KDE • Community • Announcements
Przekaż pieniądze (Dlaczego?)
paypal

Wydano Szkielety KDE 5.12.0

Dostępne również w:

English | Català | Español | Eesti | Galician | Italiano | Nederlands | Polski | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

10 lipiec 2015. Dzisiaj KDE ogłasza wydanie Szkieletów KDE 5.12.0.

Szkielety KDE stanowi 60 dodatkowych bibliotek do Qt, które dostarczają szeroką gamę powszechnie potrzebnej funkcjonalności w dojrzałych, sprawdzonych i wypróbowanych bibliotekach wraz z przyjaznymi warunkami licencjonowania. Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj ogłoszenie o wydaniu Szkieletów 5.0.

To wydanie jest częścią z szeregu planowanych miesięcznych wydań, czyniąc ulepszenia dostępnymi dla programistów w szybki i przewidywalny sposób.

Nowości w tym wydaniu

Dodatkowe moduły CMake

 • Ulepszono zgłaszanie makra query_qmake

BluezQt

 • Usuwaj wszystkie urządzenia z adaptera przed usunięciem adaptera (błąd 349363)
 • Uaktualniono dowiązania w README.md

KAktywności

 • Dodano opcję, aby nie śledzić użytkownika przy pewnych działaniach (tryb podobny do trybu 'prywatnego przeglądania' w przeglądarkach internetowych)

KArchiwum

 • Zachowano uprawnienia do wykonywania plików w copyTo()
 • Oczyszczono ~KArchive usuwając martwy kod.

KAuth

 • Od teraz można używać kauth-policy-gen z różnych źródeł

KBookmarks

 • Nie dodawaj zakładki, gdy adres url i tekst są puste
 • Zakodowano adres URL KBookmark, aby zapewnić zgodnośc z aplikacjami KDE4

KKodeki

 • Usuwaj próbnik x-euc-tw

KConfig

 • Wgraj kconfig_compiler w libexec
 • Nowa opcja tworzenia kodu TranslationDomain=, do użytku z TranslationSystem=kde; normalnie jest to potrzebne w bibliotekach.
 • Od teraz można używać kconfig_compiler z różnych źródeł

KCoreAddons

 • KDirWatch: Nawiązuj połączenia tylko do FAM, jeśli zażądano
 • Umożliwiono filtrowanie wtyczek i aplikacji po współczynniku kształtu
 • Od teraz można używać desktoptojson z różnych źródeł

KDBusAddons

 • Ustalono jednoznacznie wartość wyjściową dla niepowtarzalnych wystąpień

KDeclarative

 • Dodano QQC, który jest klonem KColorButton
 • Przypisano QmlObject dla każdego wystąpienia kdeclarative, gdy to możliwe
 • Sprawiono, że Qt.quit() z kodu QML zadziała
 • Scalono gałęzie 'mart/singleQmlEngineExperiment'
 • Zaimplementowano sizeHint w oparciu o implicitWidth/height
 • Podklasa QmlObject z silnikiem statycznym

Obsługa KDELibs 4

 • Naprawiono implementację KMimeType::Ptr::isNull.
 • Przywrócono wsparcie dla strumieniowania KDateTime do kDebug/qDebug, dla większej liczby SC
 • Wczytuj poprawny katalog tłumaczeń dla kdebugdialog
 • Nie pomijaj dokumentowania przestarzałych metod, tak aby ludzie mogli zapoznać się ze wskazówkami nt. przenoszenia

KDESU

 • Naprawiono CMakeLists.txt, tak aby przekazywało KDESU_USE_SUDO_DEFAULT do kompilacji, tak aby suprocess.cpp mogło go używać

KDocTools

 • Uaktualniono szablony docbook K5

KGlobalAccel

 • instalowane jest API prywatnych bibliotek uruchomieniowych, aby umożliwić KWin dostarczanie wtyczek dla Waylanda.
 • Funkcja zapasowa do rozwiązywania nazw przez componentFriendlyForAction

KIconThemes

 • Nie próbuj malować ikon, jeśli ich rozmiar jest nieprawidłowy

KItemModels

 • Nowy model pośredni: KRearrangeColumnsProxyModel. Obsługuje on zmianę kolejności i ukrywanie kolumn z modelu źródłowego.

KNotification

 • Naprawiono rodzaje piksmap w org.kde.StatusNotifierItem.xml
 • [ksni] Dodano metodę do uzyskiwania akcji po jej nazwie (błąd 349513)

KLudzie

 • Zaimplementowano filtrowanie PersonsModel

KPlotting

 • KPlotWidget: dodano setAutoDeletePlotObjects, naprawiono wyciek pamięci wreplacePlotObject
 • Dodano brakujące znaczniki kres gdy x0 > 0.
 • KPlotWidget: ne ma potrzeby aby ustawiać setMinimumSize lub zmieniać rozmiar.

KTextEditor

 • debianchangelog.xml: dodano Debian/Stretch, Debian/Buster, Ubuntu-Wily
 • Naprawiono zachowanie backspace/delete dla pary surogatów UTF-16.
 • QScrollBar powinno obsługiwać ZdarzeniaRolki (błąd 340936)
 • Zastosowano łątkę z wersji rozwojowej KWrite, aby uaktualnić podświetlanie czystego basica, "Alexander Clay" <tuireann@EpicBasic.org>

KTextWidgets

 • Naprawiono włączanie/wyłączanie przycisku ok

Szkielet Portfela

 • Zaimportowano i ulepszono narzędzie wiersza kwallet-query poleceń.
 • Dodano obsługę zastępowania wpisów na mapie

KXMLGUI

 • "Wersja Szkieletów KDE" nie będzie pokazywana w oknie dialogowym o KDE

Szkielety Plazmy

 • Uczyniono ciemny wystrój w pełni ciemnym, co wpłynęło także na grupy uzupełniające
 • Przechowuj naturalny rozmiar osobno poprzez współczynnik skalowania
 • WidokPojemnika: nie ulegaj usterce przy nieprawidłowych metadanych corona
 • AppletQuickItem: Nie próbuj uzyskać dostępu do obiektu KPluginInfo, jeśli nie jest on prawidłowy
 • Naprawiono okazjonalnie puste strony ustawień apletów (błąd 349250)
 • Ulepszono obsługę hidpi w składniku siatki kalendarza
 • Sprawdź czy KUsługi mają prawidłowe informacje o wtyczce zanim zaczną jej używać
 • [kalendarz] Zapewniono, że siatka jest przemalowywana przy zmianie wystroju
 • [kalendarz] Liczenie tygodni zaczynaj zawsze od poniedziałku (błąd 349044)
 • [kalendarz] Przy zmianie ustawienia pokazywania numerów tygodnia siatka zostanie ponownie wyświetlona
 • Gdy dostępny jest tylko efekt rozmycia, to używany jest wystrój nieprzezroczysty (błąd 348154)
 • Biała lista apletów/wersji dla osobnego silnika
 • Wprowadzono nową klasę ContainmentView

Sonnet

 • Zezwolono na używanie podświetlania sprawdzanego tekstu w QPainTextEdit

Wgrywanie pakietów binarnych

Aby wypróbować Szkielety na Linuksie, najlepiej jest użyć pakietów swojej ulubionej dystrybucji. Instrukcje wgrywania pakietów binarnych distra.

Kompilowanie ze źródeł

Pełny kod źródłowy dla Szkieletów KDE 5.12 można pobrać za darmo. Instrukcje dotyczące kompilowania i wgrywania oprogramowania Szkieletów KDE 5.12.0 są dostępne na Stronie informacyjnej Szkieletów KDE 5.12.0.

Budowanie ze źródeł jest możliwe przy użyciu podstawowych poleceń cmake .; make; make install. Dla pojedynczego szkieletu Poziomu 1, jest to najczęściej najłatwiejsze rozwiązanie. Ludzie zainteresowani współtworzeniem szkieletów lub śledzeniem postępu rozwoju całego zestawu powinni używać kdesrc-build. Szkielety 5.12.0 wymagają Qt 5.2.

Szczegółowy wykaz wszystkich Szkieletów i innych bibliotek Qt stron trzecich jest dostępny na inqlude.org, doglądane archiwum bibliotek Qt. Całkowity wykaz z dokumentacją API można znaleźć na api.kde.org.

Współtwórz

Ci zainteresowani śledzeniem i współtworzeniem Szkieletów mogą pobrać repozytoria git, obserwować rozmowy na liście dyskusyjnej do rozwoju Szkieletów KDE oraz dostarczać łaty przez radę sprawdzającą. Zasady i obecny stan projektu wraz z planami są dostępne na wiki Szkieletów. Rozmowy w czasie rzeczywistym są prowadzone na kanale IRC #kde-devel na freenode.net.

Możesz przedyskutować i podzielić się pomysłami dotyczącymi tego wydania w dziale komentarzy artykułu dot.

Wspieranie KDE

KDE jest społecznością Wolnego Oprogramowania, która istnieje i powiększa się tylko dzięki pomocy wielu wolontariuszy, którzy ofiarują swój czas i wysiłek. KDE zawsze szuka nowych wolontariuszy i współtwórców, czy to do pomocy przy kodowaniu, naprawianiu lub zgłaszaniu błędów, pisaniu dokumentacji, tłumaczeń, promocji, pieniędzy, itp. Każdy rodzaj ofiary zostanie wielce doceniony i chętnie przyjęty. Proszę przeczytajStronie darowizn po dalsze informacje lub stań się wspierającym członkiem KDE e.V. poprzez naszą nową inicjatywę Join the Game.

O KDE

KDE is an international technology team that creates free and open source software for desktop and portable computing. Among KDE's products are a modern desktop system for Linux and UNIX platforms, comprehensive office productivity and groupware suites and hundreds of software titles in many categories including Internet and web applications, multimedia, entertainment, educational, graphics and software development. KDE software is translated into more than 60 languages and is built with ease of use and modern accessibility principles in mind. KDE's full-featured applications run natively on Linux, BSD, Solaris, Windows and macOS.


Uwagi o znakach towarowych. Logo KDE® i K Desktop Environment® są zarejestrowanymi przez KDE e.V., znakami towarowymi. Linux jest zarejestrowanym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group w Stanach Zjednoczonych i innych państwach. Wszystkie inne znaki towarowe i prawa autorskie odniesione w tym ogłoszeniu są własnością ich odpowiednich właścicieli.


Kontakty prasowe

For more information send us an email:
press@kde.org

Globalne odnośniki nawigacji