KDE • Community • Announcements
Donatius (Per què?)
paypal

Llançament de KDE Frameworks 5.16.0

També disponible en:

English | Català | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

13 de novembre de 2015. Avui KDE anuncia la publicació dels Frameworks 5.16.0 del KDE.

Els Frameworks del KDE afegeixen 60 biblioteques a les Qt que proporcionen una àmplia varietat de les funcionalitats necessàries més habituals, amb unes biblioteques madures, revisades amb atenció i ben provades, d'acord amb uns termes amistosos de llicència. Per a una introducció, vegeu l'anunci de la versió Frameworks 5.0.

Aquest llançament forma part d'una sèrie de publicacions mensuals planificades que faran disponibles les millores als desenvolupadors d'una manera ràpida i predictible.

Nou en aquesta versió

Baloo

 • Monitor lib: Usar Kformat::spelloutDuration per internacionalitzar la cadena horària
 • Usar KDE_INSTALL_DBUSINTERFACEDIR per a instal·lar interfícies del dbus
 • UnindexedFileIndexer: Gestionar fitxers que s'han mogut quan el baloo_file no estava executant-se
 • Eliminar Transaction::renameFilePath i afegir-hi DocumentOperation.
 • Fer els constructors amb un paràmetre únic explícit
 • UnindexedFileIndexer: Indexar només les parts requerides dels fitxers
 • Transaction: Afegir un mètode per retornar l'estructura «timeInfo»
 • S'ha afegit l'exclusió dels tipus MIME a la configuració del «balooctl»
 • Bases de dades: Usar QByteArray::fromRawData en passar dades a un còdec
 • Balooctl: Moure l'ordre «status» a la seva pròpia classe
 • Balooctl: Mostrar el menú d'ajuda si no es reconeix l'ordre
 • Balooshow: Permetre cercar fitxers pel seu inode + devId
 • Balooctl monitor: Aturar si el Baloo fineix
 • MonitorCommand: Usar els senyals d'iniciat i finalitzat
 • Balooctl monitor: Moure a la classe d'ordres adequada
 • Afegir una notificació del dbus en iniciar/finalitzar la indexació d'un fitxer
 • FileIndexScheduler: Matar forçadament els fils en sortir
 • Confirmació de WriteTransaction: Evitar la recuperació de la «positionList» a menys que es requereixi
 • WriteTransaction: Declaracions extres a «replaceDocument»

BluezQt

 • «isBluetoothOperational» ara també depèn d'un «rfkill» desbloquejat
 • Esmenar la determinació de l'estat global del commutador «rfkill»
 • API del QML: Marcar les propietats sense senyal de notificació com a constants

Mòduls extres del CMake

 • Avís en lloc d'error si ecm_install_icons no troba cap icona (error 354610).
 • Fer possible construir els Frameworks 5 del KDE amb les qt 5.5.x normals instal·lades des de l'instal·lador normal del qt.io al Mac OS
 • No netejar les variables de la memòria cau a KDEInstallDirs (error 342717).

Integració dels Frameworks

 • Definir un valor per omissió per WheelScrollLines
 • Esmenar els paràmetres de WheelScrollLines amb les Qt >= 5.5 (error 291144)
 • Canviar al tipus de lletra Noto pel Plasma 5.5

KActivities

 • Esmenar la construcció amb les Qt 5.5
 • Moure la inclusió boost.optional al lloc que s'utilitza
 • Substituir l'ús de boost.optional usage en continuacions per una estructura optional_view més reduïda
 • S'ha afegit la implementació per a una ordenació personalitzada dels resultats enllaçats
 • Permetre que el QML invoqui activitats del KCM
 • Afegir la implementació per a la supressió d'activitats a les activitats del KCM
 • IU per a la configuració d'activitats noves
 • IU nova de configuració que permet afegir descripció i fons de pantalla
 • La IU de configuració ara s'ha fet modular de manera adequada

KArchive

 • Esmenar el KArchive pel canvi de comportament en les Qt 5.6
 • Esmenar fuites de memòria, ús de memòria més baix

KAuth

 • Gestionar missatges «qInfo» d'intermediaris
 • Esperar que finalitzi la crida asíncrona d'inici de l'ajudant abans de comprovar la resposta (error 345234)
 • Esmenar un nom de variable, altrament no hi ha manera que la inclusió pugui funcionar.

KConfig

 • Esmenar l'ús d'ecm_create_qm_loader.
 • Esmenar una variable d'inclusió
 • Usar la variant KDE_INSTALL_FULL_, ja que no hi ha cap ambigüitat
 • Permetre que el KConfig usi recursos com els fitxers de configuració de reserva

KConfigWidgets

 • Fer el KConfigWidgets autocontingut, empaquetant el fitxer global en un recurs
 • Fer opcionals les «doctools»

KCoreAddons

 • KAboutData: Esmenar «is is» -> «is» a l'aplidoc addCredit(): ocsUserName -> ocsUsername
 • KJob::kill(Quiet) també hauria de sortir del cicle d'esdeveniments
 • Afegir la implementació pel nom del fitxer «desktop» al KAboutData
 • Usar el caràcter d'escapada correcte
 • Reduir diverses assignacions
 • Fer més senzill KAboutData::translators/setTranslators
 • Esmenar el codi d'exemple del «setTranslator»
 • desktopparser: Ometre la clau Encoding=
 • desktopfileparser: Endreçar els comentaris de revisió
 • Permetre definir tipus de serveis a kcoreaddons_desktop_to_json()
 • desktopparser: Esmenar l'anàlisi de valors dobles i booleans
 • Afegir KPluginMetaData::fromDesktopFile()
 • desktopparser: Permetre passar camins relatius als fitxers de tipus de servei
 • desktopparser: Usar un enregistrament més categoritzat
 • QCommandLineParser usa -v per --version, així que cal usar --verbose
 • Eliminar molt codi duplicat a desktop{tojson,fileparser}.cpp
 • Analitzar els fitxers ServiceType en llegir fitxers .desktop
 • Fer que SharedMimeInfo sigui un requeriment opcional
 • Eliminar la crida a QString::squeeze()
 • desktopparser: Evitar descodificacions UTF8 innecessàries
 • desktopparser: No afegir altres entrades si l'entrada acaba amb un separador
 • KPluginMetaData: Avisar quan una entrada de llista no sigui una llista en JSON
 • Afegir mimeTypes() a KPluginMetaData

KCrash

 • Millorar la cerca del Drkonqui i mantenir-lo en silenci per defecte si no es troba

KDeclarative

 • ConfigPropertyMap ara es pot consultar per a opcions de configuració immutables usant el mètode isImmutable(key)
 • Desplegar el QJSValue en el mapa de propietats de la configuració
 • EventGenerator: Afegir la implementació per enviar esdeveniments de roda
 • Esmenar un QuickViewSharedEngine initialSize perdut en inicialitzar.
 • Esmenar una regressió crítica a QuickViewSharedEngine en la modificació 3792923639b1c480fd622f7d4d31f6f888c925b9
 • Predefinir la mida especificada de la vista precedint a la mida inicial de l'objecte a QuickViewSharedEngine

KDED

 • Fer opcionals les «doctools»

Compatibilitat amb les KDELibs 4

 • No intentar emmagatzemar un QDateTime en memòria «mmap»
 • Sincronitzar i adoptar uriencode.cmake de kdoctools.

KDesignerPlugin

 • Afegir KCollapsibleGroupBox

KDocTools

 • Actualitzar les entitats pt_BR

KGlobalAccel

 • No fer «XOR Shift» a KP_Enter (error 128982)
 • Capturar totes les tecles per a un símbol (error 351198)
 • No recuperar dues vegades els «keysyms» per a cada tecla premuda

KHTML

 • Esmenar la impressió des de KHTMLPart definint correctament el pare «printSetting»

KIconThemes

 • «kiconthemes» ara permet temes incrustats en recursos qt dins el prefix :/icons com ho fan les mateixes Qt per QIcon::fromTheme
 • Afegir dependències requerides que mancaven

KImageFormats

 • Reconèixer image/vnd.adobe.photoshop en lloc d'image/x-psd
 • Revertir parcialment d7f457a per evitar fallar en sortir de l'aplicació

KInit

 • Fer opcionals les «doctools»

KIO

 • Desar l'URL del servidor intermediari amb l'esquema correcte
 • Distribuir les «plantilles noves de fitxer» a la biblioteca «kiofilewidgets» usant un .qrc (error 353642)
 • Gestionar adequadament el clic del mig a «navigatormenu»
 • Fer desplegable kio_http_cache_cleaner als instal·ladors/paquets de les aplicacions
 • KOpenWithDialog: Esmenar la creació de fitxers «desktop» amb un tipus MIME buit
 • Llegir la informació del protocol de les metadades del connector
 • Permetre el desplegament de «kioslave» local
 • Afegir un .protocol al JSON convertit
 • Esmenar l'emissió doble de resultat i la manca d'avís en llistar coincidències en una carpeta inaccessible (error 333436)
 • Mantenir els enllaços relatius als destins en copiar enllaços simbòlics (error 352927).
 • Usar les icones adequades per les carpetes per defecte al directori inicial d'usuari (error 352498)
 • Afegir una interfície que permet al connector mostrar icones de superposició personalitzades
 • Fer opcionals les dependències del KNotifications en el KIO (kpac)
 • Fer opcionals «doctools» + cartera
 • Evitar les fallades del «kio» si el servidor del «dbus» no està executant-se
 • Afegir KUriFilterSearchProviderActions, per a mostrar una llista d'accions per cercar text usant dreceres web
 • Moure les entrades pel menú «Crea nou» des de kde-baseapps/lib/konq al «kio» (error 349654)
 • Moure konqpopupmenuplugin.desktop des de kde-baseapps al «kio» (error 350769)

KJS

 • Usar la variable global «_timezone» pel MSVC en lloc de «timezone». Esmena la construcció amb el MSVC 2015.

KNewStuff

 • Esmenar el fitxer «desktop» «KDE Partition Manager» i l'URL de la pàgina inicial

KNotification

 • Ara que «kparts» ja no necessita «knotifications», només les coses que realment vulguin notificacions requereixen aquest framework
 • Afegir la descripció + finalitat de pronunciació + phonon
 • Fer opcional la dependència del phonon, és purament un canvi intern, com s'ha fet per la pronunciació.

KParts

 • Usar deleteLater a Part::slotWidgetDestroyed().
 • Eliminar les dependències de KNotifications del KParts
 • Usar una funció per consultar ui_standards.rc location en lloc d'escriure-ho en el codi, permetent funcionar els recursos de reserva alternatius

KRunner

 • RunnerManager: Simplificar el codi de càrrega del connector

KService

 • KBuildSycoca: Desar sempre, encara que no es tingui notícia de cap canvi en el fitxer «.desktop» (error 353203).
 • Fer opcionals les «doctools»
 • kbuildsycoca: Analitzar tots els fitxers «mimeapps.list» mencionats a l'especificació nova.
 • Usar un segell de temps més gran en els subdirectoris com a segell de temps de recurs de directori.
 • Mantenir els tipus MIME separats en convertir KPluginInfo a KPluginMetaData

KTextEditor

 • Ressaltat: gnuplot: afegir l'extensió «.plt»
 • Esmenar el consell de validació, gràcies al «Thomas Jarosch» <thomas.jarosch@intra2net.com>, també afegir un consell quant a la validació de l'hora de compilació
 • No fallar quan l'ordre no estigui disponible.
 • Esmena de l'error núm. 307107
 • El ressaltat de les variables començant per _
 • Simplificar l'inici del git2, donat que es requereix una versió força recent (error 353947)
 • Empaquetar configuracions per defecte en el recurs
 • Ressaltat de la sintaxi (d-g): Usar els estils per defecte en lloc dels colors al codi font
 • Millor cerca de scripts, primer usar els locals d'usuari, després els dels recursos, després qualsevol altre, d'aquesta manera l'usuari pot sobreescriure els scripts distribuïts pels locals
 • També empaquetar tot el material JS en recursos, només manquen 3 fitxers de configuració i el «ktexteditor» ja es podrà usar com a biblioteca sense cap fitxer empaquetat
 • Prova següent: Posar tots els fitxers XML empaquetats en un recurs
 • Afegir una drecera de commutació del mode d'entrada (error 347769)
 • Empaquetar fitxers XML en el recurs
 • Ressaltat de la sintaxi (a-c): Migrar als estils nous per defecte, eliminar els colors en el codi font
 • Ressaltat de la sintaxi: Eliminar els colors en el codi font i usar els estils per defecte en el seu lloc
 • Ressaltat de la sintaxi: Usar els nous estils per defecte (elimina els colors en el codi font)
 • Millor estil per defecte «Importació»
 • Presentar «Desa com amb codificació» per desar un fitxer amb una codificació diferent, usant el menú de codificació agrupat que hi ha i substituint tots els diàlegs de desar pel correcte del sistema operatiu sense perdre aquesta funcionalitat important.
 • Empaquetar el fitxer IU en la biblioteca, usant l'extensió al «xmlgui»
 • La impressió torna a respectar el tipus de lletra seleccionat i l'esquema de color (error 344976)
 • Usar els colors del Brisa per a les línies desades i modificades
 • Millora de les vores d'icona amb els colors per defecte de l'esquema «Normal»
 • Autobrace: Inserir només una clau quan la lletra següent està buida o no és cap alfanumèric
 • Autobrace: Si s'elimina el parèntesi inicial amb el retrocés, eliminar també el final
 • Autobrace: Establir la connexió només una vegada
 • Autobrace: Eliminar el parèntesi de tancament en condicions concretes
 • Esmenar «shortcutoverride» que no es reenvia a la finestra principal
 • Error 342659 - El color per defecte del «Ressaltat de parèntesi» és difícil de veure (s'ha esmenat l'esquema normal) (error 342659)
 • Afegir els colors per defecte adequats per al color «Número de línia actual»
 • Concordança de parèntesis i parèntesis automàtics: Compartició de codi
 • Concordança de parèntesis: Evitar les «maxLines» negatives
 • Concordança de parèntesis: Encara que l'interval nou coincideixi amb l'antic, això no significa que no es requereixi actualització
 • Afegir l'amplada de mig espai per permetre pintar el cursor a l'EOL
 • Esmenar problemes de HiDPI en les vores de les icones
 • Esmenar l'error núm. 310712: Eliminar els espais finals també en línia amb el cursor (error 310712)
 • Mostra només el missatge «Marcatge definit» quan és actiu el mode d'entrada «vi»
 • Eliminar & del text del botó (error 345937)
 • Esmenar l'actualització del color del número de línia actual (error 340363)
 • Implementar la inserció de parèntesis en escriure un parèntesi a una selecció (error 350317)
 • Parèntesis automàtics (error 350317)
 • Esmenar alerta de ressaltat (error 344442)
 • Sense desplaçament de columna amb l'ajust de paraules dinàmic actiu
 • Recordar que si l'usuari ha activat el ressaltat de sintaxi a les sessions, no perdre'l en desar després de restaurar (error 332605)
 • Esmenar el plegat pel Tex (error 328348)
 • Esmenar l'error núm. 327842: El final del comentari a l'estil C no es detectava bé (error 327842)
 • Desar/restaurar l'ajust de paraules dinàmic en desar/restaurar la sessió (error 284250)

KTextWidgets

 • Afegir un submenú nou al KTextEdit per commutar entre idiomes de verificació ortogràfica
 • Esmenar la càrrega de la configuració per defecte del Sonnet

Framework del KWallet

 • Usar KDE_INSTALL_DBUSINTERFACEDIR per a instal·lar interfícies del dbus
 • Esmenar els avisos del fitxer de configuració del KWallet en connectar-se (error 351805)
 • Prefix adequat de la sortida del kwallet-pam

KWidgetsAddons

 • Afegir un estri contenidor que es pugui col·lapsar, KCollapsibleGroupBox
 • KNewPasswordWidget: Mancava la inicialització dels colors
 • Presentar el KNewPasswordWidget

KXMLGUI

 • kmainwindow: Omplir la informació del traductor quan sigui disponible (error 345320).
 • Permetre vincular la tecla del menú contextual (menú dret) a dreceres (error 165542)
 • Afegir funció a consulta de les ubicacions estàndards del fitxer XML
 • Permetre que el framework «kxmlgui» s'usi sense cap fitxer instal·lat
 • Afegir dependències requerides que mancaven

Frameworks del Plasma

 • Esmenar els elements de la TabBar que s'amunteguen en la creació inicial, com es pot observar en el Kickoff després d'iniciar el Plasma p. ex.
 • Esmenar que en deixar anar fitxers a l'escriptori/plafó no s'ofereixi una selecció d'accions a fer
 • Tenir en compte Take QApplication::wheelScrollLines des de «ScrollView»
 • Usar BypassWindowManagerHint només en la plataforma X11
 • Suprimir el fons del plafó antic
 • Un indicador rotatiu més llegible per mides petites
 • Historial amb vista acolorida
 • Calendari: Fer que es pugui clicar tota l'àrea de capçalera
 • Calendari: No usar el número del dia actual a «goToMonth»
 • Calendari: Esmenar l'actualització del resum de la dècada
 • Icones del tema Brisa en carregar amb «IconItem»
 • Esmenar la propietat «minimumWidth» del botó (error 353584)
 • Presentar el senyal «appletCreated»
 • Icona Brisa del Plasma: S'ha afegit elements ID SVG al Touchpad
 • Icona Brisa del Plasma: Canviar el Touchpad a la mida 22x22px
 • Icona Brisa: Afegir icona de l'estri a les notes
 • Un script per a substituir colors en el codi font per fulls d'estils
 • Aplicar «SkipTaskbar» a «ExposeEvent»
 • No definir «SkipTaskbar» a cada esdeveniment

Instal·lació dels paquets executables

Al Linux, la manera recomanada d'accedir als Frameworks del KDE és la utilització de paquets de la vostra distribució preferida. Instruccions d'instal·lació de paquets binaris de les distribucions.

Compilació a partir del codi font

El codi font complet pels Frameworks 5.16.0 del KDE es pot descarregar de franc. Les instruccions per compilar i instal·lar els Frameworks 5.16.0 del KDE estan disponibles a la pàgina d'informació dels Frameworks 5.16.0 del KDE.

La compilació des del codi font es pot fer utilitzant les ordres bàsiques cmake .; make; make install. Per a un «framework» simple de nivell 1, normalment aquesta és la solució més senzilla. Les persones interessades en col·laborar amb els «frameworks» o en seguir el progrés del desenvolupament de tot el conjunt es recomana usar el kdesrc-build. Els Frameworks 5.16.0 requereixen les Qt 5.3.

Trobareu una llista detallada de totes les biblioteques dels Frameworks i de terceres parts de les Qt a inqlude.org, l'arxiu catalogat de les biblioteques Qt. Hi ha una llista completa amb la documentació de l'API a api.kde.org.

Com col·laborar

Els interessats en seguir i col·laborar en el desenvolupament dels Frameworks poden obtenir els repositoris del git, seguir els debats a la llista de correu del desenvolupament dels Frameworks del KDE i col·laborar amb pedaços mitjançant el tauler de revisions. Les polítiques i l'estat actual del projecte i els plans són disponibles al wiki dels Frameworks. Els debats en temps real tenen lloc al canal d'IRC #kde-devel a freenode.net.

Podeu debatre i compartir idees quant a aquest llançament en la secció de comentaris en l'article del Dot.

Patrocini del KDE

El KDE és una comunitat de programari lliure que existeix i creix només amb l'ajuda de molts voluntaris que donen el seu temps i esforç. El KDE sempre està cercant nous voluntaris i col·laboradors, sigui amb l'ajuda de codificació, esmenes o informes d'error, escrivint documentació, traduccions, promoció, diners, etc. Totes les col·laboracions s'aprecien amb agraïment i s'accepten amb il·lusió. Si us plau, llegiu la pàgina de donacions per a més informació o esdevingueu un membre patrocinador de la KDE e.V. mitjançant la nostra nova iniciativa Join the Game.

Quant al KDE

KDE és un equip tecnològic internacional que crea programari lliure i de codi font obert per a ordinadors d'escriptori i dispositius mòbils. Entre els productes del KDE hi ha un sistema d'escriptori modern per a plataformes Linux i UNIX, paquets de productivitat ofimàtica i de grups de treball, i centenars de títols de programari en diverses categories, incloent-hi aplicacions d'Internet i web, multimèdia, entreteniment, educatives, gràfiques i per a desenvolupament de programari. El programari del KDE es tradueix a més de 60 idiomes i es construeix tenint en compte la facilitat d'ús i els principis d'accessibilitat moderns. La totalitat de les aplicacions del KDE s'executen nativament en Linux, BSD, Solaris, Windows i macOS.


Avisos de marques comercials. KDE® i el logotip de l'entorn d'escriptori K® són marques registrades de la KDE e.V. Linux és una marca registrada de Linus Torvalds. UNIX és una marca registrada de The Open Group en els Estats Units i altres països. Totes les altres marques registrades i drets d'autor esmentades en aquest anunci són propietat dels seus propietaris respectius.


Contactes de premsa

Per a més informació, envieu-nos un correu:
press@kde.org

Enllaços de navegació global