddons

 • Anpassa till Qt 5.6:s dbus-in-secondary-thread

KDeclarative

 • [DragArea] Lägg till egenskapen dragActive
 • [KQuickControlsAddons MimeDatabase] Exponera QMimeType-kommentar

KDED

 • kded: Anpassa till att Qt 5.6:s trådade dbus: messageFilter måste utlösa laddning av modulen i huvudtråden

Stöd för KDELibs 4

 • kdelibs4support kräver kded (för kdedmodule.desktop)
 • Rätta CMP0064-varning genom att ställa in policy CMP0054 till NEW
 • Exportera inte symboler som också finns i KWidgetsAddons

KDESU

 • Läck inte fildeskriptor när uttag skapas

KHTML

 • Windows: ta bort beroende på kdewin

KI18n

 • Dokumentera den första argumentregeln för plural i QML
 • Reducera oönskade typändringar
 • Gör det möjligt att använda double som index för anrop till i18np*() i QML

KIO

 • Rätta att kiod för Qt 5.6:s trådade dbus: messageFilter måste vänta till modulen är laddad innan det returnerar.
 • Ändra felkoden vid inklistring eller flyttning in i en underkatalog
 • Rätta problem med att emptyTrash blockeras
 • Rätta fel knapp i KUrlNavigator för fjärrwebbadresser
 • KUrlComboBox: Rätta att en absolut sökväg returneras från urls()
 • kiod: Inaktivera sessionshantering
 • Lägg till automatisk komplettering för '.' indata, som erbjuder alla dolda filer* och kataloger* (fel 354981)
 • ktelnetservice: Rätta plus ett fel i kontroll av argc, programfix av Steven Bromley

KNotification

 • [Notify By Popup] Skicka med händelse-id
 • Ställ in icke-tom standardorsak för inhibering av skärmsläckare (fel 334525)
 • Lägg till ett tips för att hoppa över gruppering av underrättelser (fel 356653)

KNotifyConfig

 • [KNotifyConfigWidget] Tillåt val av en specifik händelse

Paketet Framework

 • Gör det möjligt att tillhandahålla metadata i JSON

KPeople

 • Rätta möjlig dubbel borttagning i DeclarativePersonData

KTextEditor

 • Syntaxfärgläggning för pli: Inbyggda funktioner tillagda, expanderbara områden tillagda

Ramverket KWallet

 • kwalletd: Rätta läcka av FILE*

KWindowSystem

 • Lägg till xcb-variant för statiska KStartupInfo::send metoder

NetworkManagerQt

 • Få det att fungera med äldre versioner av NM

Plasma ramverk

 • [ToolButtonStyle] Indikera alltid aktivt fokus
 • Använd flaggan SkipGrouping för underrättelsen om "grafisk komponent borttagen" (fel 356653)
 • Hantera symboliska länkar i sökvägar till paket på ett riktigt sätt
 • Lägg till HiddenStatus för plasmoid som döljer sig själv
 • Sluta dirigera om fönster när objekt är inaktiverat eller dolt (fel 356938).
 • Skicka inte statusChanged om det inte har ändrats
 • Rätta element-identifierare för östlig orientering
 • Containment: Skicka inte appletCreated med null miniprogram (fel 356428)
 • [Containment Interface] Rätta oberäknelig högprecisionsrullning
 • Läs egenskapen X-Plasma-ComponentTypes i KPluginMetada som en stränglista
 • [Window Thumbnails] Krascha inte om sammansättning är inaktiverad
 • Låt omgivningar överskrida CompactApplet.qml

Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.18.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.18.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.18.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.18.0 kräver Qt 5.3.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och macOS.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar