KDE • Community • Announcements
Przekaż pieniądze (Dlaczego?)
paypal

Wydano Szkielety KDE 5.11.0

Dostępne również w:

English | Català | Español | Galician | Italiano | 한국어 | Nederlands | Polski | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

12 czerwiec 2015. Dzisiaj KDE ogłasza wydanie Szkieletów KDE 5.11.0.

Szkielety KDE stanowi 60 dodatkowych bibliotek do Qt, które dostarczają szeroką gamę powszechnie potrzebnej funkcjonalności w dojrzałych, sprawdzonych i wypróbowanych bibliotekach wraz z przyjaznymi warunkami licencjonowania. Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj ogłoszenie o wydaniu Szkieletów 5.0.

To wydanie jest częścią z szeregu planowanych miesięcznych wydań, czyniąc ulepszenia dostępnymi dla programistów w szybki i przewidywalny sposób.

Nowości w tym wydaniu

Dodatkowe moduły CMake

 • Nowe argumenty dla ecm_add_tests(). (błąd 345797)

Integracja Szkieletów

 • Użyj poprawnego initialDirectory dla KDirSelectDialog
 • Upewnij się, że podano schemat przy próbie zastąpienia początkowej wartości adresu url
 • Przyjmuj tylko istniejące katalogi w trybie FileMode::Directory

KAktywności

(no changelog provided)

KAuth

 • Uczyń KAUTH_HELPER_INSTALL_ABSOLUTE_DIR dostępnym dla wszystkich użytkowników KAuth

KKodeki

 • KEmailAddress: Dodano przeładowanie do extractEmailAddress oraz firstEmailAddress , które zwracają błąd.

KCompletion

 • Naprawiono niechciane zaznaczenie przy edytowaniu nazwy pliku w oknie dialogowym pliku (błąd 344525)

KConfig

 • Usunięto usterkę, gdy QWindow::screen() jest null
 • Dodano KConfigGui::setSessionConfig() (błąd 346768)

KCoreAddons

 • Nowe wygodne API KPluginLoader::findPluginById()

KDeclarative

 • tworzenie wsparcia ConfigModule z KPluginMetdata
 • naprawiono zdarzenia pressAndhold

Obsługa KDELibs 4

 • Użyto QTemporaryFile zamiast kodowania na twardo pliku tymczasowego.

KDocTools

 • Uaktualnienie tłumaczeń
 • Uaktualniono dostosowywanie/ru
 • Naprawiono obiekty ze złymi odsyłaczami

KEmotikony

 • Wystrój jest przechowywany we wtyczce integracji

KGlobalAccel

 • [biblioteki uruchomieniowe] Przeniesiono kod platformy do wtyczek

KIconThemes

 • Zoptymalizowano KIconEngine::availableSizes()

KIO

 • Nie próbuj uzupełniać użytkowników i sprawdzać ich gdy przedrostek nie jest pusty. (błąd 346920)
 • Użyto KPluginLoader::factory() przy wczytywaniu KIO::DndPopupMenuPlugin
 • Naprawiono martwą blokadę przy używaniu pośredników sieciowych (błąd 346214)
 • Naprawiono KIO::suggestName tak aby zachowywało rozszerzenia plików
 • Uruchom kbuildsycoca4 przy uaktualnianiu sycoca5.
 • KFileWidget: Nie przyjmuj plików w trybie tylko-katalogi
 • KIO::AccessManager: Umożliwiono traktowanie sekwencyjnego QIODevice asynchronicznie

KNewStuff

 • Dodano nową metodę fillMenuFromGroupingNames
 • KMoreTools: dodano wiele nowych grup
 • KMoreToolsMenuFactory: obsługa dla "git-clients-and-actions"
 • createMenuFromGroupingNames: uczyniono parametr url opcjonalnym

KNotification

 • Usunięto usterkę w NotifyByExecute przy braku ustawionego elementu interfejsu (błąd 348510)
 • Poprawiono obsługę zamykanych powiadomień (błąd 342752)
 • Zastąpiono QDesktopWidget przez QScreen
 • KNotification upewnia się, że może być używane w wątku bez graficznego interfejsu użytkownika

Pakiety Szkieletów

 • Chroń dostępu do struktury qpointer (błąd 347231)

KLudzie

 • Użyto QTemporaryFile zamiast zakodowanego na twardo /tmp.

KPty

 • Używaj tcgetattr & tcsetattr, jeśli dostępny

Kross

 • Naprawiono wczytywanie modułów Kross "forms" oraz "kdetranslation"

KService

 • Przy uruchomieniu jako administrator zachowaj właściciela pliku dla istniejących plików pamięci podręcznej (błąd 342438)
 • Chroń przed odmową otwarcia strumienia (błąd 342438)
 • Naprawiono sprawdzanie nieprawidłowych uprawnień przy zapisywaniu pliku (błąd 342438)
 • Naprawiono odpytywanie ksycoca o x-scheme-handler/* pseudo-mimetypes. (błąd 347353)

KTextEditor

 • Zezwól aplikacjom/wtyczkom trzecim na wgrywanie własnych plików XML do podświetleń w katepart5/składni tak jak to było za czasów KDE 4.x
 • Dodano KTextEditor::Document::searchText()
 • Przywrócono użycie KEncodingFileDialog (błąd 343255)

KTextWidgets

 • Dodano metodę do czyszczenia dekoratora
 • Zezwolono na używanie własnego dekoratora sonnet
 • Zaimplementowano "znajdź poprzedni" w KTextEdit.
 • Ponownie dodano obsługę tekstu-na-mowę

KWidgetsAddons

 • KAssistantDialog: Ponownie dodano przycisk pomocy, który był obecny w wersji KDELibs4

KXMLGUI

 • Dodano zarządzanie sesją dla KMainWindow (błąd 346768)

ZarządzanieSieciąQt

 • Wyrzucono wsparcie WiMAX dla NM 1.2.0+

Szkielety Plazmy

 • Składnik kalendarza może teraz wyświetlać numery tygodni (błąd 338195)
 • Użyto QtRendering do czcionek w polach haseł
 • Naprawiono tablicę wyszukiwania AssociatedApplicationManager gdy ma ona typ mime (błąd 340326)
 • Naprawiono kolorowanie tła panelu (błąd 347143)
 • Pozbyto się wiadomości "Nie można wczytać apletu"
 • Możliwość wczytywania QML kcms w oknach ustawień plazmoidu
 • Nie używaj DataEngineStructure dla apletów
 • Przenieś libplasma tak daleko od sycoca jak to tylko możliwe
 • [plasmacomponents] Spraw, aby SectionScroller podążał za ListView.section.criteria
 • Paski przewijania nie chowają się same przy obecnym ekranie dotykowym (błąd 347254)

Sonnet

 • Użyto jednej centralnej pamięci podręcznej dla SpellerPlugins.
 • Zmniejszono tymczasowe przydziały.
 • Optymalizacja: nie wymazuj pamięci podręcznej słownika przy kopiowaniu obiektów sprawdzania pisowni.
 • Zoptymalizowano wywołania save() poprzez wywoływanie ich jednokrotnie na końcu, gdy jest to potrzebne.

Wgrywanie pakietów binarnych

Aby wypróbować Szkielety na Linuksie, najlepiej jest użyć pakietów swojej ulubionej dystrybucji. Instrukcje wgrywania pakietów binarnych distra.

Kompilowanie ze źródeł

Pełny kod źródłowy dla Szkieletów KDE 5.11 można pobrać za darmo. Instrukcje dotyczące kompilowania i wgrywania oprogramowania Szkieletów KDE 5.11.0 są dostępne na Stronie informacyjnej Szkieletów KDE 5.11.0.

Budowanie ze źródeł jest możliwe przy użyciu podstawowych poleceń cmake .; make; make install. Dla pojedynczego szkieletu Poziomu 1, jest to najczęściej najłatwiejsze rozwiązanie. Ludzie zainteresowani współtworzeniem szkieletów lub śledzeniem postępu rozwoju całego zestawu powinni używać kdesrc-build. Szkielety 5.11.0 wymagają Qt 5.2.

Szczegółowy wykaz wszystkich Szkieletów i innych bibliotek Qt stron trzecich jest dostępny na inqlude.org, doglądane archiwum bibliotek Qt. Całkowity wykaz z dokumentacją API można znaleźć na api.kde.org.

Współtwórz

Ci zainteresowani śledzeniem i współtworzeniem Szkieletów mogą pobrać repozytoria git, obserwować rozmowy na liście dyskusyjnej do rozwoju Szkieletów KDE oraz dostarczać łaty przez radę sprawdzającą. Zasady i obecny stan projektu wraz z planami są dostępne na wiki Szkieletów. Rozmowy w czasie rzeczywistym są prowadzone na kanale IRC #kde-devel na freenode.net.

Możesz przedyskutować i podzielić się pomysłami dotyczącymi tego wydania w dziale komentarzy artykułu dot.

Wspieranie KDE

KDE jest społecznością Wolnego Oprogramowania, która istnieje i powiększa się tylko dzięki pomocy wielu wolontariuszy, którzy ofiarują swój czas i wysiłek. KDE zawsze szuka nowych wolontariuszy i współtwórców, czy to do pomocy przy kodowaniu, naprawianiu lub zgłaszaniu błędów, pisaniu dokumentacji, tłumaczeń, promocji, pieniędzy, itp. Każdy rodzaj ofiary zostanie wielce doceniony i chętnie przyjęty. Proszę przeczytajStronie darowizn po dalsze informacje lub stań się wspierającym członkiem KDE e.V. poprzez naszą nową inicjatywę Join the Game.

O KDE

KDE is an international technology team that creates free and open source software for desktop and portable computing. Among KDE's products are a modern desktop system for Linux and UNIX platforms, comprehensive office productivity and groupware suites and hundreds of software titles in many categories including Internet and web applications, multimedia, entertainment, educational, graphics and software development. KDE software is translated into more than 60 languages and is built with ease of use and modern accessibility principles in mind. KDE's full-featured applications run natively on Linux, BSD, Solaris, Windows and macOS.


Uwagi o znakach towarowych. Logo KDE® i K Desktop Environment® są zarejestrowanymi przez KDE e.V., znakami towarowymi. Linux jest zarejestrowanym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group w Stanach Zjednoczonych i innych państwach. Wszystkie inne znaki towarowe i prawa autorskie odniesione w tym ogłoszeniu są własnością ich odpowiednich właścicieli.


Kontakty prasowe

For more information send us an email:
press@kde.org

Globalne odnośniki nawigacji