Skip to content

കെഡിഇ 4.0 പുറത്തിറങ്ങി

Friday, 11 January 2008


കെഡിഇ സംരംഭം അതിനൂതനമായ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റുവെയര്‍ പണിയിടത്തിന്റെ നാലാമത്തെ പ്രധാന പതിപ്പു് പുറത്തിറക്കുന്നു

ഈ നാലാമത്തെ പ്രധാന പതിപ്പോടു് കൂടി കെഡിഇ സമൂഹം കെഡിഇ 4 കാലഘട്ടത്തിനു് തുടക്കമിടുന്നു

കെഡിഇ സമൂഹം കെഡിഇ 4.0.0 ന്റെ ഉടനടിയുള്ള ലഭ്യത വളരെ സന്തോഷപൂര്‍വ്വം അറിയിയ്ക്കുന്നു . ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പതിപ്പിന്റെ വരവു് വളരെ തീവ്രവും നീണ്ടതുമായ കെഡിഇ 4.0 ലേയ്ക്കെത്തിച്ചേര്‍ന്ന വികസന പ്രക്രിയയുടെ അവസാനവും കെഡിഇ 4 കാലഘട്ടത്തിന്റെ തുടക്കവും കുറിയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണു്.


The KDE 4.0 desktop

കെഡിഇ 4 ലെ ലൈബ്രറികള്‍ ഏതാണ്ടു് എല്ലാ മേഖലകളിലും വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങള്‍ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഫോനോണ്‍ മള്‍ട്ടിമീഡിയ ചട്ടക്കൂടു് എല്ലാ കെഡിഇ പ്രയോഗങ്ങള്‍ക്കും പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില്‍ നിന്നു സ്വതന്ത്രമായ മള്‍ട്ടിമീഡിയ പിന്തുണ ലഭ്യമാക്കുന്നു, സോളിഡ് എന്ന ഹാര്‍ഡുവെയറുകളുടെ ഏകീകരണത്തിനുള്ള ചട്ടക്കൂട് (എടുത്തു മാറ്റാവുന്ന) ഉപകരണങ്ങളുമായുള്ള സമ്പര്‍ക്കം എളുപ്പമാക്കുകയും ഊര്‍ജജ്ജോപഭോഗ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഉപാധികള്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കെഡിഇ 4 പണിയിടം പുതിയതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ചില കഴിവുകള്‍ നേടിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലാസ്മ എന്ന പണിയിടത്തിന്റെ ആവരണം പാളിയും, വിഭവസൂചികയും, വിഡ്ജെറ്റുകളും, പിന്നെ ഡാഷ്ബോര്‍ഡിനുള്ള പിന്തുണയും ഉള്‍പ്പെടെ നൂതനമായ ഒരു വിനിമയതലം നല്‍കുന്നു.

കെഡിഇയിലെ ജാലകങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പുകാരനായ കെവിന്‍, ജാലകങ്ങളുമായുള്ള സമ്പര്‍ക്കം കൂടുതല്‍ എളുപ്പമാക്കാനായി ഇപ്പോള്‍ വളരെ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് പ്രഭാവങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ഒരു പാടു് കെഡിഇ പ്രയോഗങ്ങളിലും വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ വന്നിട്ടുണ്ടു്.
വെക്റ്റര്‍ അധിഷ്ഠിത കലാവിരുതുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ദൃശ്യ പരിഷ്കരണങ്ങള്‍, അന്തര്‍ലീനമായിട്ടുള്ള ലൈബ്രറികളിലുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍, ഉപയോക്താവുമായുള്ള വിനിമയതലത്തിലുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങള്‍, പുതിയ കഴിവുകള്‍ എന്നു് വേണ്ട പുതിയ പ്രയോഗങ്ങള്‍ വരെ - നിങ്ങള്‍ പറയുന്നതെന്തും കെഡിഇ 4.0 ത്തിലുണ്ടു്. ഒക്യുലാര്‍ എന്ന പുതിയ രചനാ നിരീക്ഷണോപാധിയും, ഡോള്‍ഫിന്‍ എന്ന ഫയലുകളുടെ നടത്തിപ്പുകാരനും കെഡിഇ നാലിലുള്ള നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ മുതലാക്കുന്ന രണ്ടു പ്രയോഗങ്ങള്‍ മാത്രം.

ഓക്സിജന്‍ എന്ന കലാവിരുതുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന സംഘം പണിയിടത്തിനു് ഒരു പുത്തന്‍ ഉണര്‍വ്വ് നല്‍കുന്നു. ഒരു ഉപയോക്താവിനു കാണാന്‍ കഴിയുന്ന കെഡിഇ പണിയിടത്തിന്റേയും പ്രയോഗങ്ങളുടേയും ഏതാണ്ടു് എല്ലാ ഭാഗത്തും നവീകരണങ്ങള്‍ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. സൗന്ദര്യവും ആശയസ്ഥിരതയുമാണു് ഓക്സിജനു് പിന്നിലുള്ള രണ്ടു് മൗലിക സങ്കല്‍പ്പങ്ങള്‍.

പണിയിടം

കെഡിഇയുടെ പുതിയ പണിയിടത്തിന്റെ വിനിമയതലത്തെക്കുറിച്ചു് കൂടുതലറിയാന്‍ കെഡിഇ 4.0 ത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളോടു് കൂടിയ വഴികാട്ടി കാണുക.

പ്രയോഗങ്ങള്‍

ചില പ്രയോഗങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ വിശദമായികെഡിഇ 4.0 ത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളോടു് കൂടിയ വഴികാട്ടിയില്‍ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

Filemanager, System Settings and Menu in action

ലൈബ്രറികള്‍

കെഡിഇയുടെ സാങ്കേതികാടിസ്ഥാന വിവരശേഖരത്തില്‍ കെഡിഇയുടെ അടിസ്ഥാന ലൈബ്രറികളെക്കുറിച്ചു് കൂടുതല്‍ വിശദമായ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാണു്.

വഴികാട്ടിയോടൊപ്പം ഒരു യാത്ര ...

ദൃശ്യങ്ങളോടു് കൂടിയ വഴികാട്ടി കെഡിഇ 4.0 ത്തിന്റെ വിവിധവും നൂതനവും മെച്ചപ്പെട്ടതുമായ സാങ്കേതികതയുടെ ഒരു വിഹഗവീക്ഷണം നല്കുന്നു. സ്ക്രീന്‍ഷോട്ടുകളാല്‍ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇതു് നിങ്ങളെ കെഡിഇ 4.0 ത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്കു് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു് പോകുകയും ഉപയോക്താവിനെ ഉദ്വേഗഭരിതനാക്കുന്ന ചില പുതിയ സങ്കേതികതകളും മുന്നേറ്റങ്ങളും കാണിച്ചുതരികയും ചെയ്യുന്നു. പണിയിടത്തിന്റെ പുതിയ ഗുണഗണങ്ങളില്‍ തുടങ്ങി, സിസ്റ്റത്തിലെ സജ്ജീകരണങ്ങളടങ്ങള്‍ , ഓക്യുലാര്‍ എന്ന രചനാ നിരീക്ഷണോപാധിയേയും, ഡോള്‍ഫിന്‍ എന്ന ഫയലുകളുടെ നടത്തിപ്പുകാരനേയും പോലെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങളേയും നിങ്ങള്‍ക്കു് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. വിദ്യഭ്യാസരംഗത്തുപയോഗിയ്ക്കാവുന്ന പ്രയോഗങ്ങളേയും കളികളേയും ഇതു് കാട്ടിത്തരുന്നുണ്ടു്.

ഒന്നു് വെട്ടിച്ചു് നോക്കൂ...

പരീക്ഷിക്കാനായും സംഭാവന ചെയ്യാനായും പാക്കേജുകള്‍ വേണമെന്നുള്ളവര്‍ക്കായി:

കെഡിഇ 4.0 പാക്കേജുകള്‍ ഈ അറിയിപ്പിനൊപ്പമോ അല്ലെങ്കില്‍ ഇതിനു് ശേഷമോ ലഭ്യമാക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നു് ഒരുപാടു വിതരണങ്ങള്‍ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റവും പൂര്‍ണ്ണവും ശരിയുമായ ഒരു പട്ടിക കെഡിഇയുടെ വിവരണം ഉള്ള താളില്‍ ലഭ്യമാണു് . അവിടെ തന്നെ നിങ്ങള്‍ക്കു് സോഴ്സ് കോഡും , കമ്പൈല്‍ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റു് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികള്‍ ലഭ്യമാണു്.

ഇനി പറയുന്ന വിതരണങ്ങള്‍ കെഡിഇ 4.0 ലൈവ് സിഡികളുടെ/പാക്കേജുകളുടെ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ചു് ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടു്:

കെഡിഇ 4 നെക്കുറിച്ചു്

നിത്യോപയോഗത്തിനും പ്രത്യേകാവശ്യത്തിനുമൊരുപോലെ ഉപയോഗിയ്ക്കാവുന്ന വളരെയധികം പ്രയോഗങ്ങളുള്‍പ്പെടുന്ന ഒരു പുത്തനാശയമുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റുവെയര്‍ പണിയിടമാണു് കെഡിഇ 4.0. പണിയിടവുമായും പ്രയോഗങ്ങളുമായും ഇടപഴകാനായി വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ മനസ്സിലാകുന്ന വിനിമയതലം നല്‍കുന്ന കെഡിഇ 4 നു് വേണ്ടി വികസിപ്പിച്ച പണിയിടത്തിന്റെ ആവരണമാണു് പ്ലാസ്മ. കൊണ്‍ക്വറര്‍ വെബ് ബ്രൈസര്‍ പണിയിടത്തെ വെബുമായി ഏകീകരിയ്ക്കുന്നു. ഡോള്‍ഫിനെന്ന ഫയലുകളുടെ നടത്തിപ്പുകാരന്‍, ഒക്യുലാര്‍ എന്ന രചനകളുടെ നിരീക്ഷകന്‍ പിന്നെ സിസ്റ്റം സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ എന്ന നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം അടിസ്ഥാനമായ പണിയിട ഗണം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നു.
നൂതന ദൃശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള കഴിവു് നല്‍കുന്ന ക്യൂട്ടി4ഉം ശൃംഖലയിലെ വിഭവങ്ങള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കുന്ന കെഐഒ തുടങ്ങിയ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന കെഡിഇ ലൈബ്രറികളുപയോഗിച്ചാണു് കെഡിഇ തയ്യാറാക്കിയിരിയ്ക്കുന്നതു്. കെഡിഇ ലൈബ്രറികളുടെ ഭാഗമായ ഫോനോണ്‍ സോളിഡ് എന്നിവ എല്ലാ കെഡിഇ പ്രയോഗങ്ങള്‍ക്കും മള്‍ട്ടിമീഡിയ ചട്ടക്കൂടും കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെട്ട ഹാര്‍ഡുവെയര്‍ ഏകീകരണവും നല്‍കുന്നു.

About KDE

KDE is an international technology team that creates free and open source software for desktop and portable computing. Among KDE's products are a modern desktop system for Linux and UNIX platforms, comprehensive office productivity and groupware suites and hundreds of software titles in many categories including Internet and web applications, multimedia, entertainment, educational, graphics and software development. KDE software is translated into more than 60 languages and is built with ease of use and modern accessibility principles in mind. KDE's full-featured applications run natively on Linux, BSD, Windows, Haiku, and macOS.


Trademark Notices.

KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V..
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. UNIX is a registered trademark of The Open Group in the United States and other countries.
All other trademarks and copyrights referred to in this announcement are the property of their respective owners.


Press Contacts

For more information send us an email: press@kde.org