KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.11.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Español | Galician | Italiano | 한국어 | Nederlands | Polski | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

12:e juni, 2015. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.11.0.

KDE Ramverk består av 60 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Extra CMake-moduler

 • Nya argument för ecm_add_tests(). (fel 345797)

Integrering med ramverk

 • Använd korrekt initialDirectory för KDirSelectDialog
 • Säkerställ schema är angivet när webbadressens startvärde överskrids
 • Acceptera bara befintliga kataloger för FileMode::Directory mode

KActivities

(no changelog provided)

KAuth

 • Gör KAUTH_HELPER_INSTALL_ABSOLUTE_DIR tillgängligt för alla användare av KAuth

KCodecs

 • KEmailAddress: Lägg till överlagring av extractEmailAddress och firstEmailAddress som returnerar ett felmeddelande.

KCompletion

 • Rätta oönskad markering vid redigering av filnamnet i fildialogrutan (fel 344525)

KConfig

 • Förhindra krasch om QWindow::screen() är null
 • Lägg till KConfigGui::setSessionConfig() (fel 346768)

KCoreAddons

 • Nytt programmeringsgränssnitt för bekvämlighet KPluginLoader::findPluginById()

KDeclarative

 • stöd skapa ConfigModule från KPluginMetdata
 • rätta händelser för tryck och håll (pressAndhold)

Stöd för KDELibs 4

 • Använd QTemporaryFile istället för att hårdkoda en tillfällig fil.

KDocTools

 • Uppdatera översättningar
 • Uppdatera customization/ru
 • Rätta entiteter med felaktiga länkar

KEmoticons

 • Lagra temat i integreringsinsticksprogrammet i cache

KGlobalAccel

 • [vid körning] Flytta plattformsspecifik kod till insticksprogram

KIconThemes

 • Optimera KIconEngine::availableSizes()

KIO

 • Försök inte att komplettera användare och använd assert när prepend inte är tom (fel 346920).
 • Använd KPluginLoader::factory() när KIO::DndPopupMenuPlugin laddas
 • Rättade låsning när nätverks-proxy används (fel 346214)
 • Rättade KIO::suggestName för att bevara filändelser
 • Kör igång kbuildsycoca4 när sycoca5 uppdateras.
 • KFileWidget: Acceptera inte filer i läget för enbart kataloger
 • KIO::AccessManager: Gör det möjligt att behandla en sekventiell QIODevice asynkront

KNewStuff

 • Lägg till ny metod fillMenuFromGroupingNames
 • KMoreTools: lägg till många nya grupperingar
 • KMoreToolsMenuFactory: hantering för "git-clients-and-actions"
 • createMenuFromGroupingNames: gör webbadressparametern valfri

KNotification

 • Rätta krasch i NotifyByExecute när ingen grafisk komponent har angivits (fel 348510)
 • Förbättra hantering av underrättelser som stängs (fel 342752)
 • Ersätt användning av QDesktopWidget med QScreen
 • Säkerställ att KNotification kan användas av en icke-grafisk tråd

Paketet Framework

 • Skydda åtkomst av strukturen qpointer (fel 347231)

KPeople

 • Använd QTemporaryFile istället för att hårdkoda /tmp.

KPty

 • Använd tcgetattr och tcsetattr om tillgängliga

Kross

 • Rätta laddning av Kross-modulerna "forms" och "kdetranslation"

KService

 • Bevara filägarskap för befintliga cachefiler vid körning som systemadministratör (fel 342438)
 • Skydda mot att inte kunna öppna ström (fel 342438)
 • Rätta kontroll av felaktiga rättigheter vid skrivning till fil (fel 342438)
 • Rätta förfrågan till ksycoca för x-scheme-handler/* pseudo Mime-typer (fel 347353).

KTextEditor

 • Tillåt att tredjepartsprogram eller insticksmoduler att installera egna XML-färgläggningsfiler i katepart5/syntax, liksom i tiden med KDE 4.x
 • Lägg till KTextEditor::Document::searchText()
 • För tillbaka användning av KEncodingFileDialog (fel 343255)

KTextWidgets

 • Lägg till en metod att rensa decorator
 • Tillåt användning av egen sonnet decorator
 • Implementera "sök föregående" i KTextEdit.
 • Lägg tillbaka stöd för tal-till-text

KWidgetsAddons

 • KAssistantDialog: Lägg tillbaka hjälpknappen som fanns i KDELibs4-versionen

KXMLGUI

 • Lägg till sessionsstöd för KMainWindow (fel 346768)

NetworkManagerQt

 • Sluta stödja WiMAX för NM 1.2.0+

Plasma ramverk

 • Kalenderkomponenter kan nu visa veckonummer (fel 338195)
 • Använd QtRendering för teckensnitt i lösenordsfält
 • Rätta uppslagning av AssociatedApplicationManager när en Mime-typ har (fel 340326)
 • Rätta färgläggning av panelbakgrund (fel 347143)
 • Bli av med meddelandet "Kunde inte ladda miniprogram"
 • Möjlighet att ladda QML-inställningsmoduler i Plasmoid-inställningsfönster
 • Använd inte DataEngineStructure för miniprogram
 • Konvertera libplasma så att sycoca inte används i så stor utsträckning som möjligt
 • [plasmacomponents] Gör så att SectionScroller följer ListView.section.criteria
 • Rullningslister döljes inte längre automatiskt när en pekskärm finns (fel 347254)

Sonnet

 • Använd en central cache för SpellerPlugins.
 • Reducera tillfällig minnestilldelning
 • Optimera: Töm inte dict-cache när stavningsobjekt kopieras.
 • Optimera bort anrop till save() genom att anropa en gång i slutet vid behov.

Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.11.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.11.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.11.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.11.0 kräver Qt 5.2.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och macOS.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar